Strona główna Polityka Świebodzice mogą, Świdnica nie

Świebodzice mogą, Świdnica nie

18

W Świebodzicach zostanie z budżetu miasta wydzielona kwota, o wydaniu której zadecydują mieszkańcy. Na pomysł wpadł burmistrz miasta. Przed taką samą inicjatywą, zgłoszoną jeszcze w listopadzie ubiegłego roku przez dwóch świdniczan, prezydent mnoży przeszkody.

Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w Sopocie, Poznaniu czy Wałbrzychu. Z reguły na pomysły mieszkańców przeznaczane jest około 3% budżetu. Dzięki tym środkom powstają nowe parkingi, place zabaw czy boiska. W Świebodzicach kwoty jeszcze nie ustalono, ale najprawdopodobniej będzie to kilkaset tysięcy złotych.

– Budżet partycypacyjny stosowany jest w wielu miastach, chcemy więc także umożliwić społeczeństwu naszego miasta zadecydowanie, jak wydać część publicznych pieniędzy – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Nie będzie to duża kwota, ale z pewnością pozwoli na zrealizowanie dwóch-trzech zadań, wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców.

Projekt potrwa kilka miesięcy. Mieszkańcy już niebawem otrzymają do swoich skrzynek pocztowych druk, na którym będą mogli zaproponować pomysł na inwestycję lub remont; takie zgłoszenie będzie można również wysłać drogą elektroniczną. Termin ich przesyłania to koniec lipca 2013. Zadania zaproponowane przez mieszkańców zostaną zweryfikowane – przede wszystkim pod kątem możliwości formalno-prawnych – trzeba będzie sprawdzić, czy zadanie nie dotyczy np. powiatu albo prywatnej nieruchomości. Gdy pomysł mieszkańców będzie wymagał współdziałania z innymi jednostkami, to takie współdziałanie burmistrz zainicjuje. Jeśli okaże się, że zaproponowane zadanie będzie mogła w pełni wykonać gmina, powstanie lista propozycji i w drugim etapie świebodziczanie będą na nie oddawać głosy. Propozycje, które otrzymają największe poparcie społeczne, zostaną wpisane do budżetu na 2014 rok.
Te zadania, które nie znajdą się w grupie wybranych, nie trafią do kosza – będą brane pod uwagę do realizacji w następnych latach.

Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej miasta www.swiebodzice.pl, w zakładce Oferta inwestycyjna Budżet patrycypacyjny 2014 – propozycje oraz w Gazecie Świebodzickiej.

To, co organizacyjnie nie jest zbyt trudne dla mniejszych od Świdnicy Świebodzic, dla władz miasta z 60. tysiącami mieszkańców okazuje się niezwykle skomplikowane i prawie niemożliwe do zrealizowania. Jak odpowiada inicjatorom projektu, Adrianowi Gączkowskiemu i Marcinowi Paluszkowi prezydent Wojciech Murdzek, po pierwsze na przeszkodzie staną nowe przepisy związane z wysokością zadłużenia miasta.

„Budżet na 2014 rok będzie budżetem trudnym, który pozwoli zabezpieczyć środki na najważniejsze zadania wykonywane przez miasto a także kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji. Wydzielenie kwoty ok. 5 mln. zł na nowe zadania będzie niemożliwe do zrealizowania.” – odpisał prezydent mieszkańcom. Dodał również, że niezwykle skomplikowana jest procedura ustalania zasad i wyboru projektów do realizacji. Jeśli w ogóle do tego dojdzie, kwota przeznaczona na pomysły mieszkańców będzie niewielka. Poza tym – czytamy w liście – po co właściwie miastu taki obywatelski budżet, skoro są radni i to oni maja prawo zgłaszania „oddolnych” inicjatyw. Choć w liście nie pojawia się zdecydowane „nie”, nie ma co oczekiwać, że Świdnica pójdzie za przykładem innych miast i pozwoli na bezpośrednie decydowanie o ułamkowej części budżetu miasta jego mieszkańcom.

Odpowiedź prezydenta

asz

Poprzedni artykułZimno czy nie, jest wiosna!
Następny artykułSpadł z drabiny