Strona główna Bez kategorii Przepytują rodziców o żłobki

Przepytują rodziców o żłobki

9

Czy korzystają z miejskiego żłobka, a może wybierają prywatny lub mają do opieki babcię lub nianię? Jaką formę opieki preferują rodzice najmłodszych świdniczan, pyta w ankiecie Urząd Miejski w Świdnicy. Ankieta zbiega się z programem wyborczym Wspólnoty Samorządowej i prezydenta Wojciecha Murdzka, a kwestia żłobków stała się jedną z najważniejszych spraw do załatwienia dla wszystkich starających się o miejsce w Radzie Miejskiej czy o fotel prezydenta.

żłobek

Zdjęcie archiwum

Od 1 listopada działa platforma internetowa, na której swój głos mogą oddać rodzice dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Mogą to być wyłącznie mieszkańcy Świdnicy, dane podlegają weryfikacji. –  Chcemy, aby to Wasz głos był decydujący w wyborze przyszłego modelu wsparcia świdnickich rodzin. Ankieta, która trwać będzie od 1 do 26 listopada 2014 r. zabierze Wam zaledwie kilka minut, ale jest bardzo ważna – na jej podstawie przesądzimy o przyszłych wydatkach w budżecie miejskim, decydując o racjonalnym sposobie dysponowania publicznymi, czyli również Waszymi pieniędzmi – czytamy na stronie www. ankiety.swidnica.pl. Rodzice mogą oddać jeden głos, a punktów jest 5:

1.Moje dziecko uczęszcza do Żłobka Miejskiego nr 1 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego

2. Nie potrzebuję korzystać z opieki żłobkowej, moje dziecko jest pod opieką moją, kogoś z rodziny lub wynajętej opiekunki

3. Z braku miejsc w Żłobku Miejskim moim dzieckiem opiekuję się ja, ktoś z rodziny lub wynajęta opiekunka

4. Świadomie wybrałam/em dla mojego dziecka żłobek niepubliczny lub klub dziecięcy

5. Z braku miejsc w Żłobku Miejskim musiałam/em wybrać żłobek niepubliczny lub klub dziecięcy

Na bieżąco można także śledzić wyniki głosowania.

 

Przypomnijmy, że kwestia opieki nad najmłodszymi świdniczanami nie jest tematem, który pojawił się dopiero teraz. Od trzech lat Monika Baranowska, prowadząca w Świdnicy prywatny żłobek, wnioskowała do prezydenta o udzielenie dotacji na dzieci, podobnie jak dzieje się to w przedszkolach. Jak argumentowała, wsparcie miasta pozwoliłoby przyjąć więcej dzieci i ulżyć rodzicom, którzy płacą wysokie czesne. Wskazywała, że mimo dużych opłat stale rośnie kolejka oczekujących. Prosiła również o wsparcie starań żłóbka w pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na wszystkie prośby otrzymała odpowiedź odmowną (to zadanie nie jest obowiązkowe dla gminy, ale może się go podjąć). W sierpniu tego roku Świdnickie Forum Rozwoju wspierane przez stowarzyszenie świdnickich mam  „Mamy co kochamy” skierowało do prezydenta Wojciecha Murdzka prośbę o przedłożenie Radzie Miejskiej uchwały, której projekt załączono do pisma, o wprowadzenie dopłat do prywatnych żłobków i klubów dziecięcych. Chodziło o 200 złotych miesięcznie do dziecka w żłobku i 100 złotych w klubiku dziecięcym. – Dziękujemy za głos w sprawie, w której od kilku lat prowadzony jest lobbing przez prywatne podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 lat – mówił w sierpniu zastępca prezydenta Waldemar Skórski. –  Monitorujemy wydarzenia na bieżąco, a najważniejsza w tej sytuacji jest odpowiedź na pytanie, o ile zmniejszy się liczba dzieci w przedszkolach publicznych po tzw. reformie sześciolatków – odpowiada zastępca prezydenta Waldemar Skórski. – Ostateczna decyzja o przedłożeniu stosownej uchwały będzie zależeć od oceny, w których z przedszkoli publicznych będziemy tworzyć oddziały żłobkowe i jak to wpłynie na spadek zapotrzebowania na tego typu usługi. Musimy też być przekonani, że podjęcie uchwały doprowadzi do istotnego rozwoju inicjatyw opiekuńczych w stowarzyszeniach i fundacjach oraz wpłynie na znaczące obniżenie czesnego płaconego przez rodziców, a nie będzie służyć, spodziewanemu przez prywatne podmioty, spadkowi kosztów funkcjonowania ich placówek w zamian za udział środków publicznych.

Do dzisiaj stowarzyszenie nie otrzymało żadnej odpowiedzi. Kwestia  bądź rozbudowy istniejącego, budowy nowych żłobków czy dotowania prywatnych placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi jest natomiast w większości programów wyborczych w kampanii 2014.  Program Platformy Obywatelskiej  dla Świdnicy prezentował 27 października podczas konwencji tej partii Waldemar Skórski. Podpunkt 1 punktu 2 programu PO brzmi: „1) Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w żłobkach oraz wspieranie niepublicznych form opieki nad dziećmi”. W programie KWW Wojciecha Murdzka i Wspólnoty Samorządowej czytamy: „Stworzenie w żłobkach, wzorem świdnickich przedszkoli, miejsc w ilości zaspokajającej rzeczywiste potrzeby”. Alicja Synowska w swoim programie pisze: „Niestety, jeden żłobek z ograniczoną ilością miejsc nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom rodziców, którzy chcieliby z takiej formy pomocy skorzystać. Dlatego konieczna jest budowa dodatkowych żłobków oraz wsparcie wszystkich niepublicznych żłobków i przedszkoli.” W programie Beaty Moskal – Słaniewskiej: „Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, utrzymanie odpłatności na poziomie, zapewniającym dostępność dla wszystkich potrzebujących, także poprzez wsparcie placówek niepublicznych.”

/asz/

Aktualizacja 7.10. 2014:

Stefan Augustyn, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy zwrócił się z prośbą o zamieszczenie sprostowania „nieprawdziwej informacji związanej z artykułem „Przepytują rodziców o żłobki” o tym, że stowarzyszenie Świdnickie Forum Rozwoju nie otrzymało żadnej odpowiedzi na swoje wystąpienie. Tak odpowiedź została przekazana do sygnatariusza listu.”

Jak informuje Marcin Paluszek, prezes ŚFR, stowarzyszenie odpowiedzi nie otrzymało. Prezydent Świdnicy wystosował odpowiedź na interpelację, jaką w sprawie projektu uchwały o dotacjach złożył radny Rafał Ząbczyk. Rafał Ząbczyk jest członkiem ŚFR i był sygnatariuszem wystąpienia do prezydenta. Odpowiedź została udzielona 19 września.

Odpowiedź prezydenta Wojciecha Murdzka na interpelację radnego Rafała Ząbczyka TU.

 

 

 

 

 

Poprzedni artykuł9-latek wpadł pod koła
Następny artykułŻarów wygrywa w Kobierzycach, hat-trick Kloca