Strona główna Wydarzenia Ruszą remonty po powodziach

Ruszą remonty po powodziach

0

Powiat świdnicki rozstrzygnął dwa przetargi na remonty dróg powiatowych zniszczonych przez powodzie i podtopienia. To kolejne środki pochodzące z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

powódź 2 Olszyna

Pierwszym z odcinków przeznaczonych do remontu jest droga powiatowa  w Olszanach. Długość remontowanego odcinka wyniesie prawie 1, 9 km. (od posesji nr 3 do skrzyżowania z drogą powiatową Stawiska – Świebodzice). W ramach wykonywanych prac remontowi poddana zostanie także zatoka autobusowa. Planowany zakres robót obejmie między innymi: frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie zjazdów na posesje, ścięcie i uzupełnienie poboczy, oczyszczenie i odmulenie rowów wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami do posesji, remont uszkodzonych przepustów oraz oczyszczenie i remont uszkodzonych przepustów pod drogą.

W ramach prac przeprowadzony także zostanie remont mostu przy posesji nr 20, dzięki któremu zwiększona zostanie przepustowość przepływu wody prawie o 50%, co ma ogromne znaczenie dla mieszkańców – wyjaśnia Sabina Cebula z zarządu powiatu.  Koszt wykonania prac w przetargu oszacowano na kwotę ponad 892 tysięcy złotych (w tym wkład  finansowy gminy Strzegom w wysokości 20%).

Kolejną drogą powiatową remontowaną ze środków ministerialnych przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi jest 1,170 kilometrowy odcinek drogi 2879D w Zebrzydowie. Zakres wykonywanych prac obejmie: poszerzenie nawierzchni, ustawienie krawężnika wzdłuż drogi oraz przygotowanie nawierzchni pod ułożenie kostki, wykonanie zjazdów na posesje, wykonaniem przepustów pod zjazdami, wykonanie odwodnienia w ciągu drogi oraz wykonanie zatoki autobusowej. – Pamiętamy, ile kontrowersji wywołała decyzja Zarządu o odłożeniu tej inwestycji na rok bieżący. Jednak, tak jak obiecywaliśmy mieszkańcom Zebrzydowa, inwestycja ta nie została wykreślona z planu prac a jedynie przełożona i właśnie teraz droga w tej miejscowości, zniszczona podczas zeszłorocznej powodzi, doczeka się gruntownego remontu – dodaje Sabina Cebula. Wartość prac po przetargu to 1.396.281,87 zł, w tym wypadku również udział finansowy gminy to 20% wartości zadania. Obie inwestycje wykona firma Bisek – Asfalt z Kostomłotów. Dodać należy, że bez finansowego udziału gminy Strzegom i Marcinowice trudno byłoby zrealizować obie inwestycje w tym roku. Powiatowi udało się na nie pozyskać kwotę 2 mln. zł. Obie inwestycje mają być zrealizowane do końca lipca 2014 r.