Strona główna 112 Zamiast procesu – mediacje

Zamiast procesu – mediacje

0

Konflikty rodzinne, spory gospodarcze, a nawet sprawy karne nie muszą kończyć się procesem. Czasem wystarczy rozmowa w obecności wykwalifikowanej osoby, która zachowując bezstronność pomaga dojść do porozumienia i ugody. Taka forma, choć od 14 lat obecna w polskim systemie prawnym (w sprawach karnych od 1998, w procesie cywilnym od 2005 roku), wciąż jest mało popularna. Mowa o mediacji. Do jej propagowania włączają się sądy i prokuratury, a jedną z okazji jest  Tydzień Mediacji i  Międzynarodowy Dzień Mediacji. W sądach i prokuraturach w całej Polsce z mediatorami będzie można spotykać się przez cały tydzień.

mediacja 1Zdjęcie archiwum

Już 15 października w siedzibie Sądu Okręgowego w Świdnicy od 9.00 do 14.oo  w pokoju A-o22 dyżurować będzie mediator Ewa Krzeczkowska, z którą może się spotkać każdy zainteresowany. Od 13 do 18 października  w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych (w Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich), prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani ofiary ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstającego napięcia i pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Mediacja jest wskazana, gdy:

– między stronami istnieje łączący ich stosunek (bliski, stały kontakt)

– zdarzenie będące powodem konfliktu ma charakter jednostkowy

– konflikt istnieje od niedługiego czasu

– strony zdają sobie sprawę, że brak porozumienia może doprowadzić do niepożądanego rozwiązania.

Nie każda sprawa karna może być objęta postępowaniem mediacyjnym. Według Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich z września 1999r. podstawowe kryteria doboru spraw do mediacji, to:

– zdolność i przewidywalna gotowość stron do mediacji

– nie budzące wątpliwości okoliczności sprawy

– zgodność stron konfliktu co do faktów związanych z przestępstwem (chociaż nie jest konieczne przyznanie się do winy przez sprawcę).

Warto zaznaczyć, że postępowanie mediacyjne jest poufne, a uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane na użytek dalszego postępowania karnego.

/informacje ze strony Prokuratury Okręgowej  i Sądu Okręgowego w Świdnicy, opr. red./

Poprzedni artykułSzef SLD w Świdnicy
Następny artykułZmarł po upadku z dachu