Strona główna Wydarzenia Apel przeciwko sprzedaży pogotowia

Apel przeciwko sprzedaży pogotowia

22

„Lekką ręką pan starosta chce podarować kurii 300 tysięcy złotych!” – piszą członkowie i sympatycy Świdnickiego Forum Rozwoju i apelują do Rady Powiatu o powstrzymanie sprzedaży obecnej siedziby pogotowia ratunkowego za pół ceny. O zamiarze zarządu powiatu portal Swidnica24.pl informował w artykule „Pogotowie za pół ceny”. Projekt uchwały ma być głosowany na sesji Rady Powiatu w czwartek, 13 lutego.

pogotowie

Apel Świdnickiego Forum Rozwoju do Rady Powiatu:

Pozwalamy sobie skierować tych kilka słów po tym, jak media obiegła informacja, że na Sesji w dniu 13.02.2014 roku będziecie Państwo głosować nad uchwałą, która pozwoli Kurii Świdnickiej na przejęcie dużej części atrakcyjnego terenu w centrum Świdnicy za połowę ceny. Mamy na myśli obecną siedzibę Pogotowia Ratunkowego sąsiadującego bezpośrednio z Wyższym Seminarium Duchownym. Argumentem głównym za taką formą pozbywania się mienia jest według Pana starosty Zygmunta Worsy fakt, że Kuria zamierza prowadzić tam działalność oświatową i kulturalną oraz to, że płaci od razu. Kwota ze sprzedaży ma być wkładem powiatu w budowę nowej siedziby dla Pogotowia Ratunkowego. Z całym szacunkiem dla Pana Starosty, ale Naszym zdaniem są to argumenty zupełnie nieprzystające do rzeczywistości.

Wszyscy doskonale wiemy jak bardzo trudna jest sytuacja finansowa powiatu. Ze względu na tą właśnie sytuację aktualnie toczą się negocjacje z nauczycielami o obcięciu dodatków ich wynagrodzeń. Przeprowadzono zwolnienia w powiatowej administracji. Przez braki w budżecie starostwa, gminy z terenu powiatu świdnickiego zmuszane są do współfinansowania wielu inwestycji, w tym również budowy nowej siedziby Pogotowia. Wydawać by się mogło, że w związku z tym każda złotówka jest na wagę złota i trzeba robić wszystko jeśli to możliwe, aby pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy ze sprzedaży majątku. Forma ta jest praktycznie jedyną możliwością reperowania powiatowych finansów. Tymczasem obserwujemy działania wprost przeciwne. Lekką ręką Pan starosta Zygmunt Worsa chce podarowad Kurii ponad 300 tysięcy złotych. Czy Paostwa zdaniem te pieniądze nie są potrzebne w budżecie? Czy zamiast zmuszad inne samorządy do współfinansowania wielu inwestycji, nie lepiej jest te pieniądze przeznaczyd na którąś z nich?

To na Państwa barkach dziś spoczywa ta ważna decyzja. Możecie Państwo sprzeciwić się marnotrawieniu pieniędzy publicznych i odrzucić tak skonstruowany projekt uchwały. Najlepszą formą sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, do którego Kuria może również przystąpić i na normalnych rynkowych warunkach nabyć wspomniany teren. A dopiero jeśli nie znajdzie się żaden nabywca, można przeprowadzać negocjacje. Wtedy sprawa jest czysta i przejrzysta. Tym bardziej, że w tej chwili nie wystąpiła żadna okoliczność która mówiłaby o tym, że teren trzeba jak najszybciej spieniężyć. Liczymy na to, że jeszcze raz przeanalizują Państwo wszystkie argumenty i podejmą decyzję, w której górę nad niezrozumiałymi i pochopnymi działaniami faworyzującymi jedną konkretną instytucję – weźmie troska o finanse Powiatu Świdnickiego.

W imieniu mieszkańców, członków i sympatyków Świdnickiego Forum Rozwoju Marcin Paluszek