Strona główna Bez kategorii Będzie basen pod Świdnicą

Będzie basen pod Świdnicą

0

Radni gminy Świdnica uchwalili budżet gminy na 2015 rok. Według założeń, dochody samorządu mają sięgnąć 51,9 mln zł, a wydatki 55,6 mln zł. Na inwestycje będzie w nim 10,7 mln zł. W planach jest m.in. budowa basenu.

Głosowanie nad budżetem gminy na 2015 rok

Radni jeszcze przed świętami jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. – Po raz pierwszy do przestawionego przeze mnie projektu budżetu gminy, komisję nie wniosły uwag. Mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany zgodnie z planem – mówiła na chwilę przed głosowaniem wójt Teresa Mazurek.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 51 891 603,54 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 3 372 456 zł, dochody bieżące w wysokości 48 519 147,54 zł. Kwota wydatków w 2015 r. planowana jest na poziomie 55 592 033,54 zł i jest o 5,4 % niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 823 196,17 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 768 837,37 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7,1 %, co daje kwotę 3 700 430 zł. – Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową i sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę basenu – dodaje wójt Teresa Mazurek.

W 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, mieszkańcy 33 sołectw będą mogli wykorzystać ponad pół miliona złotych (549364,54zł). Na kontynuację przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w budżecie gminy zabezpieczono 600 tys. zł. W planie wydatków majątkowych na 2015 rok jest m.in. przebudowa drogi gminnej Komorów-Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie (936,8 tys. zł), modernizacja oświetlenia (220,4 tys. zł) oraz budowa szkolnej infrastruktury sportowej – basen (3,1 mln zł).

Poprzedni artykułPierwsze puchary rozdane
Następny artykułSportowy rok 2014 w pigułce