Strona główna Bez kategorii Przebudowa z problemami

Przebudowa z problemami

0

Zakończyły się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesołej, Reja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów i ul. Rybnej w Strzegomiu. Wykonawca przebudował również nawierzchnię ul. Szarych Szeregów.

 Szarych Szeregów - po

Po remoncie

Podczas realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej – głównie w ul. Szarych Szeregów wystąpiło wiele problemów i nieprzewidzianych sytuacji, które niekorzystnie wpłynęły na postęp prac. Wymieńmy m. in. konieczność przekładania sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu na całej długości ulicy Szarych Szeregów. – W ubiegłym stuleciu gazownicy położyli sieć gazową na zbyt małej głębokości, pozostawienie jej tak płytko stwarzałoby zagrożenie dla życia i zdrowia – wyjaśnia Irena Kowalska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. – W trakcie wykonywania robót natrafiono także na naturalne cieki wodne przebiegające prostopadle pasa drogowego, co powodowało z kolei zalewanie głębokich wykopów i konieczność wykonywania dodatkowych odwodnień wykopów. Stwierdzono konieczność wycinki starych drzew, w ilości większej w stosunku do założeń projektowych, których korzenie wysadzały nawierzchnie drogi i chodników oraz przerastały przez istniejącą kanalizację. W ich miejsce nasadzono drzewa o mniej rozbudowanym systemie korzeniowym, które zostały dobrane przez specjalistę – dodaje Irena Kowalska.

przed

Przed remontem

 Oprócz tych, było jeszcze wiele innych problemów, które należało rozwiązywać na bieżąco w czasie trwania realizacji przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia był fakt, że kanalizację rozpoczęła w ubiegłym roku firma SOBET, która z końcem roku ogłosiła upadłość i po wykonaniu bardzo niewielkiej części kontraktu, nie była w stanie kontynuować zadania. W okresie zimowym konieczne było przeprowadzenie postępowania odstąpienia od umowy z SOBETEM oraz przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu na przedsięwzięcie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom” obejmujące zadania: – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja”, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów i ul. Rybnej” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 110799D- ul. Szarych Szeregów” w Strzegomiu. 21 marca 2013 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, podpisano umowę z konsorcjum firm – Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów oraz firmą „Drog-Ziem” ze Strzegomia. Roboty wznowiono z początkiem kwietnia.

 Po zakończeniu układania kanalizacji wykonano jeszcze dwa zadania na tym odcinku: przebudowano drogę gminną nr 110799D – ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu – bez terenu zamkniętego (wraz z ul. Wolską) oraz przebudowano drogę gminną nr 110799D – ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu – teren zamknięty PKP S.A. W pierwszym przypadku zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Całe przedsięwzięcie obejmowało wiele prac, nie tylko drogowych, ale również robót związanych z wykonaniem całej infrastruktury podziemnej, oświetlenia i zieleni. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł. – Chcielibyśmy przeprosić za wszelkie utrudnienia, które wystąpiły podczas tego zadania. Pokonanie tych przeciwności było konieczne dla zrealizowania całości inwestycji – podsumowuje burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Tomasz Wanecki, UM Strzegom

 

Poprzedni artykułŚwięty czeka w muzeum
Następny artykułRed Baron – hotel z historią