Strona główna Polityka Przepytujemy kandydatów na prezydenta. Cz. 5.

Przepytujemy kandydatów na prezydenta. Cz. 5. [INFRASTRUKTURA]

44

 Jaką mają wizję funkcjonowania Świdnicy przez kolejne 4 lata? Co będzie priorytetem, a z czego zrezygnują? Na jakie inwestycje postawią, jak wykorzystają środki unijne, co zrobią dla kultury, sportu, oświaty? Czy mają pomysł na gospodarkę i zmniejszenie bezrobocia?

wybory (6)

W każdą kolejną niedzielę Swidnica24.pl aż do wyborów samorządowych (16 listopada) będzie przepytywać kandydatów na prezydenta miasta o plany dla konkretnych dziedzin życia Świdnicy. Zachęcamy także Czytelników do zadania pytań. Na propozycje czekamy do 30 października, odpowiedzi kandydatów na najciekawsze pytania zostaną opublikowane w piątek, 14 listopada. Pytania należy przysyłać na adres [email protected], w temacie proszę wpisać „Pytania do kandydatów”.

Piąta odsłona cyklu dotyczy infrastruktury. Odpowiedzi są publikowane w porządku alfabetycznym. Zachowano oryginalną pisownię nadesłanych odpowiedzi.

Jakie najważniejsze zadania dotyczące sieci drogowej w Świdnicy zamierzają Państwo podjąć w kolejnych czterech latach?
Czy mają Państwo pomysł na stworzenie realnej sieci ścieżek rowerowych w Świdnicy?
Jakie jeszcze istotne zadania związane z infrastrukturą chcą Państwo zrealizować podczas swojej kadencji?

Robert Garstecki – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

R.GarsteckiO świdnickich inwestycjach infrastruktury drogowej w szerszym kontekście nie da się rozważać bez konieczności pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych. Jesteśmy w trakcie tej kampanii epatowani hasłem wyborczym Platformy Obywatelskiej „Miliard dla samorządów” (chodzi o środki z nowej unijnej perspektywy finansowej). Perspektywy finansowej, w której priorytet będą posiadać inwestycje w infrastrukturę twardą, w tym drogową. A jaki w tym kontekst świdnicki? Niestety żaden… i w tym problem! Miliardy dla samorządów, tylko nic dla Świdnicy. Do takiego przekonania można dojść po tym, gdy w Gazecie Wrocławskiej pojawiła się wiadomość, że projekt budowy południowej obwodnicy Świdnicy spadł z listy priorytetowej i znalazł się na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa to taki eufemizm, oznaczający, że w tej perspektywie finansowej nie znajdą się na nią pieniądze, czyli realnie ona nie powstanie. A jest to inwestycja bardzo potrzebna dla skomunikowania Świdnicy. Obwodnica zachodnia nie rozwiązuje problemów usunięcia ruchu tranzytowego naszego miasta.

Cały ruch w kierunku Dzierżoniowa i Nowej Rudy, w tym ruch wysokotonażowy, musi przechodzić przez centrum Świdnicy. Zrozpaczeni mieszkańcy m. in. ul. Westerplatte, od wielu lat załamują ręce, widząc, jak pękają mury ich domów pod naporem drgań, pochodzących spod kół TIR-ów. Co zawiodło, że ta inwestycja warta 470 milionów, nie znalazła akceptacji? O tę inwestycję zabiegaliśmy już od ponad 10 lat. Gmina miasta Świdnicy i gmina wiejska opracowała pod ten projekt zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Za blisko 200 tysięcy złotych samorząd nasz opracował studium techniczno-ekonomiczne. W 2012 r. Świdnica złożyła wniosek do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka (PO) z apelem podpisanym przez 3798 naszych mieszkańców. I nic. Platforma Obywatelska, mająca jedyny głos sprawczy na poziomie rządowym i Sejmiku Dolnośląskiego, nie zauważyła Świdnicy i jej potrzeb. Prezydent miasta Świdnicy Wojciech Murdzek, rządzący już od 12 lat, czyli przez cały okres istnienia idei budowy obwodnicy, nie wymusił od Platformy Obywatelskiej wywiązania się ze złożonych obietnic. Zadowolił się tylko rekomendacją Platformy Obywatelskiej, ubiegając się w tegorocznych wyborach na urząd Prezydenta miasta Świdnicy. Przyszły Prezydent musi uznać, że ta inwestycja jest priorytetowa dla miasta. Może nie wszystko jeszcze stracone. Wszystko, co ma swój początek, musi mieć też i swój koniec. Okres tego macoszego traktowania Świdnicy też musi się kiedyś skończyć. Nie wymagamy przecież tak bardzo dużo, chcemy, aby te środki z perspektywy finansowej były podzielone sprawiedliwie. Świdnica i świdniczanie mają do tego pełne prawo.

Jarosław Kozłowski – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Jarosław Kozłowski mJakie najważniejsze zadania dotyczące sieci drogowej w Świdnicy zamierzają Państwo podjąć w kolejnych czterech latach?

Zapotrzebowanie na remont istniejących, jak i budowę nowych dróg w naszym mieście i okolicy jest bardzo duże. Do jednych z najważniejszych zadań należy zaliczyć poszerzenie ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Zamenhofa do Ronda Solidarności – tak, by można się było poruszać po dwóch pasach w każdym kierunku.

Będziemy zabiegać o poszerzenie DK35 od Słotwiny do Pszenna, tak aby rozładować korki, które tworzą się w godzinach szczytu – minimum po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Bardzo ważnym zadaniem będzie przywrócenie ul. Westerplatte do poprzedniego kształtu, zwłaszcza likwidacja kuriozalnych wysepek, które tylko generują korki oraz kilku miejsc parkingowych przy Galerii. Korzyść z nich dla klientów jest stosunkowo niewielka, a utrudnienia w ruchu, jakie te miejsca generują – gigantyczne.

Czy mają Państwo pomysł na stworzenie realnej sieci ścieżek rowerowych w Świdnicy?

Uważam, że to mieszkańcy powinni decydować o tym, gdzie mają powstać ścieżki rowerowe. Miasto powinno tylko zapewnić środki na realizację zadania. W ramach budżetu obywatelskiego wskazane zostały lokacje, które wydają się kluczowe. Co do zasady powinno tworzyć się ścieżki rowerowe wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, np. łączących osiedla z centrum miasta, z parkami, czy innymi atrakcjami o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

Niezależnie od ścieżek należy także skoncentrować uwagę na budowie miejsc do parkowania rowerów. Co z tego, że są ścieżki, jak nie można ani na chwilę roweru pozostawić, by wejść do sklepu, kawiarni, czy zwyczajnie się przejść?

Jakie jeszcze istotne zadania związane z infrastrukturą chcą Państwo zrealizować podczas swojej kadencji?

Generalnie należy dążyć do poszerzenia dróg, by zwiększyć ich przepustowość. Dla przykładu w godzinach szczytu przejazd z Pszenna do Słotwiny jest dużo szybszy przez centrum niż naszą „obwodnicą”. Świdnica ma doskonałe usytuowanie komunikacyjne oraz dobrze rozwiniętą sieć dróg. Kluczowe znaczenie dla rozwoju Świdnicy ma zapewnienie wygodnego dojazdu do Wrocławia i ta droga powinna być modernizowana.

Nie można oczywiście zapominać o małych drogach lokalnych. Ich rekonstrukcja i modernizacja powinna umożliwiać łatwy dojazd do licznych atrakcji turystycznych. Drogi te powinny być wyposażone w infrastrukturę piknikową i wygodne parkingi.

Niestety duży wpływ na stan dróg ma okoliczny przemysł, a w szczególności wydobycie i przeróbka kamienia. Bez odpowiedniej infrastruktury kolejowej ciężki przewóz masowy doprowadzi do szybkiej dewastacji dróg.

Realizacja powyższych projektów, ze względu na znaczne nakłady finansowe, będzie z całą pewnością uzależniona od możliwości skorzystania z funduszy europejskich. Dlatego też powinniśmy skoncentrować się w pierwszej kolejności na wprowadzeniu rozwiązań, które jesteśmy w stanie szybko i bez ponoszenia znacznych kosztów wprowadzić sami, np. montaż urządzeń odmierzających czas na skrzyżowaniach.

Beata Moskal – Słaniewska – Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Beata Moskal_SlaniewskaNależy pilnie doprowadzić do realizacji zadań, które obiecuje się świdniczanom od lat. To na przykład kapitalny remont ulicy Sikorskiego od ulicy Langiewicza do Osiedla nad Potokiem. Zadanie było kilkakrotnie odkładane, a stan ulicy jest coraz gorszy. Prócz jezdni bezwzględnie należy wykonać chodniki i ścieżki rowerowe na tym odcinku oraz zmodernizować oświetlenie i media. Dalej – wciąż odkładana budowa ronda u zbiegu ulic Wałbrzyska/Kochanowskiego/Polna Droga. Dochodzi tam do wielu kolizji, w godzinach szczytu występują tam korki.

To rondo w przebiegu drogi wojewódzkiej 379, a drodze tej także należy się kompleksowy remont. Modernizacji wymaga ulica Wałbrzyska od ulicy Mierniczej do granic administracyjnych miasta, czyli odcinek pokryty w tej chwili kostką granitową. Mam nadzieję, że uda się w następnej kolejności doprowadzić do kapitalnego remontu Alei Niepodległości. Plan taki istnieje od kilkunastu lat, a brak jego realizacji rodzi skutki nie tylko istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy tak dużej intensywności ruchu pojazdów, drgania przenoszone z kostki brukowej mają bardzo negatywny wpływ na fundamenty budynków położonych w sąsiedztwie, w tym na fundamenty Katedry.

Należy lobbować o remont drogi 379 także poza granicami administracyjnymi Świdnicy, aż za Modliszów, gdyż to ważne połączenie drogowe dla świdniczan dojeżdżających do pracy. Pilnego remontu, połączonego z budową chodników, ścieżki rowerowej i modernizacją oświetlenia wymaga ulica Kopernika. Trzeba też kompleksowo zlikwidować w mieście drogi gruntowe – a przykładem mogą być ulice Chłopska, Częstochowska czy Legii Nadwiślańskiej.

Bardzo ważnym zadaniem, o realizację którego musimy zabiegać jako miasto, jest budowa obwodnicy południowo-zachodniej. To rozwiązałoby na zawsze problem ruchu tranzytowego w Świdnicy. Plany, dotyczące tego przedsięwzięcia, istnieją od wielu lat. Jednak bez wsparcia rządu nie uda się ich zrealizować. Stąd tak ważny jest dobry lobbing. Podobnie jak w przypadku drogi krajowej nr 35. W samej Świdnicy modernizacji wymaga jej fragment w przebiegu ulic Esperantystów i Szarych Szeregów.

Ścieżki rowerowe, istniejące na terenie Świdnicy, należy po pierwsze połączyć (jak na przykład na Zawiszowie czy Zarzeczu), po drugie zmodernizować (na przykład w parkach). Ważne jednak, by tworzyć wielokilometrowe ścieżki rowerowe, które pozwolą nam na wycieczki po okolicy. To zadanie, które miasto powinno realizować wspólnie na przykład z Gminą Wiejską Świdnica, Nadleśnictwem czy nawet z Gminą Jedlina Zdrój, dokąd poprowadzić można przepiękne trasy.

Inne ważne zadania w zakresie infrastruktury to chodniki, które upominają się mieszkańcy wszystkich rejonów miasta. Nie ma w Świdnicy dzielnicy, która miałaby kompleksowo rozwiązany ten problem. Przeciwnie – na spotkaniach z mieszkańcami wysłuchuję wielu skarg, dotyczących „remontów w kratkę” i dużych zaniedbań w tym zakresie.

I kolejna ważna rzecz to przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Obecne władze całkowicie zaniedbały temat, doprowadzając do tego, że osoby chcące wybudować dom jednorodzinny wyprowadziły się poza Świdnicę, gdyż tu od lat miasto nie oferowało działek na ten cel. To wielka strata, bo utraciliśmy bezpowrotnie setki mieszkańców i to mieszkańców płacących niemałe podatki.

Wojciech Murdzek – Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Murdzka – Wspólnota Samorządowa

Wojciech Murdzek oficjalneBędziemy realizować wiele doraźnych zadań ujętych w realizowanych już programach poprawy stanu chodników i tworzenia miejsc parkingowych. Są to rzeczy często najbardziej widoczne dla mieszkańców. Lista zadań już rozpoczętych (np. ul. Kliczkowska) lub przygotowanych (ul. Spółdzielcza, Inżynierska) jest bardzo długa. Z braku miejsca nie podam wszystkich. Tutaj skoncentruję się na zadaniach największych, co do skali.

Potrzebujemy obwodnicy. Dzięki niej ruch tranzytowy zniknie z Osiedla Młodych. To zadanie państwa, szacowane na 500 mln zł. Gdyby jej realizacja wynikała jedynie ze względów merytorycznych (natężenie ruchu ponad 25 tys. pojazdów/dobę), dawno już droga bu powstała. Jednak brak poparcia politycznego (a za moich kadencji rządziły Polską już trzy koalicje) powodował odsuwanie decyzji rządu. Konieczny jest skuteczny lobbing. Stąd moja decyzja o strategicznej współpracy z Platformą Obywatelską. Nie czekając na finał tych starań, doprowadzimy do poprawy tego, co już możliwe. Zarządca drogi krajowej w przyszłym roku dokończy proces remont nawierzchni (dwa lata temu utknął z pracami na skrzyżowaniu z ul. Łukasińskiego). Wspólnie zmodyfikujemy sygnalizacje świetlne na całej trasie, by powstała „zielona fala”.

Dotychczas współpracując z powiatem i gminami, zrobiliśmy wszystko, bo zwiększyć szanse na powstanie obwodnicy. Efektem tych starań jest łącznik do autostrady A4 i tzw. mała obwodnica. Jej przedłużenie, choćby do drogi na Dzierżoniów (a to jest realne wskutek decyzji samorządu wojewódzkiego, najprawdopodobniej tworzonego przez PO), rozwiązuje drugi najważniejszy problem miasta. Jest nim przebieg dróg wojewódzkich przez centrum (al. Niepodległości i Wałbrzyska).

Konieczny jest zarówno ich kapitalny remont, jak i większa troska (wydatki) na bieżące utrzymanie, co udało się załatwić. Od stycznia miasto na przyzwoitych warunkach finansowych przejmie od województwa obowiązki zarządcy (poza utrzymaniem zimowym). Remonty są możliwe z chwilą, gdy ulice te „wrócą” do miasta. Dlatego stopniowo zmieniamy przebieg dróg wojewódzkich na ulice peryferyjne np. Towarowa, Przemysłowa. Będziemy ten proces kontynuować.

Trzecim problemem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszanie istniejących uciążliwości. Pewna jest już przebudowa w 2015 roku ul. Sikorskiego i budowa ronda u zbiegu Wałbrzyskiej, Polnej Drogi i Kochanowskiego. Chcemy wykonać „bajpas” Zawiszowa, by tiry do Colgate i Electroluxa nie przejeżdżały przez osiedle. W ciągu kadencji zamierzamy także doświetlić i lepiej oznaczyć przejścia dla pieszych.

W dziedzinie ścieżek rowerowych deklarujemy także bardzo konkretnie. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie wzdłuż całej długości rzeki Bystrzycy z odejściami do poszczególnych dzielnic. Tak jak do tej pory, ścieżki będą ujęte w zakresie wszystkich większych inwestycji drogowych.

W zakresie infrastruktury najważniejsze będzie dokończenie rozpoczętego  właśnie uzbrajania terenu pod osiedle mieszkaniowe Bystrzycka – Westerplatte oraz wykonanie podobnej infrastruktury dla osiedla Sikorskiego-Pogodna (nie obejmuje to terenów działek).

Marcin Paluszek- Komitet Wyborczy Wyborców Świdnickie Forum Rozwoju

Marcin Paluszek oficjalnieOstatnie lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej przyniosły nowe możliwości realizowania inwestycji infrastrukturalnych w mieście. Trzeba pamiętać, że sieć drogowa w Świdnicy jest pod różnym zarządem – zarówno miasta, powiatu, województwa, jak i GDDKiA. Współpraca z innymi organami w tym obszarze jest kluczowa dla przebudowy np. Alei Niepodległości i wielu innych ulic.  Priorytetem dla mnie będzie zdobycie jak największej ilości środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę dróg. Ważnym zadaniem będzie również budowa parkingu dla autokarów oraz poziomowego parkingu w centrum miasta, idący w parze z rewitalizacją zaniedbanych podwórek w ramach środków europejskich przeznaczonych na zdegradowane obszary miejskie. Pozwoliłoby to na znaczne uwolnienie miejsc do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. Każde skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zostanie wyposażone w licznik sekundowy upłynniający ruch aut. Ważną rzeczą będzie wybudowanie całej obwodnicy miasta, budowa nowych rond i odnowa nawierzchni ulic w poszczególnych dzielnicach.

Bardzo istotna dla mnie jest troska o infrastrukturę sieci kolejowej, która decyduje o konkurencyjności i znaczeniu Świdnicy. Jestem przekonany, że rewitalizacja linii nr 137 tzw. Magistrali Podsudeckiej oraz linii 285 do Jedliny Zdrój jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju naszego miasta i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.  Będę zdeterminowany, aby przekonać inne samorządy i odpowiednie instytucje  (w tym PKP PLK) do zabezpieczenia wystarczających środków na ten cel z funduszy europejskich.

Świdnica zasługuje na system ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia. Cechą takiego systemu powinna być SPÓJNOŚĆ. Każda planowana inwestycja drogowa w mieście będzie analizowana pod kątem ułatwień dla rowerzystów. Planuję wprowadzenie tzw. korytarzy rowerowych, które połączą osiedla z centrum Świdnicy. Korytarz rowerowy jest odpowiednio wydzielonym szklakiem, na którym obowiązuje uprzywilejowanie pojazdów rowerowych. Świdnica pozbawiona jest też kontrapasów rowerowych. Jest wiele ulic w mieście, na których ich wyznaczenie jest proste i niedrogie.  Nie można oszczędzać na ułatwieniach dla rowerzystów, gdyż dzięki lepszej sportowej kondycji świdniczan, zaoszczędzi w dłuższej perspektywie również miasto. Z przeprowadzanych badań wynika, że co trzeci mieszkaniec kraju jeździłby na rowerze częściej, gdyby tylko poprawiła się infrastruktura rowerowa. Inne miasta już to zrozumiały, dwanaście lat zaniedbań w tym temacie muszą przejść do historii. Na terenie miasta w każdej największej dzielnicy zbudujemy stacje rowerowe i jeden punkt obsługi rowerzysty w centrum. Na wyposażeniu każdej ze stacji będzie kompresor ręczny, stojak na minimum 20 rowerów oraz zamykana gablota.

W moim programie przewiduję stworzenie Dzielnicowych Programów Inwestycyjnych. Mieszkańcy każdej dzielnicy miasta mają prawo wiedzieć w jakim kierunku będzie zmierzał rozwój sąsiedztwa, w którym funkcjonują na co dzień. Mało tego, powinni mieć możliwość wzięcia udziału w planowaniu tych zmian. Dlatego począwszy od 2015 roku chcę stworzyć strategie rozwoju dla każdego obszaru miasta, które razem będą kształtować rozwój infrastruktury Świdnicy. Najważniejsze działy tych programów będą dotyczyć w szczególności nowych parkingów, przebudowy chodników, budowy ścieżek rowerowych, nowych rond, czy kontrapasów rowerowych.

Alicja Synowska – Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Synowskiej

A.SYNOWSKA - 01Jednym z moich priorytetów będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta poprzez współpracę w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Mam tu na uwadze przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku Wałbrzych – Świdnica, a następnie budowę łącznika pomiędzy tą drogą o nowo wykonanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 382, dzięki czemu Wałbrzych i Świdnica a także Strefy Ekonomiczne położone w tych miastach otrzymają dojazd do autostrady z pominięciem tak obciążonej drogi krajowej nr 35. Dla Świdnicy to również dodatkowa korzyść w postaci wyeliminowania ruchu tranzytowego na takich ulicach jak: Wałbrzyska, Pl. Grunwaldzki, Aleja Niepodległości.
Ponadto jedne z najważniejszych zadań z zakresu infrastruktury to: doprowadzenie do przebudowy skrzyżowania Wałbrzyska – Polna Droga (planowane od kilkunastu lat rondo, droga wojewódzka), remont ulicy Kraszowickiej i Przyjaźni, przebudowa  ul. Sikorskiego w ramach tzw. „Schetynówki”, oświetlenie ulic, oświetlenie Alej Brzozowej, oświetlenie i monitoring miejsc niebezpiecznych,  budowa parkingów, w tym zwiększenie miejsc parkingowych powiązanych z Centrum Przesiadkowym, remont chodników.

Sieć ścieżek rowerowych na terenie Świdnicy praktycznie nie istnieje. Budowa nowych odcinków jak np. ostatnio wykonany ok. 600 m odcinek przy drodze powiatowej (ul. Bystrzycka), bez połączenia z kolejnymi odcinkami nie zachęci rowerzystów do korzystania z nich na terenie Świdnicy. Rozwój i rozbudowa ścieżek rowerowych winna być poprzedzona opracowaniem sieci rowerowej (jednej lub kilku) na następujących poziomach: miejskim, międzygminnym\ międzypowiatowym i międzynarodowym.
Wiele lat temu istniał zalążek ścieżek rowerowych, który łączył ze sobą parki miejskie począwszy od Parku Strzelnica. Ścieżka ta biegła przez Park Sikorskiego, Park Młodzieżowy, Park Kasprowicza, Park Centralny do Polnej Drogi. Warto powrócić do tego typu ścieżek przy odnawianiu parków. Ścieżki te nie mogą kolidować z alejkami dla pieszych.
Kolejnym terenem, który powinna obejmować sieć ścieżek rowerowych (wraz z aleją dla pieszych) to rejony nad rzeką Bystrzycą.
Miasto Świdnica posiada wiele zabytków, które chętnie zwiedzają turyści. Jednak dla turystów przyjeżdżających do nas na dłużej ciekawymi atrakcjami są również te znajdujące się poza granicami miasta, np.: okolice Zagórza, Ślęży. Dlatego we współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami powinniśmy wytyczyć szlaki rowerowe, niekoniecznie wzdłuż dróg, prowadzące w te miejsca. Warunkiem koniecznym byłoby stworzenie jednej lub kilku wypożyczalni rowerów. Dobrym miejscem na lokalizację wypożyczalni  byłby np. OSiR przy ul. Śląskiej, który dysponuje już bazą noclegową i polem namiotowym.
Przez Świdnicę biegnie Europejski Szlak Rowerowy – EuroVelo – EV9 Bałtyk – Adriatyk Gdańsk-Pula. (1930 km). Kilka lat temu został on wyznaczony, przy dofinansowaniu  ze środków UE. Obecnie jest praktycznie niewidoczny, a przez to prawie nieużywany. Na pewno warto wrócić do jego odnowienia. Będę starała się pozyskać środki unijne na wyposażenie tej trasy w miejsca, gdzie rowerzysta może swobodnie zaparkować rower (stojaki) i zjeść (wiaty, ławki) oraz wyposażenie wypożyczalni rowerów przy OSiRze, bo właśnie tam przebiega ten szlak.
Jeśli chodzi o infrastrukturę niezwiązaną z drogami, wypowiadałam się przy okazji odpowiedzi na wcześniejsze pytania.

Poprzedni artykułWybory samorządowe z nowymi zasadami – gdzie głosujemy?
Następny artykułBartek Szubart wicemistrzem świata!