Strona główna Wydarzenia Ostatnie miliony na innowacje

Ostatnie miliony na innowacje

0

Aż 40 milionów złotych czeka na dolnośląskie małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza ostatni konkurs w ramach budżetu unijnego na lata 2007-2013.

pieniadze

Po dofinansowanie mogą sięgnąć ci, którzy chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania lub produkty. O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego. Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją nowej inwestycji. Wykluczone z możliwości wsparcia będą projekty zawierające elementy budowy bądź modernizacji budynków lub budowli.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych (tych, które mogą być refundowane) w projekcie, to 100 tys. PLN, maksymalna do 8 mln PLN. Średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych, w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw refundacja wzrasta do 60% wydatków kwalifikowanych.

 O czym trzeba pamiętać:

–   dofinansowanie przyznawane jest na nowe inwestycje. Nie można dofinansować dokończenia rozpoczętego wcześniej projektu lub dofinansować wymiany starego sprzętu na nowy

–  zrefundowane mogą być tylko wydatki poniesione po złożeniu wniosku. Wydatki już poniesione nie będą mogły być zrefundowane

–  trwałość projektu, czyli utrzymanie rezultatów inwestycji, musi wynosić minimum 3 lata po zakończeniu jego realizacji. Oznacza to, że w tym czasie nie można firmy zamknąć, sprzedać zakupionych sprzętów, w sposób znaczący zmodyfikować projektu

–   firma ubiegająca się o dofinansowanie musi być w dobrej kondycji finansowej. Dotacje są przyznawane na rozwój przedsiębiorstw, a nie na ich ratowanie. Ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy, jest jednym z elementów oceny projektu

–   dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji. Przedsiębiorca najpierw sam ponosi wydatki, a następnie otrzyma ich częściowy zwrot

–   wypłata dofinansowania może być dokonana w całości po zakończeniu inwestycji lub w transzach kwartalnych

–   przedsiębiorca może jednokrotnie wystąpić o wypłatę zaliczki w wysokości do 35% przyznanej dotacji. Ubiegając się o wypłatę zaliczki, należy przedstawić zabezpieczenie. Może to być np.: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na rzeczy, hipoteka wraz z cesją praw z ubezpieczenia;

Na przygotowanie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli ponad miesiąc. Nabór (rejestracja) wniosków rozpocznie się 11 lutego 2014 r. o godzinie 8:00 i będzie prowadzony w trybie otwartym.

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl . Znajdują się tam zarówno wytyczne dla wnioskodawców, niezbędne dokumenty i załączniki, jak również można pobrać program do wypełniania wniosków o dofinansowanie inwestycji (tzw. Generator Wniosków). Do dyspozycji zainteresowanych konkursem jest również Punkt Informacyjny DIP, w którym pracownicy odpowiadają pytania przedsiębiorców. Punkt Informacyjny DIP Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, Tel. 71 7765812, 7765813, e-mail: [email protected]

Poprzedni artykułPolskie debiuty na początek roku
Następny artykułLekcja szczypiorniaka od Chrobrego