Strona główna Bez kategorii Wybory bez barier

Wybory bez barier

2

16 listopada wybierzemy władze samorządowe. Warto sprawić, aby każda grupa społeczna miała możliwość wzięcia udziału w akcie głosowania. Dla osób z niepełnosprawnościami ustawodawca przewidział liczne udogodnienia. Jest wiele możliwości oddania głosu i to niekoniecznie w tradycyjny sposób. Co oferuje Świdnica?

wybory

 Lokal dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

 Wykaz takich lokali jest udostępniony przez gminy (w załączniku). W przypadku gdy wyborca z niepełnosprawnością zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa wyboru innego lokalu, to najpóźniej do 12 listopada 2014 r. musi zgłosić do Urzędu Miejskiego wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie. Taki wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany, na jego wniosek, do  spisu wyborców  w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, jeżeli na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

***

SPRAWDŹ, GDZIE JEST TWÓJ OKRĘG WYBORCZY

***

 Dojazd do lokalu

 Niepełnosprawni świdniczanie, którzy nie będą mieli możliwości dojechania do któregoś z lokali wyborczych, mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej. W niedzielę wyborczą w godz. 12.00-17.00 będzie kursował samochód. Zgłoszenia będą przyjmowane 16 listopada 2014 r. od rana pod numerem tel. 74 8562 823.

 Głosowanie korespondencyjne

 Zgodnie z prawem do 27 października 2014 należy zgłosić do urzędu gminy chęć zamiaru głosowania korespondencyjnego. Można to zrobić ustanie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zwierać podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, wskazanie wyborów, których zgłoszenie dotyczy, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy także dołączyć kopię aktualnego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Jest również możliwe oddanie głosu za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

 Głosowanie przez pełnomocnika

 Tym razem stosowny wniosek należy zgłosić do 7 listopada również w urzędzie gminy. Osoby, które mogą to zrobić muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na poziomie umiarkowanym lub znacznym lub być wyborcą powyżej 75. roku życia. Takie osoby mogą upoważnić kogoś zaufanego do oddania głosu w jej imieniu. Pełnomocnik głosuje zatem osobiście w lokalu wyborczym, ale nie w imieniu własnym, tylko innego wyborcy.

Pełnomocnikiem może zostać wyborca wpisany do stałego rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba, w imieniu której głosuje. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, tel. 74 8562 820.

Poprzedni artykułDwa zwycięstwa młodzików ŚKPR-u
Następny artykułPolicyjna akcja „Znicz”