Strona główna Temat dnia Budżet Obywatelski: Spotkania, mapy, inwestycje

Budżet Obywatelski: Spotkania, mapy, inwestycje

14

Trwają przygotowania do Budżetu Obywatelskiego. Świdniczanie będą mogli zadecydować o wydaniu 3,5 miliona złotych na inwestycje. W poniedziałek rusza kolejna tura spotkań, gotowy jest także spis ulic, wchodzących w skład siedmiu dzielnic. Warto także sprawdzić, jakie przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie miasta na 2014 rok.

budżet spotkanie

Własne projekty można zgłaszać na specjalnych formularzach do godziny 15.00 13 grudnia 2013 roku. Formularze można przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim, (pokój 112 na I piętrze). Można zgłaszać projekty duże, ogólnomiejskie, lub małe, dla własnej dzielnicy.

Tu znajduje się mapa z podziałem na dzielnice i spis ulic, wchodzących w ich skład.

Kolejna seria spotkań rozpoczyna się w poniedziałek, 2 grudnia:

 

  • poniedziałek, 2 grudnia – Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21 (mieszkańcy Osiedla Zarzecze i tzw. Kolonii),
  • wtorek, 3 grudnia – Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
    ul. Kraszowicka 55 (mieszkańcy okolic ulicy Westerplatte, Kraszowic
    i osiedla Słowiańskiego, czyli umownie – dzielnicy południowej),
  • środa, 4 grudnia – Urząd Miejski (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Armii Krajowej 47 (mieszkańcy terenów pomiędzy ulicą Polna Droga, a ulicą Ludwika Zamenhofa, czyli umownie – dzielnicy zachodniej).

Wszystkie spotkania zaplanowano na godz. 18.00.

 Przed złożeniem projektów warto zapoznać się z listą inwestycji, które już zostały zapisane w projekcie budżetu Świdnicy na rok 2014. Po podjęciu decyzji przez Radę Miejską te projekty zostaną zrealizowane bez konieczności zgłaszania ich w ramach budżetu obywatelskiego:

 

Nazwa planowanego wydatku majątkowego:

Wielkość wydatku majątkowego:

Dalszy etap budowy centrum przesiadkowego przy ulicy Dworcowej i Kolejowej

5 mln zł

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej – termomodernizacja, przebudowa wnętrz i wyposażenie budynku B

4,1 mln zł

Budowa infrastruktury publicznej na rewitalizowanym terenie powojskowym przy ulicy Ułańskiej – budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego oraz parkingów

3,47 mln zł

Przebudowa ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej oraz obiektów inżynierskich – mostów na potokach Witoszówka i Młynówka

1,9 mln zł

Zagospodarowanie terenu nad zalewem Witoszówka – rozbudowa skateparku, budowa torów rowerowych oraz urządzeń rekreacyjnych dla dzieci

1,176 mln zł

Kompleksowa rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza

800 tys. zł

Modernizacja elementów instalacji wyposażenia technicznego budynków administracyjnych i oświatowych – dokumentacja
i montaż (Urząd Miejski, Przedszkola nr 1 i 14, Szkoły Podstawowe nr 1 i 6 oraz Gimnazja nr 1, 2 i 3)

740,2 tys. zł

Przebudowa promenady przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

700 tys. zł

Budowa ulicy Poprzecznej w obszarze Kraszowic

528 tys. zł

Przebudowa budynków Przedszkoli nr 1, 15 i 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

502 tys. zł

Zakup sprzętów technicznych dla jednostek administracji, oświaty i sportu w mieście Świdnicy (Urząd Miejski, Przedszkole nr 1, 4, 6, 15 i 16, Szkoły Podstawowe nr 1, 8 i 315

287 tys. zł

Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców murowanych (w zależności od ilości pochówków)

270 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zarzecze

250 tys. zł

Zakup i montaż ławek, wiat przystankowych, koszy ulicznych
i innych elementów małej architektury

199 tys. zł

Przebudowa alejek na cmentarzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego

175 tys. zł

Przebudowa ulicy Ceglanej – wykonanie dokumentacji dla części przebiegu ulicy i włączenia w ulicę Ludwika Zamenhofa

160 tys. zł

Budowa infrastruktury podziemnej służącej przedsiębiorcom

150 tys. zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zakończenie inwestycji trwających od 2009 roku w 6 świdnickich budynkach i zespołach oświatowych (Przedszkole nr 16, Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazja nr 1, 2, 3 i 4)

103 tys. zł

Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ulicy Słowiańskiej

100 tys. zł

Modernizacja i rozbudowa OSiR – remont bieżący budynku basenu krytego

100 tys. zł

Budowa platformy cyfrowej m. in. montaż monitoringu wizyjnego

90 tys. zł

Zakup i montaż modemów do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania

80 tys. zł

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem Witoszówka

75 tys. zł

Budowa pętli autobusowej na ulicy Janusza Korczaka, przy Szpitalu Latawiec

75 tys. zł

Modernizacja oświetlenia ulicy Jana Riedla

64 tys. zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej

61,4 tys. zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem, w celu poprawy efektywności energetycznej

60 tys. zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego

52 tys. zł

Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ulicy Waleriana Łukasińskiego – etap I

50 tys. zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Mariana Langiewicza

43 tys. zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego

41 tys. zł

Przebudowa sieci elektrycznej oświetlenia Rynku

40 tys. zł

Modernizacja oświetlenia ulicy Marii Kunic

40 tys. zł

Budowa chodnika przy ulicy Nadbrzeżnej

35,8 tys. zł

Modernizacja i rozbudowa OSiR – utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną

25 tys. zł

Budowa zatoki parkingowej na ulicy Mieczysława Kozara–Słobódzkiego

22 tys. zł

Budowa zatoki parkingowej na ulicy Jarosława Dąbrowskiego

21 tys. zł

Rewaloryzacja parku Centralnego – dokończenie dokumentacji

20 tys. zł

Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Saperów

11 tys. zł

Zadania planowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, współfinansowane przez Miasto Świdnicę:

Dotacja do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Jana Kochanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania do granicy administracyjnej Miasta Świdnicy

800 tys. zł

Dotacja do przebudowy ulicy Wałbrzyskiej

175 tys. zł

Dotacja do budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej

86,5 tys. zł

Zadania planowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
współfinansowane przez Miasto Świdnicę:

Dotacja do przebudowy ulicy Bystrzyckiej

1 mln zł

Dotacja do dokończenia budowy drogi powiatowej od ulicy Sikorskiego do drogi krajowej nr 5 (tzw. łącznik)

487,6 tys. zł

Dotacja do budowy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
w Świdnicy

300 tys. zł

Zadania realizowane przez inne podmioty:

Dotacje do inwestycji proekologicznych osób fizycznych i podmiotów prywatnych

50 tys. zł

Dotacje do modernizacji instalacji i wyposażenia świdnickich instytucji kulturalnych

46 tys. zł

Dotacja do zakupu sprzętów i wyposażenia komendy powiatowej Policji

20 tys. zł

 

Wspomnianą listę oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.mojbudzet.swidnica.pl/zanim-zglosisz-projekt

 

Poprzedni artykułŚląsk udowodnił swoją wyższość
Następny artykułDyrektorzy w krótkich spodenkach [FOTO/WIDEO]