Strona główna Temat dnia Kto odbierze śmieci od świdniczan?

Kto odbierze śmieci od świdniczan?

14

To już niemal pewne, że wywozem śmieci w Świdnicy po 1 lipca zajmą się dwie firmy. Zakończyły się dwa przetargi, kolejne dwa są niemal na finiszu. Do miasta wchodzi zupełnie nowa firma – Remondis, większość miasta obejmie świdnicki ZOM. Umowy są zawierane na 1,5 roku.

Firma Remondis Odział Wrocław zajmie się obsługą sektora II, który swoim zasięgiem obejmuje Osiedle Młodych, Osiedle Zwierzynieckie, Osiedle Zawiszów i Osiedle Piastów. Wkrótce zostanie ogłoszony również harmonogram odbioru odpadów komunalnych z tego sektora. Firma wygrała przetarg, oferując 4 mln 323 tysiące złotych za półtoraroczna obsługę. Yo o prawie 600 tysięcy złotych mniej niż przewidywało miasto.

Sektor I (Śródmieście) oraz sektor III (Osiedle Słowiańskie, Kraszowice, Osiedle Zarzecze i Osiedle Kolonia) będzie obsługiwał Zakład Oczyszczania Miasta ze Świdnicy. Oba przetargi czekają jeszcze na ostateczne rozstrzygnięcie. Jeden może być oprotestowany przez firmę Veolia, która zaoferowała najniższa cenę, ale ta cena została uznana za rażąco niską. Jeśli będzie protest, miasto podpisze umowę tymczasową z ZOM-em.

 Od 1 lipca 2013 r., w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkańców Świdnicy za gospodarowanie odpadami dostępne będą:

 • pojemniki do zbiórki odpadów w systemie zbiorczym (dla zabudowy wielorodzinnej),
 • worki do selektywnej zbiórki w systemie indywidualnym (dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej oraz wybranych budynków wielorodzinnych, w których znajduje się do 4 lokali mieszkalnych).

 Zarówno worki, jak i pojemniki zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oraz opisane w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

 I tak:

 • do pojemników (lub worków) w kolorze żółtym będzie można wyrzucić: butelki PET, opakowania z plastiku (np. po produktach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego), folie, torby foliowe, zabawki i ozdoby z plastiku (bez baterii, metali itp.), opakowania wielomateriałowe typu tetra pack (np. kartoniki po mleku i sokach), puszki metalowe, odzież i tekstylia;
 • do pojemników (lub worków) w kolorze zielonym będzie można wyrzucić: szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek, szklanki, opakowania ze szkła;
 • do pojemników (lub worków) w kolorze niebieskim będzie można wyrzucić: gazety, czasopisma, katalogi, książki i zeszyty, papier do pisania i ksero, papier do pakowania, torby papierowe, opakowania papierowe, kartony i pudła.

 Szczegółowy wykaz ulic i nieruchomości przypisany do poszczególnych sektorów oraz wykaz miejsc, w których zostaną ustawione ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów niebawem zostanie opublikowany na stronie www.um.swidnica.pl/czystaswidnica. Już dziś znajdują się tam informacje związane z „rewolucją śmieciową”.

Znana jest również firma, która poprowadzeni Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W drodze przetargu został wybrany Zakład Oczyszczania Miasta ze Świdnicy. PSZOK znajduje się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy.

 PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, będą mogli przekazywać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),
 • zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

Od 1 lipca PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00.

 Wszystkie pozostałe odpady, które nie podlegają obowiązkowi segregacji należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

W pojemnikach tych powinny więc znaleźć się m. in.:

 • odpady kuchenne i ogrodowe (gdy brak kompostownika),
 • odpady z higieny osobistej,
 • zabrudzone i wilgotne ręczniki papierowe i chusteczki,
 • zabrudzony i tłusty papier,
 • stłuczkę szklaną, porcelany i ceramiki,
 • stare obuwie,
 • śmieci zmiecione, worki z odkurzaczy i zimny popiół

 Dodatkowo raz w miesiącu we wszystkich sektorach będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka”.

 Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki i kontenery na odpady zmieszane – z propozycją odpłatnego udostępnienia pojemników wystąpią firmy obsługujące konkretny sektor,
 • mycie i utrzymywania pojemników na odpady zmieszane w odpowiednim stanie technicznym,
 • sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów zmieszanych,
 • przekazywanie z nieruchomości odpadów budowlanych i remontowych oraz biodegradowalnych, w tym zielonych (można je samodzielnie dostarczyć do PSZOK).

 Termin na składanie deklaracji minął 30 kwietnia, niemniej jednak w Urząd Miejski czeka jeszcze na wszystkich „spóźnialskich”. Jeżeli ktoś nie złożył jeszcze deklaracji, powinien ją wypełnić i jak najszybciej dostarczyć do Urzędu Miejskiego. Obecnie nie jest planowane nakładanie kar. Ale trzeba pamiętać, że w przypadku niezłożenia deklaracji opłata będzie naliczana w drodze decyzji administracyjnej, przy czym do jej wyliczenia zostanie użyta liczba mieszkańców według meldunków oraz wyższa stawka opłaty, czyli bez segregacji.

Informacje własne oraz komunikat UM

Poprzedni artykułStal w końcu wygrywa na wyjeździe
Następny artykułDwa złote medale świdnickich akrobatów [FOTO]