Strona główna Wydarzenia Świdnica Oddaj duże śmieci

Oddaj duże śmieci

0

W piątek i sobotę (30 i 31 maja) odpady wielkogabarytowe w Świdnicy znów będzie można oddać w ramach tzw. wystawki. Jest ona organizowana co miesiąc w ostatni piątek i sobotę. W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, stare dywany oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.). W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady można wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane bądź w boksach śmietnikowych, natomiast w systemie indywidualnym przed posesją, na poboczu drogi domu jednorodzinnego. Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

 wystawka 5

Harmonogram akcji w 2014 r.:

  • 27, 28 czerwca,
  • 25, 26 lipca,
  • 29, 30 sierpnia,
  • 26, 27 września,
  • 24, 25 października,
  • 28, 29 listopada,
  • 19, 20 grudnia.

Prócz tego wspomniane odpady oraz wiele innych – można na co dzień – bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ważne aby mieć ze sobą dowód wpłaty za wywóz nieczystości za ostatni miesiąc.

Przypominamy, że PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),

• meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),

• zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),

• chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,

• odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),

• odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,

• inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

• papier i tektura, metal,

• tworzywa sztuczne,

• szkło i opakowania ze szkła,

• opakowania wielomateriałowe,

• opakowania ulegające biodegradacji.

 PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

 

Poprzedni artykułSuperniania doradzi rodzicom
Następny artykułTysiąc harcerzy zjedzie do Świdnicy