Strona główna Polityka Rewolucja śmieciowa od lipca w Świdnicy

Rewolucja śmieciowa od lipca w Świdnicy [VIDEO]

40

Rozpoczyna się ustawianie specjalnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów, dwie firmy zajmą się wywozem odpadów, a od lipca opłaty za śmieci mieszkańcy będą przekazywać do miasta – to zmiany w związku z nowym prawem gospodarowania odpadami, które zaczną obowiązywać w Świdnicy.

Co się zmienia?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmuje Miasto. To właśnie Miasto podpisało umowy z przedsiębiorcami na odbiór odpadów i będzie za tą usługę płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od lipca odpady z budynków mieszkalnych będą odbierane przez następujące firmy:

– sektor I (Śródmieście) i III (Osiedle Słowiańskie, Kraszowice, Osiedle Zarzecze i Osiedle Kolonia) – Zakład Oczyszczania Miasta,

– sektor II (Osiedle Młodych, Osiedle Zwierzynieckie, Osiedle Zawiszów

i Osiedle Piastów) – Remondis.

Dla ułatwienia właścicielom nieruchomości spełnienia obowiązku polegającego na wyposażeniu posesji w pojemniki na odpady zmieszane Remondis

i ZOM przedstawiły ofertę dzierżawy lub zakupu pojemników będących ich własnością. Stosowne informacje zostały przekazane zarządcom nieruchomości wielolokalowych oraz właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Zgodnie z deklaracjami firm w najbliższy weekend rozpoczyna się proces ustawiania pojemników na odpady segregowane dla zabudowy wielorodzinnej (lokalizacje: http://www.um.swidnica.pl/pages/mieszkancy/czysta-swidnica/selektywna-zbiorka-odpadow/pojemniki-do-segregacji.php). A przed 4 lipca powinna zakończyć się dystrybucja worków na odpady segregowane dla zabudowy jednorodzinnej.

W ostatnich dniach miasto wspólnie z firmami odbierającymi odpady rozprowadza wśród mieszkańców ulotki informacyjne o zasadach selektywnej zbiórki odpadów.

Zobacz program „Na ważny temat”

Gdzie można oddawać odpady i jak je segregować?

Zarówno worki, jak i pojemniki na odpady zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oraz opisane w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

I tak:

do pojemników (lub worków) w kolorze żółtym będzie można wyrzucić: butelki PET, opakowania z plastiku (np. po produktach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego), folie, torby foliowe, zabawki i ozdoby z plastiku (bez baterii, metali itp.), opakowania wielomateriałowe typu tetra pack (np. kartoniki po mleku i sokach), puszki metalowe, odzież i tekstylia;

do pojemników (lub worków) w kolorze zielonym będzie można wyrzucić: szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek, szklanki, opakowania ze szkła;

do pojemników (lub worków) w kolorze niebieskim będzie można wyrzucić: gazety, czasopisma, katalogi, książki i zeszyty, papier do pisania i ksero, papier do pakowania, torby papierowe, opakowania papierowe, kartony i pudła.

Wszystkie pozostałe odpady, które nie podlegają obowiązkowi segregacji należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

W pojemnikach tych powinny więc znaleźć się m. in.: odpady kuchenne i ogrodowe (gdy brak kompostownika), odpady z higieny osobistej, zabrudzone i wilgotne ręczniki papierowe i chusteczki, zabrudzony i tłusty papier, stłuczkę szklaną (szyby okienne, lustra), porcelany i ceramiki, stare obuwie, śmieci zmiecione, worki z odkurzaczy i zimny popiół

Od 1 lipca rozpoczyna działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony będzie przez ZOM przy ul. Metalowców 4.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, będą mogli przekazywać:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte baterie i akumulatory,

odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),

meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),

zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),

chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,

odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),

odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,

inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

papier i tektura, metal,

tworzywa sztuczne,

szkło i opakowania ze szkła,

opakowania wielomateriałowe,

opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00.

Gdzie będą wnoszone opłaty za śmieci?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nieprzekraczalny termin pierwszej płatności to 25 lipca) wpłacane będą na rzecz Gminy Miasto Świdnica. Dla wygody mieszkańców i usprawnienia procesu obsługi systemu oraz ograniczenia ilości błędów, wprowadzone zostaną indywidualne numery kont, przypisane poszczególnym właścicielom nieruchomości składającym deklaracje. Informacja zawierająca właściwy numer konta oraz dodatkowo blankiety wpłat gotówkowych zawierające unikalny kod kreskowy pozwalający na precyzyjną kontrolę dokonywanych wpłat przekazany zostanie do 20 lipca wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy do 20 czerwca złożyli prawidłowo wypełnioną deklarację.

Pozostałym płatnikom informacje będą przekazywane sukcesywnie.

Osoby, które do 25 lipca nie otrzymają informacji o indywidualnym numerze konta lub chcą dokonać wpłaty nie czekając na uzyskanie numeru, mogą przekazać fundusze na konto Urzędu Miejskiego:

nr 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027.

Jak można dokonać wpłaty?

Bezpłatnie:

Bank Pekao S.A. (Świdnica, ul. Rynek 30),

kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49),

dodatkowo miasto finalizuje rozmowy z biurem handlowym, które prowadzi punkty kasowe na terenie Świdnicy.

Można skorzystać również z przelewu elektronicznego, wpłaty w dowolnym banku, agencji, na poczcie lub innym punkcie świadczącym odpłatnie usługi w zakresie przesyłania pieniędzy.

Więcej informacji o „rewolucji śmieciowej”: www.um.swidnica.pl/czystaswidnica

Poprzedni artykułBokserki Polonii powalczą o złote medale OOM
Następny artykułNagrody za ekologiczną zbiórkę