Strona główna Bez kategorii Nagrodzeni za piękne kolędowanie

Nagrodzeni za piękne kolędowanie

1

Największe uznanie jury i Grand Prix podczas XXII Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych zdobyły dzieci z Przedszkola Sióstr Prezentek za spektakl „Miłość, która odmienia serca” – pełen dostojeństwa, emocji i wzruszeń przekaz, wykonany profesjonalnie przez małych aktorów. Do przedszkolaków trafiła nagroda  w wysokości 500 złotych.

Przegląd Zespołów Kolędniczych_05

Przez tydzień trwały pokazy przedstawień, przygotowanych przez 29 zespołów. Na scenie wystąpiło aż 2300 młodych aktorów.  Prezentacje kolędowe zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów w większości nauczycieli szkół i przedszkoli oraz animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Oceny podjęło się jury w składzie: Kazimiera Momot – przewodnicząca ŚPZK, Małgorzata Braniecka – członek jury SPZK, była dyrektor ŚOK, Tadeusz Szarwaryn – muzyk, kompozytor i autor tekstów piosenek, wielokrotny laureat ŚPZK, ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”. Wyniki ogłoszono 14 stycznia podczas gali w teatrze miejskim.

Przy ocenie jury przyjęło przede wszystkim kryterium wiekowe. Stąd też przyznano  nagrody i wyróżnienia w grupach występujących uczestników ŚPZK: w przedszkolnej, w grupie  gimnazjum i szkół podstawowych, grupie mieszanej (dzieci w różnym wieku i dorośli) z instytucji kulturalnych i fundacji oraz grupie dorosłych.

 Nagrodę Grand Prix w XXII ŚPZK jury przyznało Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy – spektakl „Miłość, która odmienia serca” za pełen dostojeństwa, emocji i wzruszeń przekaz, wykonany profesjonalnie przez małych aktorów. Jest to nagroda finansowa w wysokości 500 zł.

 I.  W grupie przedszkolnej

A)    Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wysokości 400 zł

1. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie. Grupa IV „Kasztanki”. Spektakl ”Jasełkowa łezka – humoreska” – za głęboką treść teologiczną prezentacji, precyzyjną grę aktorską i wyrazistość obrazu.

2. Przedszkole Miejskie Nr 14 w Świdnicy. Spektakl „Wesoła nowina”za walory wokal-ne, dialogi aktorskie, wartką akcję i dobrą kompozycję sceniczną.

B)    Wyróżnieni prezentami książkowymi:

 

 1. 1.      Przedszkole Miejskie Nr  6 w Świdnicy. Spektakl „Dziecięce prośby”za bogatą scenografię i prezentację różnorodnych tańców narodowych wokół Jezusowego żłóbka.

 

 

 1. 2.      Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świdnicy. Spektakl „Opowieść obłoczka o Bożym Narodzeniu” – za  dynamiczną grę aktorską połączoną z radosnym  śpiewem kolęd i pas-torałek

 

 1. 3.      Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”. Grupa Smerfów. Spektakl „Dro-ga do Betlejem” – za tańce, śpiewy i kolorowe stroje.

 II. W grupie dzieci z gimnazjum i szkół podstawowych

A)    Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wysokości 400 zł

 

 1. 1.      Szkoła Podstawowa w Pszennie. Spektakl „Kolędnicy w Świdnicy” – za ciekawą aran-żację szopki i stworzenie tekstów świdnickich herodów.

 

 1. 2.      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy. Grupa Terapii i Śpiewający Przyjaciele. Spe-ktakl „Woda święcona i koniec diabelskiego ogona” – za wspaniałą zachętę do zai-nicjowania tradycji rodzinnego kolędowania, gdzie wspólny czas poświęcony jest Bogu oraz za pojawiające się w tekstach kolędniczych kuplety dla świdniczan..

3.  Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy. Spektakl „Gruchnęła nowina” – za pełne hu-moru przedstawienie połączone z elementami musicalu

B)    Wyróżnieni prezentami książkowymi

 

 1. 1.      Gimnazjum w Lutomii Dolnej. Spektakl „Betlejemskie Narodzenie” – za wokalną stronę prezentacji.

 

 1. 2.      Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy. Spektakl „W drodze do Betlejem” – za przekazanie najważniejszych aspektów bożonarodzeniowych poprzez zgrabną humo-rystyczną akcję sceniczną.

 

 1. 3.      Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy. Spektakl „Razem” – za zaangażowanie w stwo-rzeniu kreacji  postaci jasełkowych i podkreślenie faktu, że wszyscy powinniśmy czerpać radość z narodzin Jezusa.

 III.       W grupie mieszanej (dzieci, młodzież i dorośli) z instytucji kulturalnych i fundacji

 A)    Nagrodzeni nagrodami finansowymi w wysokości 400 zł

 

 1. 1.      Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom UT UNUM SINT. Spektakl „Bóg się rodzi” – za bogatą scenografię i kostiumy oraz pełną wdzięku grę młodych wykonawców.

 

 1. 2.      Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Grupa „Frędzle”. Spektakl  „Piekielne jasełka” – za  fi-glarny tekst i grę aktorską przekonywującą widza, że w Boże Narodzenie nawet czarne charaktery można w aniołów przerobić.

 B) wyróżnieni prezentami książkowymi

 

 1. 1.      Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej. Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja”. Spektakl „Piekło i niebo przed sobą macie” – za połączenie elementów pantomimy z typową grą kolędniczą i włączenie fragmentów muzyki klasycznej w tajemnicę cudu Boskiego Narodzenia.

 

 1. 2.      Młodzieżowy Dom Kultury. Grupa „Pauza”. Spektakl „Nadzieja dla świata” – za          egzystencjalną zadumę nad istotą Bożego Narodzenia przedstawioną w formie pan-tomimy.

 

 1. 3.      Parafia św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Spektakl „Ocalić Jezusa” – za prze-dstawienie z udziałem wielu pokoleń uczestników, integrujące parafian z różnych środowisk wraz ze swoim kapłanem.

 

 1. 4.      Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie – za zaprezentowanie historii i śpiewu pięknych popularnych polskich kolęd – Wyróżnienie Przewodniczącej Jury

 IV. W grupie uczestników dorosłych

 A)    Nagrodzeni nagrodami finansowymi  wysokości 400 zł

 

 1. 1.      Dom Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy. Spektakl „Sen zakonnika” – za pla-styczność prezentacji przedstawionej barwnymi żywymi scenami zainspirowanymi obrazami Giotta i Tycjana.

 

Nagrody indywidualne za aktorskie role lub wokal otrzymują:

1. Bartosz Piekielny ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy za rolę Heroda i  Kamila Bala za rolę narratorki.

2. Oliwia Kachnowicz ze Szkoły Podstawowej 315 w Świdnicy za grę na keybordzie.

3. Emilia Dereń z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury za rolę Diabła  i Alicja Baranowska za rolę Narratora.

4. Marcel Jastrzębski z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie rolę Kota Betlejemskiego i Honorata Drelich, Selena Cieślarova, Aleksandra Łużecka za role mysz. Nagroda Redakcji  „Gościa Niedzielnego”.

5. Maciej Buchman ze Społecznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” za rolę Narratora i Jakub Jasik za rolę Diabełka.

6. Daria Roman ze Szkoły Podstawowej w Pszennie za rolę Heroda.

7. Kuba Kuryło ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świdnicy za rolę Taty.

8. Szymon Augustyniak z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Świdnicy za rolę Narratora i Martyna Golon za rolę Maryji.

9. Zosia Pańczak z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” w Świdnicy za solowy śpiew(Maryja).

10. ks. Krzysztof Krzak z Parafii św. Andrzeja w Świdnicy za rolę Heroda i  Benedykt Chlastawa za rolę Diabła..

11. Justyna Jamro z Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Świdnicy za rolę śpiewającego Aniołka.

12. Jagoda Kurzawa ze Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy za rolę Diabła.Nagroda Biskupa Diecezji Świdnickiej

13. Mateusz Grzesiak z Gimnazjum w Lutomii Dolnej  za rolę Biesa.

14. Radosław Raj z Przedszkola Sióstr Prezentek za rolę Szatana Dyrektora Gościa Niedzielnego ks. Romana Tomaszczuka

 

Poprzedni artykułPotrącenie na przejściu dla pieszych
Następny artykułPociągiem do Wrocławia przez miesiąc za darmo