Strona główna Temat dnia Budżet Obywatelski: Lista projektów

Budżet Obywatelski: Lista projektów

8

Znana jest już ostateczna lista zadań inwestycyjnych, które zostaną poddane pod głosowanie w trakcie konsultacji społecznych pod nazwą Świdnicki Budżet Obywatelski.

budżet

Nie wszystkie zadania znalazły swoją lokalizację na gruntach należących do Miasta Świdnicy, więc przy niektórych istnieje ryzyko komplikacji w docelowej realizacji inwestycji. Niemniej, wszystkie spełniają warunki regulaminowe. Lista została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Konsultacyjny i ostatecznie zatwierdzona przez Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka.

Na liście nie znalazły się jedynie te zadania, które:

– są już planowane do realizacji w budżecie Miasta na rok 2015,

– zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie konsultacji,

– są sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru lub na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym nie jest możliwe wydanie dla nich decyzji o warunkach zabudowy,

– nie są możliwe, z przyczyn obiektywnych, do realizacji w ciągu jednego roku.

W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących list, prosimy o kontakt drogą elektroniczną [email protected] całą dobę lub telefonicznie 74 856 28 39 w piątek 5 września lub w poniedziałek 8 września w godzinach od 7:30 do 15:30. Po tym terminie zadania inwestycyjne zostaną umieszczone na drukowanych kartach do głosowania i w specjalnym systemie przeznaczonym do głosowania elektronicznego, więc nie będzie możliwa żadna istotna korekta.

Najważniejsza informacja – od północy z niedzieli 21 września na poniedziałek 22 września zostanie uruchomione głosowanie internetowe. Wyniki głosowania internetowego będą widoczne on-line.

Świdnicki Budżet Obywatelski

Lista ogólnomiejska (maksymalna kwota przewidziana dla listy ogólnomiejskiej – 2.600.000, a dla jednostkowego projektu z listy ogólnomiejskiej – 1.700.000):

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Galla Anonima – etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego – 1.700.000 zł.

2. Budowa i remonty lokali mieszkalnych w zasobach MZN – 1.700.000 zł.

3. Utworzenie mieszkań chronionych dla potrzebujących poprzez przebudowę istniejącego obiektu biurowego przy ulicy 1 Maja 23 – 1.700.000 zł.

4. Zagospodarowanie Parku Strzelnica na miejski park sportu – etap I: montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych, budowa tras rekreacyjnych i oświetlenia – 1.700.000 zł.

5. Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej – 1.600.000 zł.

6. Rewaloryzacja zabytkowej altany w parku młodzieżowym przy ulicy Armii Krajowej – 1.500.000 zł.

7. Remont trybuny na stadionie OSIR przy ulicy Śląskiej wraz z budową zadaszenia – 1.500.000 zł.

8. Przebudowa basenu odkrytego przy ulicy Śląskiej – etap I: projekt budowlany i roboty przygotowawcze – 1.300.000 zł.

9. Remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 315 przy ulicy Wojska Polskiego – 1.100.000 zł.

10. Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem części terenu Fleszy Nowomłyńskiej przy Alei Brzozowej – 900.000 zł.

11. Budowa ścieżki rowerowej „centralnej” łączącej obiekty i tereny rekreacyjne OSIR i Zalewu Witoszówka z dzielnicami mieszkaniowymi – 800.000 zł.

12. Zagospodarowanie skweru przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego – 800.000 zł.

13. Budowa ciągu pieszo–rowerowego przy ulicy Esperantystów, pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Łączną – 680.000 zł.

14. Zagospodarowanie rekreacyjne Zalewu Witoszówka wraz z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego – 600.000 zł.

15. Przebudowa ulicy Siennej wraz z budową miejsc parkingowych – 480.000 zł.

16. Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową strefy wejściowej, remontem części chodnika i ogrodzeń oraz budową miejsc parkingowych przed gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 402.000 zł.

17. Remont alejek na cmentarzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego – 400.000 zł.

18. Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców śródmieścia – etap I: budowa w kwartale ulic Teatralnej, Mennickiej, Kazimierza Pułaskiego i Szpitalnej – 300.000 zł.

19. Budowa zespołu boisk i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z montażem urządzeń sportowych na terenie gimnazjum nr 2 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich – 280.000 zł.

20. Przebudowa chodnika przy ulicy Zwierzynieckiej – 195.000 zł.

21. Budowa siłowni zewnętrznej – placu do street workout w wybranej lokalizacji na terenach zielonych – 95.000 zł.

22. Remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na klub młodzieżowy w budynku przy ulicy Długiej 33 – 80.000 zł.

23. Montaż urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach wzdłuż drogi krajowej nr 35 i na Placu Grunwaldzkim – 80.000 zł.

24. Remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej – 40.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 1 – CENTRUM (max. kwota zadania – 180.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Montaż monitoringu w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką i Kotlarską – 24.000 zł.

Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola nr 4 przy ulicy Joachima Lelewela – 25.000 zł.

Montaż stojaków na rowery na Starym Mieście – 30.000 zł.

Zagospodarowanie skweru na placu 1000 lecia Państwa Polskiego – 180.000 zł.

Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy zakątek” na placu Wojska Polskiego – 180.000 zł. Wnioskodawczynię planujemy wyróżnić za atrakcyjny, czytelny i merytoryczny sposób przygotowania wniosku inwestycyjnego.

Zagospodarowanie placu Michała Drzymały – 180.000 zł.

Remont chodników, rozbudowa oświetlenia i montaż monitoringu na ulicy Przechodniej – 180.000 zł.

Budowa miejsc parkingowych w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką a Kotlarską – 180.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 2 – ŚRÓDMIEŚCIE (max. kwota zadania – 170.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Budowa przejścia pieszego przez tory kolejowe pomiędzy ulicą Bracką i Wałową celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – 30.000 zł.

Zagospodarowanie terenów sportowych na terenie Gimnazjum nr 3 przy ulicy Saperów – 40.000 zł.

Budowa placu zabaw na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka” przy ulicy Jagiellońskiej – 45.000 zł.

Projekt Budowlany zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Generała Władysława Sikorskiego i Wałowej – 50.000 zł.

Remont drogi dojazdowej do zespołu garaży i montaż oświetlenia pomiędzy ulicami Zwierzyniecką i Ofiar Oświęcimskich – 50.000 zł. Wnioskodawca został zobowiązany do dostarczenia deklaracji przejęcia kosztów oświetlenia przez właścicieli garaży.

Rozbudowa placu zabaw w parku Ułanów przy ulicy Gdyńskiej – 100.000 zł.

Remont chodnika wzdłuż ulicy Saperów, jednostronnie od ulicy Władysława Łukasińskiego w kierunku ulicy Saperów – 100.000 zł.

Budowa placu zabaw w parku im. Generała Władysława Sikorskiego – 170.000 zł. Wnioskodawca zostanie wyróżniony za merytorykę złożonego wniosku.

Remont chodnika i budowa miejsc parkingowych przy ulicy Parkowej – 170.000 zł.

Rozbudowa placu zabaw i remont części alejek w parku Saperów – 170.000 zł.

Budowa ogrodzonych stanowisk do składowania i segregacji odpadów oraz utwardzenie części nawierzchni podwórek przy ulicy Siennej – 170.000 zł. Grunt jest własnością wspólnot mieszkaniowych, a inwestycja służyłaby wyłącznie mieszkańców okolicznych budynków.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 3 – OSIEDLE MŁODYCH (max. kwota zadania – 250.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Budowa ogrodzenia z zadaszeniem miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 do 5 – 8.000 zł. Grunt jest własnością wspólnot mieszkaniowych.

Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do składowania i segregowania odpadów przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 2 do 8 i 23 do 31 – 16.000 zł. Grunt jest własnością spółdzielni mieszkaniowej.

Remont podłogi w budynku filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 20.000 zł.

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Ignacego Prądzyńskiego i Jarosława Dąbrowskiego, przy ścianie szczytowej budynku nr 163 – 20.000 zł.

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego (przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski) – 80.000 zł.

Remont chodników i dojścia do miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Ludwika Zamenhofa 25 do 29 – 80.000 zł.
Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego, przy „wieży ciśnień” – 90.000 zł.

Budowa ogólnodostępnego szaletu w okolicach hali targowej Pod Platanem – 100.000 zł.

Remont chodnika przy placu Józefa Piłsudskiego 1 do 14 – 110.000 zł.

Budowa nawierzchni ulicy Podmiejskiej wraz z odwodnieniem – 140.000 zł.

Remont drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 1 pomiędzy budynkami nr 23 i 25 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 140.000 zł.

Zagospodarowanie 1 skweru na cele rekreacyjno – edukacyjne w ramach projektu „Dzielnica czterech generałów: Bema, Jasińskiego, Langiewicza i Prądzyńskiego” – 150.000 zł. Wnioskodawcy muszą doprecyzować lokalizację pierwszego z czterech etapów.

Remont chodnika przy ulicy Ludwika Waryńskiego 45 – 55 po obu stronach jezdni – 160.000 zł.

Budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Jakuba Jasińskiego i Generała Józefa Bema – 170.000 zł.

Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 200.000 zł.

Odsunięcie od bloków mieszkalnych, za trafostację, stacji bazowej tel. komorkowej nr 49521, dla zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców Osiedla Młodych – 248.000 zł.

Remont chodników wraz z budową oświetlenia pomiedzy ulicami Ludwika Zamenhofa i Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 250.000 zł. Teren jest w większości zlokalizowany na gruntach wspólnot mieszkaniowych. Nie ma deklaracji wspólnot o ponoszeniu kosztów oświetlenia.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 4 – OSIEDLE ZAWISZÓW (max. kwota zadania – 110.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Projekt Budowlany przebudowy ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika – 15.000 zł.

Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego – 40.000 zł. Inwestycja planowana na gruntach wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota zadeklarowała dołożenie kolejnych 40.000 zł tak, aby zrealizować inwestycję wartą 80.000 zł i udostępnić ją publicznie.

Projekt Budowlany budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy terenami Colgate Palmolive a ulicą Dionizego Barana – 75.000 zł.

Remont i utwardzenie alejki parkowej pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Karola Miarki – 100.000 zł.

Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika – 110.000 zł.

Budowa placu zabaw w centrum tzw. „plastra miodu” – 110.000 zł. Spółdzielnia mieszkaniowa zadeklarowała pełnienie roli zarządzającego placem zabaw.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 5 – OSIEDLE ZARZECZE (max. kwota zadania – 140.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Montaż progów spowalniających ruch samochodowy na ulicy Kliczkowskiej – 5.000 zł.

Budowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Jodłowej, stanowiącego skrót drogi do Gimnazjum nr 4 i Przedszkola nr 3 – 10.000 zł.

Budowa chodnika łączącego dwa odcinki ulicy Jana Kilińskiego, wzdłuż boiska do koszykówki – 20.000 zł.

Budowa drogi wjazdowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego przy ulicy Rolniczej – 40.000 zł. Grunty są własnością Parafii Miłosierdzia Bożego.

Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Jodłowej i Francuskiej – 60.000 zł.

Remont i rozbudowa placu zabaw i boisk sportowych pomiędzy ulicą Mazowiecką i Przemysłową – 90.000 zł.

Remont części chodników na terenie osiedli Kolonia I i Kolonia II – 100.000 zł.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 100.000 zł. Projekt jest dyskusyjny ze względu na interpretację zapisów regulaminu – zakaz kontynuacji projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

Remont i rozbudowa ulicy Piotra Skargi – 110.000 zł.

Remont części chodników przy ulicy Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulicą Kliczkowską w kierunku ulicy Przemysłowej – 140.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 6 – DZIELNICA POŁUDNIOWA (max. kwota zadania – 100.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

Remont i rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Westerplatte i Towarowej – 100.000 zł.

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska i placu zabaw – 100.000 zł. Wnioskodawca zostanie wyróżniony za merytorykę złożonego wniosku.

Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowymi „Dzieci Dzieciom” przy skrzyżowaniu ulic Kraszowickiej i Przyjaźni – 100.000 zł.

Oznakowanie i I etap budowy oświetlenia ulicy Kraszowickiej pomiędzy ulicą Bystrzycką a pierwszym przejazdem kolejowym – 100.000 zł.

Okręg VII – dzielnica zachodnia. Maksymalna kwota przewidziana dla okręgu – 120.000 zł (plus ewentualny bonus za frekwencję – 30.000 zł)

1. Remont promenady i miejsc parkingowych przy Zalewie Witoszówka, wzdłuż ulicy Polna Droga oraz nabrzeża przy pomostach – 120.000 zł.

2. Budowa chodnika przy ulicy Jana Boduena de Cortenay – 85.000 zł.

3. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Sybiraków – 80.000 zł.

4. Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami gen. Leopolda Okulickiego i Tadeusza Bora–Komorowskiego – 60.000 zł.

5. Remont ulicy Legii Nadwiślańskiej – 60.000 zł.

6. Projekt budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej – 50.000 zł.

7. Budowa chodnika przy ulicy Jesiennej – 20.000 zł.

Poprzedni artykułJutro pojedziesz obwodnicą
Następny artykułCo grają w kinie Cinema 3D?