Strona główna Polityka Radni powiedzieli „nie” staroście

Radni powiedzieli „nie” staroście

9

Radni Rady Miejskiej w Świdnicy nie wyrazili zgody na zmianę warunków zatrudnienia wiceprzewodniczącego rady miejskiej Lesława Podgórskiego.   Za odrzuceniem wniosku starosty Zygmunta Worsy było 19 radnych. Za głosowała jedna osoba, a trzy wstrzymały się od głosu. Podgórski pełni w starostwie powiatowym w Świdnicy funkcję dyrektora Wydziału Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.

Na zdjęciu Lesław Podgórski

Planowana zmiana stanowiska wraz z obniżeniem wynagrodzenia radnemu Lesławowi Podgórskiemu miała być związana m.in. z rzekomymi zaniedbaniami w pracy referatu Praw Jazdy świdnickiego starostwa.

Tak wynikało bowiem z dokumentu, który do radnych miejskich przesłał starosta Zygmunt Worsa. – Przyczyną takiego stanu jest brak nadzoru dyrektora wydziału Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych nad terminowym realizowaniem zadań przez pracowników podległej komórki organizacyjnej. Uchybienie w realizacji zadań polegało na nie zaewidencjonowaniu ponad 141 dokumentów związanych z zatrzymanymi prawami jazdy w systemie CEPiK oraz 491 dokumentów zaewidencjonowanych z rażącym przekroczeniem terminu w badanym okresie od 2010-2013, co stanowi rażące naruszenie przepisów prawa – można było przeczytać w dokumencie.

Podgórski całej sprawy nie chciał komentować, ale przed sesją rozdał radnym oświadczenie.  – W chwili podjęcia przeze mnie wiadomości od kierowniczki, czyli 8 marca br., że postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy nie są na bieżąco przekazywane drogą elektroniczną do centralnej ewidencji kierowców, poleciłem podległemu pracownikowi dokonanie tego niezwłocznie. Procedura przesyłu została całkowicie zakończona w dniu 15 marca br. czyli w dniu zakończenia kontroli. Obecnie przez pracowników dane te są do systemu CEK przekazywane niezwłocznie, nie później niż 8 godzin od ich uzyskania – bronił się w piśmie Lesław Podgórski.

Podgórski podkreślał również, że z tytułu całej sprawy nie nastąpiły żadne szkody materialne na rzecz powiatu i osób trzecich.

 

Poprzedni artykułŚKPR – Nielba, wygraj bilety na mecz
Następny artykułJubileuszowe nocne jazzowanie