Strona główna Wydarzenia Rewolucja śmieciowa. Deklaracje do końca kwietnia

Rewolucja śmieciowa. Deklaracje do końca kwietnia

9

Tylko dwa dni zostały na złożenie deklaracji w sprawie opłat za śmieci. Do tej pory do Urzędu Miejskiego w Świdnicy wpłynęło prawie 4 tysiące deklaracji.  Finalnie powinno ich być blisko 20 tysięcy. Czas na to jest do końca kwietnia 2013 r.

 

Należy pamiętać, że właściciele bądź najemcy mieszkań spółdzielczych deklaracje składają do swojej spółdzielni mieszkaniowej. Najemcy mieszkań komunalnych bądź TBS-ów deklaracje składają do MZN/TBS. Natomiast właściciele mieszkań w budynkach wspólnoty mieszkaniowej deklaracje składają zgodnie z ustaleniami na zebraniach wspólnot – albo do zarządców swojej wspólnoty, albo do Urzędu Miejskiego.

 – Niestety, wśród złożonych deklaracji kilkaset zostało błędnie wypełnionych. Dlatego prosimy o wypełnianie wszystkich jasnych pól w deklaracji. Nie można zapomnieć o wpisaniu numeru PESEL oraz o podpisaniu składanej deklaracji. Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczają sami poprzez wpisanie w polu D liczby mieszkańców, stawki przyjętej zgodnie z oświadczeniem o selektywnej zbiórce odpadów lub nie oraz wysokości opłaty miesięcznej. Po przemnożeniu tych dwóch liczb otrzymamy wysokość opłaty miesięcznej. Oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów dotyczy stanu od 1 lipca tzn. jeżeli mieszkaniec będzie chciał od 1 lipca prowadzić selektywną zbiórkę odpadów i płacić mniej to powinien zaznaczyć pkt. że „jest prowadzona selektywna zbiórka opadów”, mimo iż dzisiaj nie segreguje śmieci. Najemcy mieszkań spółdzielczych, komunalnych oraz TBS jako rodzaj podmiotu zaznaczają pkt. „Inny sposób władania nieruchomością” – wyjaśnia Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 Warto pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji i obowiązek wnoszenia opłaty przez właścicieli nieruchomości dotyczy obecnie tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, czyli takich nieruchomości jak lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych, domki jednorodzinne itp.

Nieruchomości niezamieszkałe, czyli sklepy, hurtownie, magazyny, instytucje, zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, biura itp. pozostają na dotychczasowych zasadach – czyli właściciele tych nieruchomości muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych, podpisane z firmami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.um.swidnica.pl, gdzie została uruchomiona specjalna zakładka „Czysta Świdnica”. W jednym miejscu zebrano wszystkie niezbędne informacje związane z utrzymaniem czystości i porządku w Świdnicy, począwszy od informacji na temat tzw. rewolucji śmieciowej wraz z praktycznymi wskazówkami i poradami związanymi m. in. z segregacją odpadów.

Pod adresem www.um.swidnica.pl/czystaswidnica można znaleźć również wzór deklaracji, którą będą wypełniać mieszkańcy.

W załączniku wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji.

***

Jak jest teraz?

Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo z podmiotami świadczącymi tą usługę.

 A jak będzie?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmie Miasto. To właśnie Miasto podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, na odbiór odpadów i będzie za tą usługę płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

 Jak będzie naliczana opłata?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie naliczał samodzielnie i przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

 Jakie są miesięczne stawki opłat?

Wysokość miesięcznych stawek opłat na rok 2013 uchwalonych przez Radę Miejską uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą:

13,50 zł/osobę – przy selektywnej zbiórce

22,40 zł/osobę – bez selektywnej zbiórki

 Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (rubryka 21) w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 KTO, CO I JAK MUSI ZROBIĆ, ABY MIEĆ ZAPEWNIONY ODBIÓR ŚMIECI

 Jestem właścicielem domu jednorodzinnego więc …

sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty i składam ją do Urzędu Miejskiego do 28 lutego 2013 r.

wypowiadam firmie odbierającej moje śmieci umowę ze skutkiem na 30 czerwca 2013 r.

wyposażam swoją nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, o pojemności dostosowanej do liczby zamieszkujących osób, przy czym na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów,

sam, bez wezwania, do 25 dnia każdego miesiąca wnoszę do Urzędu Miejskiego opłatę za śmieci – począwszy od lipca 2013 r.

 Jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej jako właściciel mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, właściciel mieszkania własnościowego, właściciel mieszkania z odrębną własnością lub jestem najemcą mieszkania spółdzielczego więc …

wypełniam deklarację o wysokości opłaty i przekazuję do spółdzielni mieszkaniowej – a spółdzielnia składa deklaracje do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

opłatę za śmieci wnoszę na konto spółdzielni w terminie określonym przez spółdzielnię – a spółdzielnia przekazuje opłatę do Urzędu Miejskiego do 25 dnia miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

spółdzielnia mieszkaniowa wypowie obecną umowę na odbiór śmieci oraz wyposaży nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane

 Jestem najemcą mieszkania komunalnego lub TBS-u więc …

wypełniam deklarację o wysokości opłaty i przekazuję do MZN-u/TBS-u w terminie do 15 kwietnia 2013 r. – a MZN/TBS składa deklaracje do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

opłatę za śmieci wnoszę na konto MZN-u/TBS-u w terminie określonym przez MZN lub TBS – a MZN/TBS przekazuje opłatę do Urzędu Miejskiego do 25 dnia miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

MZN/TBS wypowie obecną umowę na odbiór śmieci oraz wyposaży nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane

 Jestem właścicielem mieszkania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej więc …

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty spoczywa na wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową zarządzie nieruchomością wspólną (czyli wybranych przez właścicieli mieszkań przedstawicieli Wspólnoty) – zarząd powinien zbierać od poszczególnych właścicieli mieszkań deklaracje oraz przekazywać je do Urzędu Miejskiego.

 A jeżeli zarząd nie został wybrany …

to poszczególni właściciele mieszkań sami będą składać deklarację o wysokości opłaty oraz sami, bez wezwania, co miesięcznie będą wnosić do Urzędu Miejskiego opłatę za śmieci.

 Jako Wspólnota możemy również w formie uchwały …

upoważnić zarządcę nieruchomości do zbierania od poszczególnych właścicieli mieszkań deklaracji i opłaty za śmieci – w takim przypadku to zarządca będzie przekazywał deklaracje i opłaty do Urzędu Miejskiego.

 Ponadto jako Wspólnota musimy niezwłocznie podjąć uchwałę w sprawie …

czy odpady będziemy segregować, czy też nie – gdyż od tego zależy wysokość stawki opłaty, jaką przyjmiemy do wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty w deklaracji.

 Wspólnota mieszkaniowa musi pamiętać o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy na odbiór śmieci, ze skutkiem na 30 czerwca 2013 r. oraz o wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane – czynności te w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej może wykonać zarządca nieruchomości.

Najlepszą okazją do podjęcia przez Wspólnotę ww. uchwał są zebrania roczne – wtedy można wraz z zarządcą i zarządem przedyskutować wszystkie problemy i ustalić wspólny sposób postępowania.

Niezależnie od wybranego przez Wspólnotę sposobu składania deklaracji – deklaracje muszą zostać złożone do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

Deklaracja w PDF

Poprzedni artykułZobacz półfinał Ligi Mistrzów w Cinema 3D [KONKURS]
Następny artykułNa koniec z Tarnowem