Strona główna Temat dnia Kolejna wystawka

Kolejna wystawka

4

W najbliższy piątek i sobotę (30 i 31 sierpnia) odpady wielkogabarytowe znów będzie można oddać w ramach tzw. wystawki. Jest ona organizowana we wszystkich sektorach co miesiąc w ostatni piątek i sobotę. W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.). W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady można wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane bądź w boksach śmietnikowych, natomiast w systemie indywidualnym przed posesją/na poboczu drogi domu jednorodzinnego – informuje Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Prócz tego wspomniane odpady oraz wiele innych – można na co dzień – bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ten punkt – PSZOK – cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W lipcu, w pierwszym miesiącu funkcjonowania z PSZOK skorzystało blisko trzystu mieszkańców Świdnicy. W sumie oddanych zostało 9,3 t odpadów np. odpady ulegające biodegradacji – m. in. odpady zielone (3.860 kg), odpady wielkogabarytowe m. in. stare meble, dywany itp. (1.148 kg), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (589 kg), zużyte opony (135 kg), tworzywa sztuczne (280 kg), opakowania ze szkła (135 kg), papier i tektura (58 kg), opakowania z tworzyw sztucznych (25 kg), odzież (110 kg), odpadowa papa (20 kg), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (2.960 kg), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (4,5 kg), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice (1 kg).

Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy wylegitymowanie się, które jest konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),
 • zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4 .

Poprzedni artykułArkadiusz Piech wraca do Polski!
Następny artykułStaw w nowej aranżacji