Strona główna Polityka Jedenaste absolutorium dla Teresy Mazurek

Jedenaste absolutorium dla Teresy Mazurek

7

Po raz jedenasty Rada Gminy Świdnica udzieliła jednogłośnie absolutorium wójtowi gminy Świdnica za wykonanie budżetu 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

– Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r., Skład Orzekający stwierdził, że plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet gminy za 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.944.189,60zł przy planowanym deficycie 3.312,507 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody w wysokości 50.853.239,14 zł zrealizowano w kwocie 50,898,821,66 zł. c stanowi 100,09% planu, z tego dochody bieżące 44.455.985,90 zł, dochody majątkowe 6.442.835,76 zł. Planowane wydatki w wysokości 54.165.746,14 zrealizowano w kwocie 48.954.632,06, co stanowi 90,38% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 74,67%, a ich dział w wydatkach ogółem 20,27%. Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) stanowiło 37,81% wykonanych dochodów roku budżetowego – czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2013 r.

– Dziękuję za zaufanie i okazane wsparcie. To moje 10, jubileuszowe absolutorium z tytułu wykonania przeze mnie budżetu, a 11 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta. Zakładane dochody zrealizowaliśmy na poziomie 100,09%. To rzadkość. Cieszy fakt, że nie zmienia się struktura dochodów własnych i w dalszym ciągu utrzymujemy ich 54% wskaźnik. To dobra prognoza na przyszłość, zwłaszcza jeżeli dotyczy to spraw inwestycji. Pomimo, że rok 2012 był uboższy o środki unijne, to i tak utrzymaliśmy 20% ich udział w wydatkach ogółem. Po raz pierwszy zakończyliśmy rokniższym deficytem od zakładanego – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Poprzedni artykułOdpowiedzą za skatowanie psa
Następny artykułSamorządowcy za przedłużeniem funkcjonowania SSE