Strona główna Bez kategorii Droga, niesprawna, nieprzydatna?

Droga, niesprawna, nieprzydatna?

2

Wylewa przy każdym deszczu, a podłączenie kosztuje majątek. W Jagodniku skarżą się na jakość nowo powstałego systemu kanalizacyjnego. Inwestycja kosztowała 1,6 miliona złotych.

kanalizacja 3

Zdjęcie wykonane przez jednego z mieszkańców. Po niewielkich opadach zawartość z rur nowej kanalizacji wylała się do rowu melioracyjnego.

– Jesteśmy w trakcie budowy domu i narzucono nam  podłączenie się do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej we wsi Jagodnik – pisze do redakcji jedna z rodzin. – Na szczęście jeszcze tam nie mieszkamy. Na szczęście, bo ta kanalizacja to jeden wielki „kanał”. Studzienka do której mamy się podłączyć jest tak wysoko, że jedynym rozwiązaniem jest założenie przepompowni, która kosztuje około 2500 zł. Oczywiście na własny koszt. Jednak to nie jedyny absurd. Po niewielkich opadach deszczu studzienka wybija, co po podłączeniu do domu zaowocuje ściekami  cofniętymi do budynku. Rów melioracyjny, który na przestrzeni ponad stu lat nie był oczyszczany, został dodatkowo zasypany z okazji założenia studzienki. Cały proces podłączania się do kanalizacji jest absurdalny, ponieważ jesteśmy zobowiązani wezwać kierownika budowy, geodetę, zrobić projekt, wezwać koparkę itd. Wszystko na własny koszt oczywiście. Samo zgłoszenie się do szanownych „wodociągów” w Słotwinie, kosztuje 280 zł. Jest to opłata za to, żebyśmy mogli im płacić. Polska. Wykonanie i pomysłowość bije na łeb fachowców z youtube. Dodam, że połowa wioski ma problemy z obecną siecią kanalizacyjną i są to jeszcze ciekawsze sytuacje. Fakt, że kosztowało to grube miliony i czekaliśmy na to wiele lat i w dodatku wyszło z tego wielkie G, dołuje najbardziej.

Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica odpowiada:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagodniku kosztowała 1,6 mln zł i realizowana była przy udziale środków z pożyczki i dotacji WFOŚiGW we Wrocławiu. Dokonano odbioru technicznego w/w inwestycji  i obecnie trwają prace związane z jej uruchomieniem. Incydentalne wycieki spowodowane są przedostawaniem się wód przypadkowych (opadowych) do sieci kanalizacyjnej  i ich nagromadzeniem,  w czasie gdy przepompownie ścieków są wyłączone (taki stan rzeczy miał miejsce przed uruchomieniem przepompowni). Uwagi ze strony mieszkańców są na bieżąco przekazywane do wykonawcy i inspektora nadzoru.

W przypadku posesji gdzie nie można sprowadzić ścieków grawitacyjnie do wybudowanej studni kanalizacyjnej na posesji, właściciel musi zainstalować przepompownię przydomową i sprowadzić ścieki do przedmiotowej studni rurociągiem tłocznym. Przypadek ten dotyczy jednego z mieszkańców sołectwa Jagodnik, który zgłosił się do tut. Urzędu w momencie, kiedy był już gotowy projekt i sieć główna była już wykonana.  Na etapie składania wniosku o zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza,  wnioskodawca został poinformowany o konieczności wykonania  przydomowej przepompowni na własny koszt.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Koszty przyłączenia do sieci uzależnione są od:

  • warunków terenowych i są to koszty robót budowlano-montażowych oraz materiałów,
  • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  • oraz kosztów stałych, niezależnych od warunków terenowych, na które składają się: wydanie warunków technicznych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej w kwocie 86,40 zł oraz opłata za przyłączenie do sieci (wydawana przez ŚGPK) w kwocie  210,60 zł.
Poprzedni artykułBądź widoczny na drodze
Następny artykułGimnazjaliści z „Czwórki” ratują najlepiej [FOTO]