Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Zatrudniają bezrobotnych

Zatrudniają bezrobotnych

0

42 osoby bezrobotne z gminy Świdnica, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń opieki społecznej znajdą zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych. Przez 9 miesięcy bezrobotni przepracują ponad 15 tys. godzin – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica.

 gmina

Urząd gminy Świdnica

Po raz ósmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu prac społecznie użytecznych. W 33 sołectwach do końca listopada  42 bezrobotnych mieszkańców gminy przepracuje 15624 tysięcy godzin. – Pierwsze prace porządkowe rozpoczną się już 20 lutego. W każdej miejscowości pracować będzie 1 osoba bezrobotna, a w większych sołectwach średnio od 2 do 3 – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

 Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Każdy pracownik będzie zobowiązany do wykonywania prac w wymiarze 10 godz. tygodniowo, ale nie więcej niż 40 godz. w miesiącu. Osoby wykonujące prace otrzymywać będą świadczenia w wysokości 8,00 zł za godzinę. Podmiotem odpowiedzialnym za realizacji Programu prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie prawidłowość przebiegu prac.

 Jakie prace mogą być wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych?

Porządkowanie terenów zielonych, prace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej, porządkowanie chodników i przystanków autobusowych.

 Wartość wypłaconych w tym roku świadczeń wyniesie blisko 125 tys. zł., w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy będzie stanowiło kwotę 74,99 tys. zł.

 

Poprzedni artykułOstre riffy w Klubie Bolko [KONCERT]
Następny artykułPolonia zmierzy się z Karoliną