Strona główna Bez kategorii Radny pozywa posłankę

Radny pozywa posłankę

15

Wiesław Żurek, świdnicki radny z Platformy Obywatelskiej oskarża posłankę Prawa i Sprawiedliwości Annę Zalewską o pomówienie i zniesławienie. Na drodze sądowej będzie domagał się zadośćuczynienia.

zdjęcie3

Radny Wiesław Żurek

Sprawa dotyczy podejrzeń o złamanie ustawy o samorządzie terytorialnym przez dwóch radnych – Wiesława Żurka i Rafała Ząbczyka (obaj PO). Pismo w tej sprawie Anna Zalewska skierowała do wojewody dolnośląskiego.

Wojewoda zwrócił się do Rady Miejskiej w Świdnicy o wszczęcie postępowania wyjaśniającego po otrzymaniu informacji o możliwości złamania zakazu prowadzenia przez dwóch radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Złamanie zapisu art. 24 ustawy o samorządzie gminnym skutkuje utrata mandatu. “Według otrzymanej przez nadzór prawny wojewody informacji, w przypadku Pana Rafała Ząbczyka naruszenie powyższego zakazu polega na tym, że stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko – Jaworskie, w którym radny jest dyrektorem biura, jest finansowane głównie ze środków budżetowych gminy, które to środki radny wykorzystuj w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w świetle otrzymanych informacji Wiesław Żurek pełni funkcję prezesa zarządu fundacji wspierania sportu ,,Łączy nas Football”. Wspomniana fundacja wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej obiekty sportowe, które są własnością Miasta Świdnica. Ponadto wskazany radny pozyskał od Prezydenta Miasta środki finansowe, pochodzące z budżetu gminy, w wysokości około 30 000 zł,  które przeznaczył na realizację celów statutowych prowadzonej przez siebie fundacji” – czytamy w piśmie wojewody. Za złamanie ustawy obu radnym może grozić utrata mandatu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Gadzińska wszczęła postępowanie i są już wyniki ws. Wiesława Żurka. Na podstawie wyjaśnień radnego, fundacji i prezydenta miasta do wojewody została wysłana informacja, że do złamania przepisów nie doszło, bowiem fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie otrzymała żadnej dotacji z Urzędu Miasta. – Jestem przekonana, że całe postępowanie zostanie umorzone – mówi Joanna Gadzińska. – Cała ta sprawa jest dla mnie dowodem na nieczystą rozgrywkę polityczną.

Postępowanie ws. Rafała Ząbczyka jeszcze się nie zakończyło. Przewodnicząca czeka  na wyjaśnienia prezesa Stowarzyszenia LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

Nie od razu było wiadomo, kto wysłała zawiadomienie do wojewody. Informację uzyskał na drodze formalnej radny Żurek. Nie kryje swojego oburzenia. ” Działając na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski przekazał mi kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem doniesienia Pani Poseł Anny Zalewskiej z dnia 11 grudnia 2013 r., w którym szanowna Pani przekazuje Wojewodzie oczerniające mnie i kłamliwe informacje, dotyczące mojej osoby, jako Radnego Rady Miejskiej w Świdnicy, próbując tym zakwestionować legalność sprawowania przeze mnie mandatu radnego. Zgodnie z podstawą prawną, którą cytuję na wstępie przekazuję Państwu również dokumenty (skany w załączeniu), które w sposób jednoznaczny stwierdzają absurdalność, kłamliwość zarzutów przeciw mojej osobie w przedmiotowym paszkwilu, sporządzonym i przesłanym do Wojewody Dolnośląskiego przez szanowną Panią Poseł. W związku z powyższym, że takie działania, których dopuściła się ta Pani noszą znamiona przestępstwa, tj. pomówienia oraz zniesławienia, będę się domagał od tej Pani na drodze sądowej stosownego zadośćuczynienia.” – informuje radny.

Ostateczna ocena, czy doszło do złamania prawa, czy nie, należy do wojewody dolnośląskiego.

asz