Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Pierwsza sesja Rady Gminy Świdnica

Pierwsza sesja Rady Gminy Świdnica

6

Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Teresy Mazurek na stanowisku wójta gminy. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica VII kadencji radni zdecydowali o wyborze przewodniczącej rady, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków tych komisji.

 I sesja Rady Gminy Świdnica VII kadencji

Pierwszą sesję VII kadencji otworzył radny senior Zbigniew Karnowski. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej podsumowało tegoroczne wybory samorządowe, które w Gminie Świdnica odbyły się bez zakłóceń.

Do dnia wyborów ważnie zarejestrowano 56 kandydatów do Rady Gminy Świdnica. Do wyboru utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybierano jednego radnego. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w gminie Świdnica wynosiła 13 403 osoby.  Frekwencja 44.35% uprawnionych, co w mierniku osobowym daje  5945 osób czynnie głosujących – mówił Piotr Bergander.

 W przypadku wyborów na wójta gminy ważnie zarejestrowano 2  kandydatów. 16 listopada br. wyborcy oddali 5 720 ważnych  głosów na wójta gminy Świdnica.  Do wyboru kandydata w pierwszej turze wymagane było 50 % ważnych plus 1 głos  czyli 2861 głosów. Z ilością głosów 4359 i uzyskując 76,2% poparcia Teresa Mazurek została wybrana na wójta gminy Świdnica.

Tekst ślubowania zgodnie z ordynacją wyborczą odczytał najmłodszy wiekiem radny Daniel Wieczorek z Boleścina. Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świdnica oraz dwóch wiceprzewodniczących.
13 glosami za, 1 przeciw  I przy 1 wstrzymującym się na  nową przewodniczącą Rady Gminy Świdnica wybrano Reginę Adamską. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Janusz Maruda i Eligiusz Janasik. Porządek sesji obejmował również wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świdnica, którymi zostali:

  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Tadeusz Żuberek
  • Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – Piotr Błaszko
  • Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Zbigniew Karnowski
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marek Lisowski
  • Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Lucyna Mroczek
  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – Beata Szyszka

 RADNI RADY GMINY VII KADENCJI 2014-2018 wg porządku alfabetycznego

Adamska Regina KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Bąk Teresa KKW SLD Lewica Razem

Błaszko Piotr KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Gumny Szymon KW Prawo i Sprawiedliwość
Janasik Eligiusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Karnowski Zbigniew KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Korta Kazimierz KW Platforma Obywatelska

Lisowski Marek KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Maruda Janusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Mroczek Lucyna KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Szyszka Beata KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Świeczko Łukasz KWW Łukasza Świeczko
Wicher Jadwiga KWW Jadwiga Wicher
Wieczorek Daniel KWW Daniela Wieczorka
Żuberek Tadeusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

/UG Świdnica/

Poprzedni artykułWyniki powiatowych lig halowych
Następny artykułW starciu UKS-ów lepsze Tygrysy [FOTO]