Strona główna Bez kategorii Jakie projekty na listach II edycji budżetu obywatelskiego?

Jakie projekty na listach II edycji budżetu obywatelskiego?

4

Zostały opublikowane wstępne listy projektów, zgłoszonych do II edycji budżetu obywatelskiego w Świdnicy. W najbliższym tygodniu prowadzone będą jeszcze konsultacje z autorami. Pełna lista, na którą będzie można głosować, ma być podana na początku września.

budżet obywatelski

Świdniczanie i organizacje zgłosili w sumie 99 pomysłów. Do wydania w 2015 roku jest 3,6 miliona złotych na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. W II edycji każdy zgłaszany projekt musiał zyskać poparcie co najmniej 15 osób. W sumie zebrano aż 1200 podpisów.

Projekty przeszły weryfikację Zespołu Konsultacyjnego, do 3 września wnioskodawcy mogą zgłaszać swoje uwagi, a 5 września prezydent zatwierdzi i ogłosi ostateczna listę. Głosowanie zaplanowano na 22-28 września. Tym razem swój głos będzie można oddać również przez internet.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy ogólnomiejskiej

(max. kwota zadania – 1.700.000 zł, łączna kwota inwestycji ogólnomiejskich w budżecie obywatelskim 2014 – 2.900.000 zł):

 * Remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej – 40.000 zł.

* Remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na klub młodzieżowy w budynku przy ulicy Długiej 33 – 80.000 zł.

* Montaż urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach wzdłuż drogi krajowej nr 35 i na placu Grunwaldzkim – 80.000 zł. Wskazane we wniosku drogi nie znajdują się w zarządzie Miasta Świdnicy, lecz zarządców krajowych i wojewódzkich.

* Budowa siłowni zewnętrznej – placu do Street Workout w wybranej lokalizacji na terenach zielonych – 95.000 zł.

* Przebudowa chodnika przy ulicy Zwierzynieckiej – 195.000 zł.

* Budowa zespołu boisk i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich – 280.000 zł.

* Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców śródmieścia – etap I, w kwartale ulic Teatralnej, Mennickiej, Kazimierza Pułaskiego i Szpitalnej – 300.000 zł.

* Remont alejek na cmentarzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego – 400.000 zł.

* Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową strefy wejściowej, remontem części chodnika i ogrodzeń oraz budową miejsc parkingowych przed Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 402.000 zł.

* Przebudowa ulicy Siennej wraz z budową miejsc parkingowych – 480.000 zł.

* Zagospodarowanie rekreacyjne Zalewu Witoszówka wraz z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego – 600.000 zł. Akwen jest zarządzany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

* Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Esperantystów, pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Łączną – 680.000 zł. Grunt jest zarządzany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

* Budowa ścieżki rowerowej „centralnej”, łączącej obiekty i tereny rekreacyjne z dzielnicami mieszkaniowymi – 800.000 zł.

* Zagospodarowanie skweru przy placu 1000 lecia Państwa Polskiego – 800.000 zł.

* Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem części terenu Fleszy Nowomłyńskiej przy alei Brzozowej – 900.000 zł.

* Remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 315 przy ulicy Wojska Polskiego – 1.100.000 zł.

* Przebudowa basenu odkrytego na ulicy Śląskiej – Projekt Budowlany i roboty przygotowawcze – 1.300.000 zł.

* Rewaloryzacja zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym przy ulicy Armii Krajowej – 1.500.000 zł.

* Remont trybuny na stadionie OSiR przy ulicy Śląskiej wraz z budową zadaszenia – 1.500.000 zł.

* Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej – 1.600.000 zł.

* Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Galla Anonima – etap I – 1.700.000 zł.

* Budowa i remonty lokali mieszkalnych w zasobach MZN – 1.700.000 zł.

* Utworzenie mieszkań chronionych dla potrzebujących poprzez przebudowę istniejącego obiektu biurowego przy ulicy 1 Maja 23 – 1.700.000 zł.

* Budowa aquaparku przy ulicy Śląskiej – Projekt Budowlany oraz roboty przygotowawcze – 1.700.000 zł.

* Zagospodarowanie parku Strzelnica na Miejski Park Sportu, wraz z montażem urządzeń sportowo – rekreacyjnych, budowa miejsc parkingowych i oświetlenia. Etap I – 1.700.000 zł.

 

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 1 – CENTRUM

(max. kwota zadania – 180.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

 * Montaż monitoringu w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką i Kotlarską – 24.000 zł.

* Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola nr 4 przy ulicy Joachima Lelewela – 25.000 zł.

* Montaż stojaków na rowery na Starym Mieście – 30.000 zł.

* Zagospodarowanie skweru na placu 1000 lecia Państwa Polskiego – 180.000 zł.

* Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy zakątek” na placu Wojska Polskiego – 180.000 zł. Wnioskodawczynię planujemy wyróżnić za atrakcyjny, czytelny i merytoryczny sposób przygotowania wniosku inwestycyjnego.

* Zagospodarowanie placu Michała Drzymały – 180.000 zł.

* Remont chodników, rozbudowa oświetlenia i montaż monitoringu na ulicy Przechodniej – 180.000 zł.

* Budowa miejsc parkingowych w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką a Kotlarską – 180.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 2 – ŚRÓDMIEŚCIE

(max. kwota zadania – 170.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Budowa przejścia pieszego przez tory kolejowe pomiędzy ulicą Bracką i Wałową celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – 30.000 zł.

* Zagospodarowanie terenów sportowych na terenie Gimnazjum nr 3 przy ulicy Saperów – 40.000 zł.

* Budowa placu zabaw na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka” przy ulicy Jagiellońskiej – 45.000 zł.

* Projekt Budowlany zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Generała Władysława Sikorskiego i Wałowej – 50.000 zł.

* Remont drogi dojazdowej do zespołu garaży i montaż oświetlenia pomiędzy ulicami Zwierzyniecką i Ofiar Oświęcimskich – 50.000 zł. Wnioskodawca został zobowiązany do dostarczenia deklaracji przejęcia kosztów oświetlenia przez właścicieli garaży.

* Rozbudowa placu zabaw w parku Ułanów przy ulicy Gdyńskiej – 100.000 zł.

* Remont chodnika wzdłuż ulicy Saperów, jednostronnie od ulicy Władysława Łukasińskiego w kierunku ulicy Saperów – 100.000 zł.

* Budowa placu zabaw w parku im. Generała Władysława Sikorskiego – 170.000 zł. Wnioskodawca zostanie wyróżniony za merytoryczny wniosek.

* Remont chodnika i budowa miejsc parkingowych przy ulicy Parkowej – 170.000 zł.

* Rozbudowa placu zabaw i remont części alejek w parku Saperów – 170.000 zł.

* Budowa ogrodzonych stanowisk do składowania i segregacji odpadów oraz utwardzenie części nawierzchni podwórek przy ulicy Siennej – 170.000 zł. Grunt jest własnością wspólnot mieszkaniowych, a inwestycja służyłaby wyłącznie mieszkańców okolicznych budynków.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 3 – OSIEDLE MŁODYCH

(max. kwota zadania – 250.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Budowa ogrodzenia z zadaszeniem miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 do 5 – 8.000 zł. Grunt jest własnością wspólnot mieszkaniowych.

* Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do składowania i segregowania odpadów przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 2 do 8 i 23 do 31 – 16.000 zł. Grunt jest własnością spółdzielni mieszkaniowej.

* Remont podłogi w budynku filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 20.000 zł.

* Budowa chodnika pomiędzy ulicami Ignacego Prądzyńskiego i Jarosława Dąbrowskiego, przy ścianie szczytowej budynku nr 163 – 20.000 zł.

* Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego (przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski) – 80.000 zł.

* Remont chodników i dojścia do miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Ludwika Zamenhofa 25 do 29 – 80.000 zł.

* Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego, przy „wieży ciśnień” – 90.000 zł.

* Budowa ogólnodostępnego szaletu w okolicach hali targowej Pod Platanem – 100.000 zł.

* Remont chodnika przy placu Józefa Piłsudskiego 1 do 14 – 110.000 zł.

* Budowa nawierzchni ulicy Podmiejskiej wraz z odwodnieniem – 140.000 zł.

* Remont drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 1 pomiędzy budynkami nr 23 i 25 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 140.000 zł.

* Zagospodarowanie 1 skweru na cele rekreacyjno – edukacyjne w ramach projektu „Dzielnica czterech generałów: Bema, Jasińskiego, Langiewicza i Prądzyńskiego” – 150.000 zł. Wnioskodawcy muszą doprecyzować lokalizację pierwszego z czterech etapów.

* Remont chodnika przy ulicy Ludwika Waryńskiego 45 – 55 po obu stronach jezdni – 160.000 zł.

* Budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Jakuba Jasińskiego i Generała Józefa Bema – 170.000 zł.

* Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 200.000 zł.

* Odsunięcie od bloków mieszkalnych, za trafostację, stacji bazowej tel. komórkowej nr 49521, dla zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców Osiedla Młodych – 248.000 zł.

* Remont chodników wraz z budową oświetlenia pomiędzy ulicami Ludwika Zamenhofa i Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 250.000 zł. Teren jest w większości zlokalizowany na gruntach wspólnot mieszkaniowych. Nie ma deklaracji wspólnot o ponoszeniu kosztów oświetlenia.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 4 – OSIEDLE ZAWISZÓW

(max. kwota zadania – 110.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Projekt Budowlany przebudowy ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika – 15.000 zł.

* Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego – 40.000 zł. Inwestycja planowana na gruntach wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota zadeklarowała dołożenie kolejnych 40.000 zł tak, aby zrealizować inwestycję wartą 80.000 zł i udostępnić ją publicznie.

* Projekt Budowlany budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy terenami Colgate Palmolive a ulicą Dionizego Barana – 75.000 zł.

* Remont i utwardzenie alejki parkowej pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Karola Miarki – 100.000 zł.

* Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika – 110.000 zł.

* Budowa placu zabaw w centrum tzw. „plastra miodu” – 110.000 zł. Spółdzielnia mieszkaniowa zadeklarowała pełnienie roli zarządzającego placem zabaw.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 5 – OSIEDLE ZARZECZE

(max. kwota zadania – 140.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Montaż progów spowalniających ruch samochodowy na ulicy Kliczkowskiej – 5.000 zł.

* Budowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Jodłowej, stanowiącego skrót drogi do Gimnazjum nr 4 i Przedszkola nr 3 – 10.000 zł.

* Budowa chodnika łączącego dwa odcinki ulicy Jana Kilińskiego, wzdłuż boiska do koszykówki – 20.000 zł.

* Budowa drogi wjazdowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego przy ulicy Rolniczej – 40.000 zł. Grunty są własnością Parafii Miłosierdzia Bożego.

* Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Jodłowej i Francuskiej – 60.000 zł.

* Remont i rozbudowa placu zabaw i boisk sportowych pomiędzy ulicą Mazowiecką i Przemysłową – 90.000 zł.

* Remont części chodników na terenie osiedli Kolonia I i Kolonia II – 100.000 zł.

* Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 100.000 zł. Projekt jest dyskusyjny ze względu na interpretację zapisów regulaminu – zakaz kontynuacji projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

* Remont i rozbudowa ulicy Piotra Skargi – 110.000 zł.

* Remont części chodników przy ulicy Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulicą Kliczkowską w kierunku ulicy Przemysłowej – 140.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 6 – DZIELNICA POŁUDNIOWA

(max. kwota zadania – 100.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Remont i rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Westerplatte i Towarowej – 100.000 zł.

* Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska i placu zabaw – 100.000 zł. Wnioskodawca zostanie wyróżniony za merytoryczny wniosek.

* Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowymi „Dzieci Dzieciom” przy skrzyżowaniu ulic Kraszowickiej i Przyjaźni – 100.000 zł.

* Oznakowanie i I etap budowy oświetlenia ulicy Kraszowickiej pomiędzy ulicą Bystrzycką a pierwszym przejazdem kolejowym – 100.000 zł.

Wstępna lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych dla listy dzielnicowej OKRĘGU 7 – DZIELNICA ZACHODNIA

(max. kwota zadania – 120.000 zł + możliwe dodatkowe 30.000 zł jako bonus w przypadku najwyższej frekwencji):

* Budowa chodnika przy ulicy Jesiennej – 20.000 zł.

* Projekt Budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej – 50.000 zł.

* Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Leopolda Okulickiego i Tadeusza Bora – Komorowskiego – 60.000 zł.

* Remont ulicy Legii Nadwiślańskiej – 60.000 zł. Wnioskodawcę planujemy wyróżnić za merytoryczny wniosek.

* Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Sybiraków – 80.000 zł. Wnioskodawcę planujemy wyróżnić za merytoryczny wniosek

* Budowa chodnika przy ulicy Jana Boduena de Courtenay – 85.000 zł.

* Remont promenady i miejsc parkingowych przy Zalewie Witoszówka, wzdłuż ulicy Polna Droga i nabrzeża przy pomostach – 120.000 zł.

* Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej – 120.000 zł. Projekt jest dyskusyjny ze względu na interpretację zapisów regulaminu – zakaz kontynuacji projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

Poprzedni artykułCztery Świdnice na jednym zjeździe [FOTO/VIDEO]
Następny artykułFajdek bije rekord Polski!