Strona główna Temat dnia Budżet obywatelski: Na co więcej, na co mniej?

Budżet obywatelski: Na co więcej, na co mniej?

3

Zwiększona pula na projekty dzielnicowe, głosowanie internetowe, mniej pieniędzy na listę ogólnomiejską. Nowością jest również premia finansowa za wysoką frekwencję. Dziś, 29 kwietnia dziennikarze poznali szczegóły dotyczące drugiej edycji budżetu obywatelskiego.

Budżet4

Świdniczanie będą mieli wpływ na rozdysponowanie  3,6 miliona złotych na inwestycje w 2015 roku. Pula ta została zwiększona o 100 tysięcy złotych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak suma pieniędzy jaką miasto planuje przeznaczyć na projekty ogólnomiejskie została uszczuplona o 400 tysięcy złotych (w porównaniu z pierwszą edycją budżetu obywatelskiego). – Projekty ogólnomiejskie, na które głosują wszyscy mieszkańcy Świdnicy będą opiewały na kwotę  2,5 miliona. Jednak wartość inwestycji zgłoszonej na listę ogólnomiejską nie może być większa niż 1.7 miliona złotych. Chcemy w ten sposób uniknąć sytuacji, w której na jeden projekt zostanie przeznaczona cała kwota – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

Z kolei na projekty dzielnicowe, na które głosują mieszkańcy konkretnej dzielnicy, przeznaczono 1,1 miliona złotych, to jest więcej o pół miliona w porównaniu z rokiem ubiegłym. – Pozwala to na zwiększenie limitów z 60 tys. zł do 100 tys. zł w przypadku najmniejszych okręgów np. okręgu Zawiszów i Dzielnica Południowa, aż do 240 tys. zł w przypadku największego okręgu – Osiedla Młodych (poprzednio 140 tys. zł). – wylicza Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. – Istotną zmianą jest także wprowadzona zasada, która mówi, że zgłaszane pomysły muszą mieć poparcie minimum 10 osób. Pomoże to w eliminacji projektów podobnych, które proponowane są przez osoby z tej samej dzielnicy. W rezultacie głosy poparcia bardzo się rozpraszały. – dodaje Ireneusz Pałac.

Pojawi się także bonus w postaci 30 tys. zł dla dzielnicy, która wykaże się największą frekwencją w głosowaniu. Z nowości wprowadzona zostanie także zasada rocznej karencji dla zwycięskich projektów, co oznacza, że nie będzie można zgłosić ponownie w tym roku tych samych zadań, które już uzyskały dofinansowanie.

W niewielkim stopniu przesunęliśmy także granice w ramach poszczególnych dzielnic. Pozwoli to na uniknięcie problemu związanego np. z brakiem możliwości głosowania na projekt, który dotyczył mieszkańców danej dzielnicy, choć przyporządkowany był do dzielnicy sąsiedniej  (np. kompleksy garaży przy ul. Ceglanej. – informuje zastępca prezydenta Waldemar Skórski

 

Zmiany zaplanowane na nową edycję budżetu obywatelskiego obejmą również  poprawę organizacji samego procesu głosowania. W trzech dzielnicach: Osiedla Młodych, Śródmieścia i Dzielnicy Południowej pojawi się dodatkowy lokal wyborczy, co rozładuje kumulację osób chętnych do głosowania w tych dzielnicach. Usprawniony zostanie także system przygotowania kart do głosowania. Najważniejszą modyfikacją będzie jednak możliwość oddania głosu przez internet.

 – W tej edycji mamy odpowiednie narzędzie, które umożliwi nam głosowanie w takiej formie. Absolutnym wymogiem jest w tym przypadku całkowita wiarygodność wyników głosowania. Jednak z dobrym skutkiem zakończyliśmy rozmowy z firmami, które profesjonalnie zajmują się obsługą programów do głosowania. Chcemy zdecydowanie uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby podszyć się pod inną osobę i próbować w jej imieniu zagłosować. – mówi Waldemar Skórski.

W ostatniej edycji budżetu było zbyt mało czasu na przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń, by głosowanie internetowe było wiarygodne. Obecnie taka możliwość będzie. Wszyscy, którzy będą zainteresowani oddaniem głosu na wybrany projekt przez internet, będą musieli się wcześniej zarejestrować.

Widoczną nowością będzie także zmiana dopuszczalnych form agitacji w trakcie głosowania. W I edycji nie można było agitować w pomieszczeniu, w którym odbywało się głosowanie, ale dopuszczalne było plakatowanie budynków na zewnątrz lub agitowanie w pobliżu lokalu wyborczego. W tej edycji przyjęto zasadę całkowitego zakazu agitowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu wyborczego.

Według przyjętego harmonogramu do 26 czerwca potrwają spotkania informacyjne w poszczególnych dzielnicach. Plan spotkań prezydenta z mieszkańcami będzie ogłoszony na początku maja. W dniach 1-26 czerwca mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycji. Samo głosowanie zaplanowano w dniach 22-28 września.

tepe