Strona główna Polityka Czytelnicy pytają kandydatów na prezydenta

Czytelnicy pytają kandydatów na prezydenta

18

Kończymy kilkutygodniowy cykl pytań do kandydatów na prezydenta Świdnicy. Jaką mają wizję funkcjonowania Świdnicy przez kolejne 4 lata? Co będzie priorytetem, a z czego zrezygnują? Na jakie inwestycje postawią, jak wykorzystają środki unijne, co zrobią dla kultury, sportu, oświaty? Czy mają pomysł na gospodarkę i zmniejszenie bezrobocia?

wybory (8)

W każdą kolejną niedzielę Swidnica24.pl aż do wyborów samorządowych (16 listopada) przepytywaliśmy kandydatów na prezydenta miasta. Pytaliśmy o plany dla konkretnych dziedzin życia Świdnicy. Przed nami ostatnia część cyku, w której pytania zadali Czytelnicy portalu Swidnica24.pl.

Pozostałe części cyklu „Przepytujemy kandydatów”

Odpowiedzi są publikowane w porządku alfabetycznym. Zachowano oryginalną pisownię nadesłanych odpowiedzi.

Jarosław Kozłowski – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Jarosław Kozłowski m

Co zamierza Pan zrobić w sprawie likwidacji wysypiska na osiedlu Zarzecze?

Sprawa tego wysypiska wygląda na znacznie bardziej zawiłą niż pozornie wygląda, tak jakby miała swoje drugie dno. Jak to możliwe, że władze, pomimo tak oczywistych nieprawidłowości, nie są w stanie, a może nie chcą, się z nią uporać? Oczywiste jest, że wszystkie aspekty jego funkcjonowania powinny ujrzeć światło dzienne, a samo wysypisko musi zostać zamknięte. Można odnieść wrażenie, że takich niejasnych spraw jest znacznie więcej.

Czy utrzyma Pan Straż Miejską?

Jestem osobiście przeciwnikiem tej formacji. Jest znacznie mniej wydajna niż Policja, a poprzez utrzymywanie kosztownej administracji i swojego kierownictwa, znacznie droższa niż dodatkowe patrole Policji, które dużo skuteczniej zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Służby zajmujące się utrzymaniem bezpieczeństwa nie powinny być podległe władzy samorządowej, gdyż daje to obywatelom większe poczucie sprawiedliwości, a włodarzom mniej okazji do nadużyć. Niemniej decyzja będzie należała do obywateli.

Czy zamierza Pan wymienić kadrę kierowniczą w Urzędzie Miejskim oraz prezesów w spółkach miejskich i ŚOK-u, MZN-ie, OSiR-ze?

Bezwzględnie! Jest to niezbędne, jeśli chcemy przywrócić sprawne zarządzanie w Urzędzie i spółkach miejskich. W instytucjach tych pracuje dużo zdolnych osób, którym zablokowano możliwości awansu, a które bardzo dobrze znają patologie trawiące te organizacje. Zorganizowanie w pełni otwartych konkursów i uwolnienie tych możliwości z pewnością przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania i poprawi jakość świadczonych usług. Nie posiadam „zaplecza”, któremu byłbym cokolwiek winny, albo które mogłoby zatuszować jakąkolwiek nieprawidłowość, co gwarantuje uczciwe przeprowadzenie tych konkursów. Zresztą dotychczasowi włodarze, opozycja i sami urzędnicy będą bardzo skrupulatnie przyglądać się moim działaniom i nie omieszkają poinformować opinii publicznej o wszelkich, choćby najmniejszych, uchybieniach. Tego nie jest w stanie zagwarantować nikt inny!

Kto będzie Pana zastępcami?

Nie zamierzam powoływać zastępców, tak jak i rzecznika prasowego. Tylko te 3 etaty, to oszczędność ok. 30 tys. miesięcznie! Te pieniądze można przeznaczyć na wiele innych, bardziej potrzebnych celów. W każdej dobrze zarządzanej organizacji ośrodek decyzyjny nie może być rozmyty, bo wtedy brak odpowiedzialności! Z własnego doświadczenia wiem, że im bardziej spłaszczona struktura zarządzania, tym jest ona tańsza i bardziej sprawna. Każdy powinien mieć dostęp do prezydenta, gdyż dzięki temu eliminuje się przekłamania powstające przy przekazywaniu informacji, a są one niezbędne do prawidłowego podejmowania decyzji.

Czy obniży Pan stawki za wywóz śmieci?

Stawki za wywóz śmieci, a także inne koszty utrzymania, np. woda i ścieki, zostaną obniżone do poziomu zapewniającego jedynie sprawne realizowanie tych zadań. KNP jest przeciwny, aby gmina zarabiała na obywatelach! Jeżeli w kasie brakuje pieniędzy, to należy obniżyć koszty funkcjonowania Urzędu, a nie ściągać dodatkowe daniny. Dziś ze składek za wywóz śmieci Miasto ściąga blisko dwa razy więcej, niż za to płaci. Jak zatem to nazwać, jak nie dodatkowym podatkiem? Identycznie jest ze stale rozszerzającą się Strefą Płatnego Parkowania.

Beata Moskal – Słaniewska – Komitet Wyborczy SLD – „Lewica Razem”

Beata Moskal_SlaniewskaCo zamierza Pani zrobić w sprawie likwidacji wysypiska na osiedlu Zarzecze?

Wysypisko śmieci w środku osiedla mieszkaniowego to wstyd i hańba dla rządzących. Prezydent miasta powinien podjąć wszelkie kroki prawne, by wysypisko to zlikwidować. To przede wszystkim wielka porażka zarządu Starostwa Powiatowego, które dopuściło do tej skandalicznej lokalizacji. Starostwo nie wykazuje jednak wystarczająco determinacji, by problem rozwiązać, a powinno. Ale podkreślam – każdy urzędnik, w tym także prezydent, musi podejmować działania zgodne z prawem. Kwestia – na ile są to działania skuteczne. Prezydent może skutecznie interweniować w instytucjach, które za ten stan rzeczy są odpowiedzialne.

Czy utrzyma Pani Straż Miejską?

Staż Miejska jest instytucją potrzebną w takim mieście, jak Świdnica. Dla mnie jednak wyznacznikiem dobrej pracy miejskich strażników nie ma być ilość osób, którym „wlepi się” mandat za niedozwoloną prędkość. Oczywiście, dbałość o bezpieczeństwo na drogach to rzecz ważna, ale to nie jest miernik dobrej pracy. Przypomnę najważniejsze ustawowe zadania Straży Miejskiej. To między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Straż wspomaga w działaniach między innymi Policję. Ma jednak inne kompetencje ustawodawcze. Straż dba o PORZĄDEK publiczny, Policja zaś o BEZPIECZEŃSTWO publiczne. Ale dobre działanie Straży niewątpliwie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, na obniżenie poziomu przestępczości, szczególnie tej tak uciążliwej dla mieszkańców sfery, jak bójki, włamania, drobne kradzieże. Dla mnie rzeczą najbardziej istotną jest to, by funkcjonariusze SM czuli się współgospodarzami miasta, by szybko i skutecznie podejmowali interwencje, by współdziałali bardzo mocno z Urzędem Miejskim, na przykład w zakresie usuwania nieporządku. Straż ma być obecna w całym mieście, nie tylko w centrum. Ma być instytucją prewencyjną, szybko reagującą i wspierającą inne instytucje, w tym oczywiście Policję.

Czy zamierza Pani wymienić kadrę kierowniczą w Urzędzie Miejskim oraz prezesów w spółkach miejskich i ŚOK-u, MZN-ie, OSiR-ze? Kto będzie Pani zastępcami?

Przed ostatecznym wynikiem wyborów nie będę wypowiadała się na żadne tematy personalne. Powiem tylko tyle – zawsze w pracy jako szef starałam się otaczać ludźmi kompetentnymi i przyzwoitymi. I tej zasady nigdy nie zmienię.

 Czy obniży Pani stawki za wywóz śmieci?

Na pewno obniżę stawki za wywóz śmieci. Przypomnę, że ponad rok temu, gdy Prezydent Wojciech Murdzek i jego zastępca forsowali niezwykle wysokie opłaty, stoczyliśmy jako klub radnych SLD prawdziwą bitwę o to, by stawki te obniżyć. Wskazywaliśmy przykłady innych miast, które zastosowały opłaty nawet o połowę niższe. Niestety, głosami Wspólnoty Samorządowej i Platformy Obywatelskiej projekt znacznie zawyżonych stawek został przyjęty. Nie przedstawiono nam, jako radnym, mimo obietnic zastępcy prezydenta Ireneusza Pałaca, żadnych analiz kosztowych. Ale z danych, zawartych w budżecie, wynika, że opłaty są zawyżone nawet o połowę. Trzeba to jak najszybciej skorygować, bo to uderza w kieszeń mieszkańców. Inna sprawa, że cały system segregacji i odbioru śmieci jest niesprawny, mieszkańcy składają wiele skarg na wadliwą częstotliwość odbioru, za małe pojemniki, złe ich usytuowanie. Przejęcie przez gminy obowiązku kontroli nad segregacją i wywozem śmieci miał udoskonalić system poprzednio istniejący. Cóż, w Świdnicy ten eksperyment nie do końca się udał.

Wojciech Murdzek – Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Murdzka – Wspólnota Samorządowa

Wojciech Murdzek oficjalneCo zamierza Pan zrobić w sprawie likwidacji wysypiska na osiedlu Zarzecze?

Problem tego wysypiska jest przede wszystkim rezultatem słabości państwa. Złe prawo powoduje, że nieuczciwa firma w praktyce jest bezkarna, a instytucje samorządowe są bezradne. Dlatego, tym bardziej, państwo powinno włączyć się w zlikwidowanie wysypiska. I wbrew pozorom nie jest to wyłącznie problem kosztów wywozu i zagospodarowania nielegalnie zgromadzonych odpadów. Chodzi o to, żeby Skarb Państwa, który jest właścicielem terenu, przejął nad nim kontrolę. Jeśli pozostanie on nadal w rękach obecnych dysponentów, na miejsce wywiezionych śmieci mogą bardzo szybko pojawić się nowe. Będę przekonywał wojewodę i starostę do takich działań. Jeśli zostaną skutecznie podjęte, miasto może partycypować w kosztach oczyszczenia terenu.

 Czy utrzyma Pan Straż Miejską?

Jest złudzeniem, że likwidacja Straży Miejskiej i ewentualne przekazanie pieniędzy Policji rozwiązuje problemy. Być może zwiększa nieco poczucie bezpieczeństwa. Jednak nigdy policjant nie podejmie obowiązków strażnika w zakresie utrzymania porządku, zabezpieczania imprez itp. i nigdy nie będzie w pełni dyspozycyjny wobec władz miasta, gdyż komendant policji podlega ministrowi, a nie prezydentowi miasta. Hasło likwidacji Straży Miejskiej jest tanim populizmem. Natomiast, warto poprawiać efektywność jej działania, tak by strażnik kojarzony był raczej z życzliwym, choć zdecydowanym szeryfem niż uciążliwym urzędnikiem.

 Czy zamierza Pan wymienić kadrę kierowniczą w Urzędzie Miejskim oraz prezesów w spółkach miejskich i ŚOK-u, MZN-ie, OSiR-ze?

W ostatnim czasie miałem szczególnie dużo okazji do bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, którzy wyrażali swe opinie także na temat miejskich spółek i instytucji. W połączeniu z moimi własnymi obserwacjami mam bogaty materiał do analizy i przemyśleń. Pewne jest, że po wygranych wyborach dokonam jak zwykle gruntownego przeglądu kadr kierowniczych. Ewentualne wnioski dotyczące zmian personalnych przedstawię najpierw osobom, których miałyby dotyczyć.

 Kto będzie Pana zastępcami?

Mam bardzo dobrych zastępców, którzy przez lata nabyli ogromną wiedzę i doświadczenie. To jest szczególnie ważne przy pozyskiwaniu i rozliczaniu pieniędzy z zewnętrznych źródeł, w tym z Unii Europejskiej. Ewidentna jest fachowość i oddanie pracy wiceprezydentów. Inni szefowie gmin zazdroszczą mi, że tworzymy tak dobry zespół. Finalne decyzje podejmę jednak po wyborach.

 Czy obniży Pan stawki za wywóz śmieci?

Są spore szanse na obniżenie stawek płaconych za odbiór odpadów. Ponieważ jednak zawsze wystrzegam się populizmu, tym bardziej w przededniu wyborów nie będę składał w tej sprawie wiążących deklaracji. Zrobię to dopiero, gdy znane będą wszystkie najważniejsze elementy kosztowe systemu gospodarki odpadami. Ten moment jest nieodległy, gdyż jeszcze w listopadzie powinny być rozstrzygnięte przetargi na odbiór i przetwarzanie śmieci. Do tego czasu, zgodnie z moją deklaracją z ostatniej sesji, przeanalizowane będą uwagi mieszkańców dotyczące minimalnych wielkości pojemników i innych aspektów sprawy. Wiążące decyzje zapadną najprawdopodobniej na pierwszym roboczym posiedzeniu Rady Miejskiej po wyborach.

 

Marcin Paluszek- Komitet Wyborczy Wyborców Świdnickie Forum Rozwoju

Marcin Paluszek oficjalnieCo zamierza Pan zrobić w sprawie likwidacji wysypiska na osiedlu Zarzecze?Problem wysypiska na Zarzeczu powinien być rozwiązany stanowczo i raz na zawsze. Nie może być tak, że prawo staje po stronie nieuczciwych. Nie można już dłużej czekać na to, że firma, będąca właścicielem terenu usunie sama odpady. Jako prezydent Świdnicy będę zdeterminowany, aby wspólnie i solidarnie ze starostą Powiatu Świdnickiego przeznaczyć środki finansowe na usunięcie odpadów. Mieszkańcom się to należy. Następnie będę wszystkimi możliwymi drogami prawnymi domagał się od nieuczciwej firmy zwrotu wszystkich kosztów usunięcia nielegalnych odpadów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców Zarzecza.

Czy utrzyma Pan Straż Miejską?

Chcąc zwiększyć udział świdniczan w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących Świdnicy, zaraz po objęciu przeze mnie urzędu prezydenta, dokonam do końca roku audytu w świdnickiej Straży Miejskiej. Planuję rozpocząć etap konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi kwestii utrzymania, bądź likwidacji tej formacji. Od stycznia 2015 roku na stworzonej internetowej platformie konsultacyjnej, mieszkańcy będą mieli decydujący głos w sprawie utrzymania lub likwidacji Straży Miejskiej. Następnie wraz z trzecią edycją budżetu obywatelskiego, świdniczanie wypowiedzą się w głosowaniu tradycyjnym „za” lub „przeciw” utrzymaniu Straży Miejskiej w naszym mieście, tak aby do końca 2015 roku było jasne, czy mieszkańcy życzą sobie tej formacji, czy też nie. Trzeba pamiętać, że pierwotnym celem Straży Miejskiej miało być dbanie o przestrzeganie porządku publicznego, a nie opresyjne działanie na mieszkańca, opierające się na mandatach za wykroczenia drogowe, do wystawiania których jest głównie Policja drogowa.

Czy zamierza Pan wymienić kadrę kierowniczą w Urzędzie Miejskim oraz prezesów w spółkach miejskich i ŚOK-u, MZN-ie, OSiR-ze?

Profesjonalna kadra kierownicza jest potrzebna prezydentowi w codziennym zarządzaniu miastem. Bez niej sam prezydent nie byłby w stanie odpowiednio zarządzać Świdnicą i podległym mu zespołem ludzi. Najważniejsze są dla mnie kompetencje, wiedza i doświadczenie, które decydują o tym, kto nadaje się na stanowisko kierownika, czy prezesa w miejskiej spółce. Wprowadzę system rzetelnych konkursów na stanowiska kierowników Urzędu i miejskich spółek, tam gdzie będzie taka możliwość będę dbał o racjonalny dobór urzędników. Wprowadzę specjalny system motywacyjny, będę wynagradzał za rezultat działań podległych mi pracowników. Ten urzędnik, który w sposób profesjonalny i efektywny będzie wykonywał swoje obowiązki, będzie mógł liczyć na odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Konieczną rzeczą będzie wykonanie odpowiedniego audytu kosztów administracyjnych, funkcjonowania Urzędu i wszystkich miejskich spółek. Nie pozwolę na to, aby pełnieniu przez kogoś funkcji prezesa decydowała znajomość koleżeńska, ale kompetencje, doświadczenie menedżerskie, w szczególności w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Kto będzie Pana zastępcami?

Rządzenie miastem to gra zespołowa. Wiceprezydenci powinni być specjalistami w swoich dziedzinach i posiadać umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów mieszkańców. Ważne jest to, aby mieli odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, umiejętność słuchania. Postawię na profesjonalistów. Świdnickie Forum Rozwoju jest stowarzyszeniem, które posiada w swoich szeregach osoby, z różnych dziedzin- architektów, urbanistów, osoby, które pracują w administracji publicznej. Znają się na mieście, wiedzą jak miastem zarządzać i po objęciu przeze mnie urzędu przedstawimy konkretne nazwiska.

Czy obniży Pan stawki za wywóz śmieci?

Analizując plan wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku, widać wyraźnie, że jest duże pole do tego, aby obecne stawki wywozu śmieci obniżyć. Wpływy od 55 % mieszkańców zaspokoiły w 100 procentach nasz miejski system wywozu odpadów, co pokazuje, że można te stawki obniżyć, już od 2015 roku.

Alicja Synowska – Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Synowskiej

A.SYNOWSKA - 01

Co zamierza Pani zrobić w sprawie likwidacji wysypiska na osiedlu Zarzecze?

Gdy zostanę prezydentem Świdnicy, doprowadzę do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, aby w przyszłości uniemożliwić prowadzenie tego typu działalności. Uważam, że jest to skandal, że w pobliżu osiedli ludzkich miasto dopuściło działalność, jaką jest zbieranie jakichkolwiek odpadów.

Następnie podejmę działania w celu pozbawienia prawa użytkowania wieczystego firmy, użytkującej ten teren. Wystąpię do Wojewody o przekazanie tego terenu od Skarbu Państwa na rzecz miasta Świdnica.

Na koniec przeprowadzę rekultywację tego obszaru z wykorzystaniem Funduszu Ochrony Środowiska i przeznaczę go na teren zielony, którego na osiedlu Zarzecze zdecydowanie brakuje.

Czy utrzyma Pani Straż Miejską?

Uważam, że Straży Miejskiej trzeba wyznaczyć inne priorytety i z tych zadań ją rozliczać. Straż Miejska powinna zajmować się pilnowaniem ładu i porządku publicznego, a nie kojarzyć się z blokowaniem kół czy fotoradarem. Fotoradar zostanie zabrany Straży Miejskiej i przekazany Policji. Podstawowym zadaniem strażników będą patrole piesze.

Czy zamierza Pani wymienić kadrę kierowniczą w Urzędzie Miejskim oraz prezesów w spółkach miejskich i ŚOK-u, MZN-ie, OSiR-ze?

Kadra kierownicza ma dbać o dobrą organizację pracy, o kompetentne, sprawne i szybkie załatwianie spraw. Ma służyć mieszkańcom i realizować program prezydenta wybranego bezpośrednio przez mieszkańców. Będę tego od niej wymagać i oceniać jej pracę. Ewentualne decyzje o zmianie kadry kierowniczej będę podejmować na podstawie oceny jej pracy.

 Kto będzie Pani zastępcami?

Z pewnością będą to osoby kompetentne. Zastępcy prezydenta to urzędnicy, których dotyczą takie same zasady i standardy etyczne jak całej kadry urzędu. I będę od nich tego wymagać.

Czy obniży Pani stawki za wywóz śmieci?

Obniżenie stawki za wywóz odpadów jest jednym z głównych punktów mojego programu wyborczego. Stawka jest zdecydowanie za wysoka. Dowodzą tego i dużo niższe stawki w innych gminach jak i fakt, że miasto Świdnica uzyskuje znacznie wyższe dochody z tytułu opłat od mieszkańców za wywóz odpadów niż wydatki na gospodarkę odpadami.

Ponadto doprowadzę do wycofania uchwały Rady Miejskiej, która naruszając swobodę działalności gospodarczej, nałożyła na przedsiębiorców wygórowane opłaty za wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych. Miasto nie miało w ogóle obowiązku zajmowania się tą sprawą.

Poprzedni artykułLekkoatletyczny stadion przy Gimnazjum nr 4 gotowy
Następny artykułZ wielkich nadziei na miliony zostało niewiele