Strona główna Temat dnia Prawie 90 tysięcy dla zdolnej młodzieży

Prawie 90 tysięcy dla zdolnej młodzieży

0

A dokładnie 88 tysięcy złotych czeka na uzdolnionych uczniów szkół ponadgimanzjalnych i młodych sportowców. Tyle, jak co roku, zarezerwowano  w budżecie powiatu świdnickiego na stypendia. – Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że szansę na jego uzyskanie ma praktycznie każdy, kto spełnia regulaminowe kryteria – zapewnia Piotr Dębek, rzecznik prasowy starostwa. Wnioski można składać do 28 czerwca.

W ubiegłym roku z całej puli wykorzystano zaledwie 60 tysięcy złotych. Stypendia wynoszą od 200 do 500 złotych i są to wypłaty jednorazowe.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
 • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

O stypendium sportowe mogą ubiegać się także uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki. Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:

 1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2012/2013 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).
 2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
  1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
 3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu międzywojewódzkim.
  Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:
  1) dyrektorzy szkół,
  2) nauczyciele,
  3) uczniowie,
  4) rodzice uczniów,
  5) rady rodziców,
  6) rady szkół,
  7) ośrodki pracy pozaszkolnej.

Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 74 85-00-480) w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl

Poprzedni artykułNie przestaszyli się deszczowej aury
Następny artykułSport łączy