Strona główna Wydarzenia W ONZ o prawach dziecka

W ONZ o prawach dziecka

11

Z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Gmachu Głównym Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się przedstawiciele wszystkich państw świata, żeby przypomnieć założenia i praktyczne działanie Światowej Konstytucji Praw Dziecka. Jubileuszowe obrady rozpoczęła sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, którą poprowadził Sam Kutesa, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego. Podczas obrad Polskę reprezentowali: Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, pochodzący ze Świdnicy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Ambasador RP przy ONZ Bogusław Winid.

onz_4

Marek Michalak w Nowym Jorku rozmawiał m.in. z królową Szwecji Sylwią. Oboje wspominali wizytę pary królewskiej w Kościele Pokoju i Europejskim Centrum Przyjaźni Dziecięcej SPDC Serce w Świdnicy.

– Spotkanie w ONZ to nie tylko celebracja jubileuszu 25-lecia Konwencji, ale zwrócenie uwagi na najwyższym szczeblu, jak ważne jest we współczesnym świecie przestrzeganie praw dziecka. Polska w tym obszarze odegrała kluczową rolę i należy zauważyć, że nadal odgrywa. Głosem pani prezydentowej Anny Komorowskiej przypomnieliśmy, jak ważne dla naszego kraju są dobro i interes dziecka. To ważny sygnał i zobowiązanie do tworzenia lepszego jutra dla dzieci, zobowiązanie do konsekwencji w podejmowanych działaniach. To dobrze, że polski głos jest słyszalny na forum międzynarodowym – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w rozmowie z PAP.

Anna Komorowska oficjalnie zgłosiła inicjatywę powołania Światowego Rzecznika Praw Dziecka, mówiąc: Nasze polskie doświadczenia – Rzecznik Praw Dziecka – pokazują, że to jest bardzo dobry kierunek i stąd przekonanie, że rzecznik ogólnoświatowy byłby bardzo przydatny jako rodzaj adwokata, reprezentanta interesów dzieci pod warunkiem, że miałby dobre umocowanie i byłby dobrze wyposażony przez Narody Zjednoczone dla pełnienia jak najlepiej swej misji, chronienia dzieci tam, gdzie się im dzieje krzywda, co bardzo entuzjastycznie zostało przyjęte przez uczestników obrad.

/opr. red./

Z dużym zainteresowaniem spotkała się inicjatywa polskiego Rzecznika zorganizowania w ONZ w 2015 roku światowego spotkania rzeczników praw dziecka (ok.120 osób) i dokonania na tym szczeblu analizy działań podejmowanych w różnych częściach świata na rzecz lepszej reprezentacji interesów dzieci. Inicjatywa ta ma być przygotowaniem gruntu pod stworzenie Światowej Instytucji Rzecznika Praw Dziecka, kolejnej polskiej inicjatywy, jaką zgłosiła Małżonka Prezydenta RP.

Na zakończenie pobytu w Nowym Jorku Rzecznik Praw Dziecka odwiedził dzieci i nauczycieli Polskiej Szkoły im. Ojca Augustyna Kordeckiego. Gościem specjalnym spotkania była Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, która podziękowała dzieciom, nauczycielom i ich rodzicom za pielęgnowanie polskiego języka oraz tradycji. Marek Michalak zapoznał się z problemami najmłodszych Polaków w USA i przekazał do szkolnej biblioteki kanon dzieł Janusza Korczaka.

Poprzedni artykułDebata prezydencka na żywo w internecie
Następny artykułKonkurs Naturhouse [WYNIKI]