Strona główna Temat dnia Więcej pieniędzy na drogi i park

Więcej pieniędzy na drogi i park

5

2,2 miliona złotych na pierwszy etap modernizacji Parku Centralnego, 3,2 miliona złotych na nową kanalizację i wodociągi, 2,9 miliona złotych na przebudowę ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej i 1,4 miliona na zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka i Westerplatte. Już w najbliższą środę świdniccy radni podejmą decyzje o istotnych przesunięciach w budżecie miasta m.in. na inwestycje.

Park Centralny

W projekcie uchwały o zmianach budżetowych czytamy m.in. o przesunięciu 2,2 miliona złotych na modernizację Parku Centralnego miedzy hala sportową a potokiem Witoszówka. Realizacja wskazana jest na lata 2014-15. Całe zadanie ma kosztować 4,4 miliona złotych.

Podczas sesji radni ustalą także zasady korzystania z przystanków komunikacji miejskiej i nowego dworca autobusowego, który ma być gotowy jesienią tego roku. Początek obrad 16 kwietnia o godzinie 13.30 w sali narad USC.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXXVIII/: 1-7).

5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

6. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

7. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

Wykaz projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej

XXXVIII/1. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica od Skarbu Państwa działek położonych w Świdnicy w rejonie ulic Polna Droga i Bobrzańska.

XXXVIII/2. W sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy.

XXXVIII/3. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Cichej w Świdnicy.

XXXVIII/4. W sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora

i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

XXXVIII/5. W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.

XXXVIII/6. W sprawie zmiany budżetu.

XXXVIII/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.