Strona główna Wydarzenia Świebodzice Świebodzicki budżet obywatelski nr 2

Świebodzicki budżet obywatelski nr 2

0

Ciesząca się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem inicjatywa budżetu obywatelskiego doczekała się reedycji. Świebodziczanie po raz drugi sami zaproponują, na co chcieliby wydać budżetowe pieniądze w roku 2015.

ratusz swiebodzice

Pierwszy etap inicjatywy – składanie wniosków, rusza już 16 kwietnia. Do końca wakacji, tj. do 31 sierpnia, mieszkańcy Świebodzic będą mieć czas, aby zgłaszać swoje propozycje.

Można to robić na trzy sposoby:

– wysyłając zgłoszenie drogą mailową na adres: [email protected],

– złożyć osobiście w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej (ul. Świdnicka 7 pok. nr 3)

–  lub skorzystać z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz. Na tym etapie uwzględnione zostaną także wnioski złożone przed terminem 16 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miejskiego (mieszkańcy ul. Zamkowej).

 Po zakończeniu pierwszego etapu, w drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom magistratu, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które otrzymają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

 W ramach budżetu obywatelskiego może być realizowane dowolne przedsięwzięcie, należące do katalogu zadań własnych gminy.

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji świebodziczanie zgłosili do realizacji ponad 20 zadań. Większość z nich będzie wykonana w roku bieżącym, część przejdzie na kolejne lata. Mieszkańcy zgłosili szereg drobnych remontów, m. in. chodników, wykonanie schodów do posesji, melioracje strumyków itp.

 Formularz zgłoszeniowy znajduje się na portalu miejskim www.swiebodzice.pl

/UM Świebodzice/