Strona główna Wydarzenia Honorowe obywatelstwo dla harcerki

Honorowe obywatelstwo dla harcerki

0

Jest doskonale znana pokoleniom harcerzy i uczniów. Przez całe życie angażowała się w propagowanie historii miasta i pracę na rzecz dzieci. Harcmistrz Teresa Słupianek ma zostać Honorową Obywatelką Świdnicy. Decyzję o przyznaniu tytułu Rada Miejska podejmie 6 czerwca. Wydłuży się także lista zasłużonych dla Świdnicy.

Teresa Słupianek

O przyznanie honorowego obywatelstwa Teresie Słupianek wnioskuje Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Lista zasług harcmistrzyni dla miasta jest bardzo długa.

Harcerka od 7 klasy szkoły podstawowej. Ukończyła Harcerskie Liceum Pedagogiczne w Sieradzu. Pełniła szereg funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego. Była: szczepową szczepu drużyn przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy, zastępczynią komendanta hufca Świdnica, w latach 1970-1973 komendantem hufca Świdnica, od 1985 r. nieprzerwanie jest przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich hufca Świdnica. Komisja ta ponosi odpowiedzialność za rozwój kadry hufca, jej poziom wiedzy i umiejętności do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Jest wielkim autorytetem i skarbnicą wiedzy harcerskiej. Dzięki uporowi druhny Teresy i jej współpracowników doprowadziła, w 1970 roku, do nadania hufcowi Świdnica imienia Szarych Szeregów. W latach siedemdziesiątych, pod jej przewodnictwem, odbywała się budowa Harcerskiego Ośrodka hufca Świdnica w Niesulicach. W tym też czasie druhna Teresa corocznie prowadziła obozy harcerskie dla świdnickich dzieci. Ośrodek funkcjonuje do dnia dzisiejszego i należy do najprężniej działających baz harcerskich w ZHP. Z inicjatywy druhny Teresy ośrodek ten nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Obecnie druhna Teresa wspiera harcerską działalność ZHP poprzez uczestnictwo  w pracach Zespołu Historycznego. Była współredagującą książkę „Historia harcerstwa świdnickiego w latach 1945-2005”. Publikacja wydana została nakładem 1000 egz.
z okazji 60-lecia harcerstwa świdnickiego, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Świdnicy. Jest też współautorką opracowania „Ocalić od zapomnienia – odeszli na wieczną wartę” – wydawnictwa o nieżyjących instruktorach harcerskich hufca Świdnica.

Druhna Teresa jest wielkim autorytetem moralnym. Cały czas z pasją mobilizuje innych do intensywnej służby na rzecz innych. Jako nauczycielka, instruktorka i  entuzjastka harcerskich ideałów jest wychowawcą wielu pokoleń instruktorów. Przez wiele lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 w Świdnicy, a po przejściu na emeryturę podjęła dodatkową pracę w wiejskiej szkole jako nauczycielka języka polskiego. Z jej inicjatywy szkoła ta przyjęła za patrona poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pasjonatka historii, aktywna członkini Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, gdzie współredaguje Rocznik Świdnicki oraz organizuje konkursy historyczne o społeczności lokalnej, jej tradycjach i przeszłości. Wolontariuszka Stowarzyszenia Dzieci Chorych „Serce”. W stowarzyszeniu tym prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Jest członkinią świdnickiego Stowarzyszenia Amazonek.

  /Hufiec ZHP w Świdnicy/

Teresa Słupianek będzie ósmym Honorowym Obywatelem Świdnicy. Pierwszy tytuł w 2002 roku otrzymał Claus Wilhelm Hoffmann- były burmistrzowi Biberach (Niemcy). W tym gronie są także ks. Kazimierz Jandziszak, Roman Pasyk, Dorota Świeniewicz, biskup Ignacy Dec, Stanisław Kotełko i ks. Jan Bagiński.

Od ubiegłego roku Rada Miejska wyróżnia także osoby szczególnie aktywne w działaniach na rzecz miasta. Podczas piątkowej sesji głosowane będą uchwały o przyznanie tytułu Zasłużony dla Świdnicy siedmiorgu świdniczanom: Andrzejowi Andrzejewskiemu, Lucynie Malinowskiej, Janinie Kocembie-Koehler, Janowi Górskiemu, Mirosławowi Sośnickiemu, Sobiesławowi Nowotnemu i Marii Skiślewicz.

/opr. asz/

Poprzedni artykułWybory`89. Jak było naprawdę?
Następny artykułZapraszają na koncert