Strona główna Temat dnia Budżet obywatelski: Wyniki po drugim dniu głosowania

Budżet obywatelski: Wyniki po drugim dniu głosowania

29

Dwukrotnie większa frekwencja, w sumie 6.349 głosów oddanych na inwestycje ogólnomiejskie (w sobotę 3.814), a 4.993 głosy na projekty dzielnicowe (w sobotę 2.870) to wstępne wyniki sobotniego głosowania na budżet obywatelski. W piątek i w sobotę w siedmiu lokalach wyborczych na terenie Świdnicy zagłosowało w sumie 2.661 osób. Tylko w sobotę do urn poszło 1.591 osób. Mimo że głosowanie realizowane jest tylko metodą tradycyjną – trzeba wybrać się do lokalu wyborczego, to nie brakuje chętnych. Frekwencja wyniosła  5,31 proc.

budżet dx 2

Ranking lista ogólnomiejska (projekty z ponad 100 głosami):

Miejsce I i 421 głosów – inwestycja nr 97: Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo – leczniczego przy ulicy Przyjaźni 2 (około 50% kosztów budowy realizowanej przez Caritas),

Miejsce II i 372 głosy – inwestycja nr 32: Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej 1 (teren przy Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej),

Miejsce III i 367 głosów – inwestycja nr 96: Budowa hospicjum stacjonarnego przy ulicy Leśnej,

Miejsce IV i 316 głosów – inwestycja nr 95: Budowa Domu Pomocy Społecznej (tzw. Dom Seniora lub Dom Spokojnej Starości),

Miejsce V i 269 głosów – inwestycja nr 52: „Duża” rewitalizacja parku Centralnego – etap I (zieleń, alejki, oświetlenie, mała architektura, fontanna, scena letnia, kawiarenka letnia, renowacja ogrodu skalnego, oczyszczenie i zagospodarowanie rozlewiska potoku Witoszówka z próbą przywrócenia funkcji przystani kajakowej,

Miejsce VI i 256 głosów – inwestycja nr 44: Rewitalizacja zabytkowej altany wraz z otoczeniem i fontannami w parku Młodzieżowym przy ulicy Armii Krajowej,

Miejsce VII i 194 głosy – inwestycja nr 47: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Galla Anonima 1 – etap I,

Miejsce VIII i 187 głosów – inwestycja nr 33: Budowa urządzeń i sieci do bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do internetu w całej Świdnicy,

Miejsce IX i 147 głosów – inwestycja nr 71: Przebudowa basenu letniego przy ulicy Śląskiej – etap I 2 500 000,

Miejsce X i 135 głosów – inwestycja nr 53: „Duża” rewitalizacja parku Młodzieżowego przy ulicy Armii Krajowej – etap I (zieleń, alejki, drogi rowerowe, oświetlenie, renowacja zabytkowej altany, ścieżki dydaktyczne),

Miejsce XI i 122 głosy – inwestycja nr 51: Rewitalizacja wszystkich świdnickich parków – etap I (zieleń, alejki, mała architektura),

Miejsce XII i 117 głosów – inwestycja nr 4: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Bystrzycy od ulicy Westerplatte przez ulicę Wodną do ulicy Wrocławskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, oświetlenie, mała architektura, plac zabaw, rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Wrocławskiej i Nadbrzeżnej),

Miejsce XII i 117 głosów – inwestycja nr 74: Budowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej (bieżnia 4 – torowa i 6-torowa, skocznia w dal, koło do pchnięcia kulą, boisko, ogrodzenie, oświetlenie, siłownia zewnętrzna i zaplecze socjalne)

Wyniki głosowań po drugim dniu na listę ogólnomiejską i dzielnicowe:

lista ogólnomiejska

lista okręg I

lista okręg II

lista okręg III

lista okręg IV

lista okręg V

lista okręg VI

lista okręg VII

 Przed nami ostatni dzień głosowania.

  • w niedzielę, 12 stycznia 2014 r. w godzinach 9:00-14:00.

 Gdzie można głosować?

Głosowanie nad projektami w ramach akcji „Moja Świdnica – mój budżet” zaplanowano w dniach 10-12 stycznia 2014 r. w lokalach wyborczych w siedmiu okręgach, na które umownie zostało podzielone miasto. Mieszkańcy okręgu I – Centrum zagłosują w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ulicy Franciszkańskiej 18, mieszkańcy okręgu II – Śródmieście zagłosują w Gimnazjum nr 3, przy ulicy Saperów 27a, mieszkańcy okręgu III – Osiedle Młodych zagłosują w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Słoneczko” przy ulicy Karola Marcinkowskiego 10 (zmiana lokalizacji), mieszkańcy okręgu IV – Osiedle Zawiszów zagłosują w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Galla Anonima 1, mieszkańcy okręgu V – Osiedle Zarzecze zagłosują w Gimnazjum nr 4, przy ulicy Jodłowej 21, mieszkańcy okręgu VI – Dzielnica Południowa zagłosują w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kraszowickiej 55, mieszkańcy okręgu VII – Dzielnica Zachodnia zagłosują w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47.

 Kto może głosować?

Uprawnione do głosowania będą osoby zameldowane w Świdnicy na pobyt stały lub czasowy, które w dniu głosowania ukończyły 16. rok życia.

 Jak będzie przebiegać głosowanie?

Uprawnieni do głosowania mieszkańcy po zgłoszeniu się do lokalu i weryfikacji ich tożsamości, otrzymają dwie karty do głosowania, które będą się różniły wyglądem. Na listach dzielnicowych będą wypisane nazwy wszystkich inwestycji, natomiast na liście ogólnomiejskiej (ze względu na liczbę zgłoszonych projektów) będą zaznaczone tylko numery inwestycji i kratki z miejscem na postawienie znaku „X”.

W lokalach wyborczych będą wisiały duże plakaty z dokładnie opisanymi inwestycjami ogólnomiejskimi, dzięki czemu łatwiej będzie można odnaleźć preferowane zadania.

 Kiedy głos jest ważny, a kiedy nieważny?

Na karcie zawierającej wykaz numerów zadań ogólnomiejskich i liście zadań dzielnicowych należy odnaleźć interesujące inwestycje.

Można wybrać jedno, dwa lub trzy zadania. Wybór czterech lub więcej inwestycji oznacza, że głos będzie nieważny. Również, gdy nie zostanie wybrana żadna z inwestycji, to głos na tę kartę będzie nieważny. Przy każdej z wybranych inwestycji należy postawić znak „X” w przewidzianej dla tego celu kratce.

Więcej informacji o projekcie oraz zasadach głosowania można znaleźć na stronie: www.mojbudzet.swidnica.pl