Strona główna Temat dnia Świdnickie Gryfy na początek współpracy

Świdnickie Gryfy na początek współpracy

1

Statuetki Świdnickiego Gryfa dla Wybitnej Osobowości Pogranicza i Najlepszej Firmy Transgranicznej zostaną wręczone 17 grudnia podczas Polsko-Czeskiej Gali Przedsiębiorczości. Uroczystość rozpoczyna projekt wspierający biznes na pograniczu. Gala potrwa od 11.00 do 16.00 w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.

Dolosląskie Gryfy

Świdnica rozpoczyna realizację projektu pn. ”Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. Wartość całego projektu realizowanego po obu stronach granicy wynosi 446 340,00 zł. Świdnica przeznaczy na realizację projektu 206 324, 00 zł, z czego 175 375,00 zł – to dotacja uzyskana ze środków unijnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 Projekt zrealizują dwa miasta partnerskie Świdnica i Trutnov. Zakłada on wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu będzie nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych.

Ekonomia odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy i intensyfikujące kontakty gospodarcze między przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia.

Trutnov przyjął w projekcie rolę partnera wiodącego. Zgodnie z założeniami projektu Świdnica w latach 2013-2015 przeprowadzi następujące działania:

• przygotuje i zorganizuje dwie gale promujące przedsiębiorczość pn.”Świdnickie Gryfy”;

• przygotuje przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej;

• zorganizuje spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych;

• umożliwi świdnickim przedsiębiorcom udział w polsko-czeskiej wystawie produktów regionalnych w Trutnowie i spotkaniach przedsiębiorców w Czechach;

• będzie prowadziła działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu.

 Projekt skierowany będzie głównie do przedsiębiorców i osób działających w biznesie na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, w tym członków izb i stowarzyszeń gospodarczych, przedstawicieli instytucji publicznych ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz mieszkańców Świdnicy i Trutnowa.