Strona główna Temat dnia Miejskie przedszkola w Świdnicy będą tańsze

Miejskie przedszkola w Świdnicy będą tańsze

7

1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć, ulgi bądź zwolnienia dla rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach – to najważniejsze założenia do projektu uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie opłat za miejskie przedszkola. Decyzję radni będą podejmować podczas pierwszej po wakacjach sesji – 6 września – informuje Stefan Augustyn, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

foto archiwum

– Część zmian wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, ale do tego dokładamy również nasze propozycje – dużo większą, bo 50-procentową obniżkę opłaty już na drugie dziecko lub zwolnienie z opłaty na trzecie dziecko. Komplet propozycji daje realne oszczędności dla rodziców. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że do nowego rozwiązania miesięcznie będziemy musieli dokładać ok. 55 tys. zł ponad to, co przekazane nam zostanie przez rząd. Cały czas jednak powtarzam, że wspieranie edukacji już od najmłodszych lat to ważne zadanie, dlatego konsekwentnie je realizujemy – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

Jak było do tej pory?

Samorząd w całości pokrywał funkcjonowanie przedszkoli. W związku z tym za każdą dodatkową godzinę zajęć ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę rodzice maluchów musieli dodatkowo płacić nawet 5,44 zł (za 1. i 2. godzinę dodatkową).

W przypadku miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu (22 dni robocze) opłaty te wahały się średnio od ok. 120 zł (przy 1h ponadprogramowej) do ok. 324 zł (przy 6 h dodatkowych). Do tych opłat dochodził jeszcze koszt wyżywienia – 5,5 zł dziennie.

Przewidziane ulgi to 20 proc. mniejsza opłata na drugie dziecko, oraz 50 proc. na trzecie i kolejne będące rodzeństwem korzystającym z tego samego przedszkola.

Jak będzie?

Rząd ma przekazywać dotację do miasta. Jeśli Rada Miejska w Świdnicy przyjmie zaproponowany projekt to opłaty będą wynosiły miesięcznie odpowiednio od 22 zł do 132 zł za miesiąc (22 dni robocze). 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć. Do tych opłat dochodzi jeszcze koszt wyżywienia – 5,5 zł dziennie.

Oprócz tego o 50 proc. zostanie zmniejszona opłata na:

  • drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie
  • z wychowania przedszkolnego w tym sam przedszkolu,
  • dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny,
  • Całkowite zwolnienie z opłaty przewidziano na:
  • trzecie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie
  • z wychowania przedszkolnego w tym sam przedszkolu;
  • dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
  • drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.

Miasto Świdnica prowadzi 7 publicznych przedszkoli, w których z oferty edukacyjnej od 1 września skorzysta 818 dzieci.

Poprzedni artykułCo to, gdzie to? Zagadka nr 58 [KONKURS]
Następny artykułPolonia w końcu wygrywa