Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Aktywna szkoła

Aktywna szkoła

0

W gronie laureatów konkursu „Mam 6 lat i jestem aktywny” znalazły się Maja Lęga i Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Na konkurs nadesłano blisko 150 prac. – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Świdnicy.

 Lutomia

Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skierowany został do rad rodziców działających w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 lat. Jego celem było promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki . Organizatorem i gospodarzem gali był Dolnośląski Kurator Oświaty- Pani Beata Pawłowicz. W tym roku na konkurs nadesłano 150 prac z 30 dolnośląskich szkół. Na Galę zaproszono dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz przedstawicieli rad.

Wśród laureatów konkursu, których zadaniem było zaprezentowanie swoich umiejętności nabytych na pierwszym etapie edukacyjnym, znaleźli się uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Maja Lęga, która zajęła III miejsce za prezentację multimedialną oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, która z zajęła II miejsce za wykonanie albumu literackiego dotyczącego aktywności i bezpieczeństwa w szkole. Ponadto prace uczniów klasy I- Gabreli Furman, Natalii Lęgi i Wiktora Grabowskiego zostały wyeksponowane w holu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.