Strona główna Bez kategorii Więcej mieszkań i nowa droga

Więcej mieszkań i nowa droga [FOTO]

41

Blisko 80 nowych mieszkań ma powstać na terenie dawnej fabryki mebli znajdującej się przy ulicy Westerplatte w Świdnicy. Dodatkowo w tym miejscu ma zostać uruchomiony przejazd przez całą ulicę Kliczkowską aż do skrzyżowania z ulicą Westerplatte. O tym pomyśle mówiono od dawna, a w ubiegłym tygodniu dopełniono wszystkich formalności z firmą Dolmeb.

DOLMEB4

Ze względu na dynamiczny rozwój Dolmebu, firma ta zamierza wybudować kolejną halę fabryczną i zwiększyć zatrudnienie. Do realizacji tego zamierzenia konieczne jest nabycie od miasta dodatkowego gruntu przy ul. Stalowej. Natomiast my zainteresowani jesteśmy przejęciem terenu dawnej fabryki przy ul. Westerplatte. Wiemy, że przedłużający się czas niewykorzystania budynków tam stojących, doprowadziłby do ich całkowitej degradacji. Zamierzamy te z nich, które są w dobrym stanie technicznym zaadoptować na cele mieszkaniowe. Pozostałe, które do remontu się nie nadają zostaną do końca roku wyburzone na zlecenie Dolmebu. Akt zamiany nieruchomości pomiędzy miastem i spółką został podpisany w ubiegłym tygodniu – mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. – Przejęcie terenu dawnej fabryki pozwoli na uruchomienie przejazdu przez całą ul. Kliczkowską. Jednak warunkiem jest znacząca poprawa jej stanu. -Obecnie rozpoczynamy znaczącą inwestycję na odcinku od ul. Wrocławskiej do Kopernika. Koniecznie trzeba zrobić to na pozostałym przebiegu, włącznie z przebudową skrzyżowania ul. Kliczkowskiej i Kopernika – dodaje. Ale realnie oceniając, otwarcie Kliczkowskiej na całej długości jest możliwe dopiero w 2016 roku.

Miasto przejętego terenu nie zamierza sprzedawać. Zamiarem władz jest przygotowanie własnymi siłami mieszkań dla świdniczan, którzy ze względu na swój wiek lub niepełnosprawność koniecznie wymagają lepszych niż obecnie warunków mieszkaniowych. Opuszczane przez nich lokale, które użytkują w tej chwili powiększą mieszkaniowy zasób miasta.  – Ponadto część zabudowań dawnej fabryki chcemy przekazać małym spółdzielniom mieszkaniowym lub stowarzyszeniom – mówi Pałac i dodaje. – Pozwoli to na uzyskanie mieszkania ludziom gotowym zaangażować w ich przygotowanie własną pracę.

Władze miasta szacują, że w sumie może w tym miejscu powstać około 80 mieszkań.

tepe

Poprzedni artykułGroźny wypadek na pasach
Następny artykułRozśpiewane Uniwersytety III Wieku