Strona główna Wydarzenia Świdnica Rok wolności i demokracji

Rok wolności i demokracji

5

– 4 czerwca 1989 roku to data znamienna w najnowszej historii Polski. To granica pomiędzy zniewoleniem systemu totalitarnego, a wolnością i radością nadchodzącą wraz z demokracją. To także przykład bezkrwawego przejścia z jednego systemu rządzenia do drugiego i jednocześnie pokojowego przekazania władzy przez dotychczasowych decydentów – mówił Zygmunt Worsa, starosta powiatu świdnickiego. Władze powiatu świdnickiego wspólnie z dwójką senatorów, Stanisławem Jurcewiczem i Wiesławem Kilianem, chcą upamiętnić wydarzenia z 1989 roku.

konferencja 4 czerwca

Wychodząc z inicjatywą uczczenia tamtych wydarzeń pomysłodawcy ufundują pamiątkową tablicę, która upamiętniać będzie tamte radosne i ważne chwile oraz ich bohaterów. – Mamy nadzieję na jak najszerszy odzew społeczny tych obchodów. Musimy pamiętać o bohaterach tamtych czasów, zwłaszcza tych lokalnych, którzy walczyli o wolność i demokrację na Ziemi Świdnickiej – mówi Alicja Synowska wicestarosta powiatu świdnickiego.

Świdnicę najprawdopodobniej odwiedzi Jan Lityński, więzień polityczny, internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad okrągłego stołu, kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w pierwszych wolnych wyborach, w których to uzyskał mandat poselski startując z naszego okręgu wyborczego, późniejszy Poseł na Sejm RP obecnie doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. – Pamięć o tamtych czasach to także doskonała lekcja postaw patriotycznych i historii najnowszej dla najmłodszych mieszkańców powiatu świdnickiego. Ponadto rok ten to także 15 rocznica wstąpienia Polski do NATO i 10 rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, tak więc jest co świętować – dodaje Senator Stanisław Jurcewicz.

Politycy mają nadzieję, że 4 czerwca spotkają się wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, wieku, wykształcenia czy statusu materialnego. – 4 czerwca świętować bowiem będziemy umiłowanie wolności, zwycięstwo demokracji i poszanowanie wszystkich idei z nią związanych, które zaliczane są do rzeczy uniwersalnych dla każdego człowieka – mówiła Synowska.