Strona główna Sport Bieg Niepodległości dla biegaczy i chodziarzy

Bieg Niepodległości dla biegaczy i chodziarzy

7

Świdnicki Bieg Niepodległości na stałe wpisał się w miejskie kalendarium i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Zawodnicy już po raz szósty na start staną 11 listopada.

Bieg Niepodległości02

Idea Biegu Niepodległości to połączenie wartości sportowych z przesłaniem kultywowania jednego z najważniejszych świąt narodowych – Dnia Niepodległości 11 listopada. Bieg przyciąga już nie tylko zawodowców, ale też całe rodziny i osoby dosłownie w każdym wieku. Uczestnikami były już malutkie dzieci, młodzież, dorośli, jak też leciwi nestorzy. W zeszłym roku w biegu udział wzięło ponad 600 osób. Zawodnicy otrzymują zawsze pamiątkowe gadżety ( koszulki lub czapeczki) oraz  medale. Losowane są także atrakcyjne nagrody sponsorowane przez ŚOSiR i darczyńców. Zwycięzcą jest jednak każdy, kto wziął w biegu udział, dając świadectwo hartu ducha, jak też  pamięci o tak ważnym wydarzeniu jakim dla każdego Polaka jest Dzień Niepodległości.

W tym roku formuła będzie szersza. Organizatorzy zapraszają  do wzięcia udziału chodziarzy nordic walking.

  PROGRAM

IMPREZA –  VI Świdnicki Bieg Niepodległości – 11.11.2013 r.
MIEJSCE –  Rynek w Świdnicy- Bieg ulicami starego miasta
ZAPISY – od godz. 12.30 do 14.00 – wieża ratuszowa na świdnickim Rynku

Dla pierwszych 650 uczestników biegu pamiątkowe czapeczki i medale

START BIEGU – godz.14.30 (maks. 3 okrążenia po 1.250m)- Rynek, naprzeciwko Informacji  Turystycznej

W tym roku rozszerzamy formułę imprezy – zapraszamy  do wzięcia udziału chodziarzy NORDIC WALKING

TRASA – ulice Rynek, Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Długa, Daleka, Pułaskiego

W czasie trwania imprezy bezpłatne konsultacje dietetyka

Zakończenie Biegu – ok. godz. 15.15 – na mecie ciepły napój
Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników – godz. 15.15- 16.00

 REGULAMIN

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi)

– materiałów wybuchowych , pirotechnicznych

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych

Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone – klasyfikowane będzie jako spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i traktowane jako naruszenie prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.

Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony , służb porządkowych i organizatora,

Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.

Czynności ujęte w pkt 5 i 7 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy .

Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowi medycznego ( na wezwanie)

Każda osoba , która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.

Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.

 

Poprzedni artykułWstydliwa porażka ŚKPR-u
Następny artykułMina w lesie