Strona główna Sport Bieg Niepodległości dla biegaczy i chodziarzy

Bieg Niepodległości dla biegaczy i chodziarzy

7

Świdnicki Bieg Niepodległości na stałe wpisał się w miejskie kalendarium i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Zawodnicy już po raz szósty na start staną 11 listopada.

Bieg Niepodległości02

Idea Biegu Niepodległości to połączenie wartości sportowych z przesłaniem kultywowania jednego z najważniejszych świąt narodowych – Dnia Niepodległości 11 listopada. Bieg przyciąga już nie tylko zawodowców, ale też całe rodziny i osoby dosłownie w każdym wieku. Uczestnikami były już malutkie dzieci, młodzież, dorośli, jak też leciwi nestorzy. W zeszłym roku w biegu udział wzięło ponad 600 osób. Zawodnicy otrzymują zawsze pamiątkowe gadżety ( koszulki lub czapeczki) oraz  medale. Losowane są także atrakcyjne nagrody sponsorowane przez ŚOSiR i darczyńców. Zwycięzcą jest jednak każdy, kto wziął w biegu udział, dając świadectwo hartu ducha, jak też  pamięci o tak ważnym wydarzeniu jakim dla każdego Polaka jest Dzień Niepodległości.

W tym roku formuła będzie szersza. Organizatorzy zapraszają  do wzięcia udziału chodziarzy nordic walking.

  PROGRAM

IMPREZA –  VI Świdnicki Bieg Niepodległości – 11.11.2013 r.
MIEJSCE –  Rynek w Świdnicy- Bieg ulicami starego miasta
ZAPISY – od godz. 12.30 do 14.00 – wieża ratuszowa na świdnickim Rynku

Dla pierwszych 650 uczestników biegu pamiątkowe czapeczki i medale

START BIEGU – godz.14.30 (maks. 3 okrążenia po 1.250m)- Rynek, naprzeciwko Informacji  Turystycznej

W tym roku rozszerzamy formułę imprezy – zapraszamy  do wzięcia udziału chodziarzy NORDIC WALKING

TRASA – ulice Rynek, Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Długa, Daleka, Pułaskiego

W czasie trwania imprezy bezpłatne konsultacje dietetyka

Zakończenie Biegu – ok. godz. 15.15 – na mecie ciepły napój
Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników – godz. 15.15- 16.00

 REGULAMIN

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi)

– materiałów wybuchowych , pirotechnicznych

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych

Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone – klasyfikowane będzie jako spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i traktowane jako naruszenie prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.

Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony , służb porządkowych i organizatora,

Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.

Czynności ujęte w pkt 5 i 7 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy .

Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowi medycznego ( na wezwanie)

Każda osoba , która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.

Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.