Strona główna Wydarzenia Świdnica Duże śmieci na „wystawkę”

Duże śmieci na „wystawkę”

0

W piątek i sobotę (25 i 26 kwietnia) w Świdnicy odpady wielkogabarytowe znów będzie można oddać w ramach tzw. wystawki. Jest ona organizowana co miesiąc w ostatni piątek i sobotę.

wystawka 6

W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, stare dywany oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.). W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady można wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane bądź w boksach śmietnikowych, natomiast w systemie indywidualnym przed posesją, na poboczu drogi domu jednorodzinnego.

Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

 Harmonogram akcji w 2014 r.:

  • 30, 31 maja,
  • 27, 28 czerwca,
  • 25, 26 lipca,
  • 29, 30 sierpnia,
  • 26, 27 września,
  • 24, 25 października,
  • 28, 29 listopada,
  • 19, 20 grudnia.

Prócz tego wspomniane odpady oraz wiele innych – można na co dzień – bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),

• meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),

• zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),

• chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,

• odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),

• odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,

• inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

• papier i tektura, metal,

• tworzywa sztuczne,

• szkło i opakowania ze szkła,

• opakowania wielomateriałowe,

• opakowania ulegające biodegradacji.

 PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz  w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

 

 

Poprzedni artykułZnów okrada groby
Następny artykułPolonia powalczy o puchar w Ząbkowicach Śląskich