Strona główna Wydarzenia Uczcili powstańców styczniowych

Uczcili powstańców styczniowych

8

Młodzież z Narodowej Świdnicy uczciła pamięć powstańców styczniowych. W rocznicę ogłoszenia manifestu, rozpoczynającego zryw niepodległościowy w zaborze rosyjskim licealiści spotkali się przed pomnikiem pamięci przy ul. Bobrzańskiej.

Świdnica Narodowa

W ramach akcji „Zapal znicz powstańcom styczniowym” młodzi ludzie przyszli 22 stycznia z polskimi flagami, zapalili światełka pamięci, odśpiewali hymn i wysłuchali przemówienia o historii powstania. Zryw z 1863 roku był reakcją na rosnący terror rosyjskiego zaborcy i był największym polskim powstaniem narodowym. Trwał do jesieni 1864 roku.

Narodowa Świdnica to nowo powstała, jeszcze nieformalna, organizacja, a w zasadzie oddolny lokalny ruch społeczny o charakterze patriotycznym. Odwołuje się do idei narodowej. Celem jest krzewienie wartości narodowo-katolickich. Sympatyzujemy z Ruchem Narodowym, lecz nie wchodzimy w jego struktury. Członkami są głównie świdniccy licealiści – piszą o sobie organizatorzy akcji.