Strona główna Temat dnia Ze Świdnicą w tle

Ze Świdnicą w tle [KONKURS]

1

Organizatorzy I Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan ogłaszają konkurs fotograficzny dla fotografów-amatorów zatytułowany „Ze Świdnicą w tle”.

W konkursie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że nie zajmuje się fotografią profesjonalnie, a zdjęcia robi na własny użytek. Motywem przewodnim, zgodnie z tytułem, jest uchwycenie świdniczan lub turystów w charakterystycznych miejscach Świdnicy (w tle). Zwycięzca zostanie wybrany przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook, a nagrodą jest dwuosobowy lot balonem nad Świdnicą podczas Zjazdu Świdniczan. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają gadżety promocyjne Miasta Świdnica i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Oryginalne zdjęcia, odbitki bądź fotografie na płycie CD w zamkniętych i opisanych nazwiskiem autora/właściciela/współwłaściciela kopertach oraz hasłem: „Zjazd Świdniczan. Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć do Biura Zjazdu Wszystkich Świdniczan, Rynek 43,
w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2013 r. do godz. 17.00. Fotografie można również przesyłać mailem na adres: [email protected] 

***

Regulamin konkursu „Ze Świdnicą w tle”

1. W konkursie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że nie zajmuje się fotografią profesjonalnie, a zdjęcia robił lub robi na własny użytek. 

2. Do konkursu można zgłaszać fotografie (oryginalne będą zwracane autorom), zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, w formacie minimum 13×18 cm. Przyjmowane będą również fotografie
w wersji elektronicznej. 

3. W konkursie mogą brać udział zarówno zdjęcia wykonane współcześnie, jak też takie, które wykonano w Świdnicy na przestrzeni 68 lat wstecz (do momentu zakończenia II wojny światowej), pod warunkiem, że tłem będzie rozpoznawalny element architektoniczny lub krajobrazowy Świdnicy. 

4. Oryginalne zdjęcia, odbitki bądź fotografie na płycie CD w zamkniętych i opisanych nazwiskiem autora/właściciela/współwłaściciela kopertach oraz hasłem: „Zjazd Świdniczan. Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć do Biura Zjazdu Wszystkich Świdniczan, Rynek 43,
w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2013 r. do godz. 17.00. Fotografie można również przesyłać mailem na adres: [email protected]

5. Zgłaszający dołącza niniejsze  OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) Oświadczam, że: jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonych zdjęć oraz że zdjęcia te nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

6. Zgłoszone na konkurs zdjęcia zostaną zeskanowane i umieszczone na fanpage’u organizatora na portalu społecznościowym Facebook (26 lipca, do godz. 24.00 ), a wybór laureata odbędzie się
w drodze głosowania typowego dla Facebooka, czyli zdobycia jak największej liczby kliknięć „lubię to”.

7. Zwycięzca otrzyma w nagrodę dwuosobowy lot balonem nad Świdnicą podczas Zjazdu Świdniczan. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają gadżety promocyjne Miasta Świdnica i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

8. Jury powołane przez Organizatora zastrzega sobie możliwość rozdysponowania nagród w inny sposób bądź nie przyznania żadnej nagrody.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu
w internecie, mediach i innych materiałach promocyjnych.

10. Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook, na stronie www.zjazdswidniczan.pl oraz informacja zostanie przekazana za pośrednictwem mediów.

Poprzedni artykułPolonia testuje nowych zawodników!
Następny artykułZginął pod pociągiem na dworcu