Strona główna Temat dnia Urząd Pracy dzieli dotacje

Urząd Pracy dzieli dotacje

13

Jak już informowaliśmy, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy otrzymał ponad 10 milionów złotych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. To dwa razy więcej niż w 2012 roku. Pierwsza pula pieniędzy ma już swoje przeznaczenie. Jak mogą ze środków skorzystać bezrobotni i pracodawcy?

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki Funduszu Pracy w kwocie 5.886.500,00 zł na realizację w 2013 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 W ramach środków zaplanowano aktywizowanie 1.651 osób bezrobotnych, w n/w formach:

1.     szkolenia – 506 osób,

2.     koszty egzaminów i licencji – 120 osób,

3.     studia podyplomowe – 25 osób,

4.     prace interwencyjne – 55 osób,

5.     roboty publiczne – 143 osoby,

6.     prace społecznie użyteczne – 100 osób,

7.     doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 80 osób,

8.     jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób,

9.     staże – 80 osób,

10. kontynuacja nauki – 8 osób,

11. przygotowanie zawodowe dorosłych – 2 osoby,

12. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia – 280 osób,

13. koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – 2 osoby,

14. koszty badań osób bezrobotnych – 220 osób.

 Wnioski w sprawie uruchomienia programów są udostępnione na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl oraz w siedzibie urzędu i należy je składać począwszy od 04.02.2013 roku  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy,ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, Filii PUP w Świebodzicach, ul. Browarowa 1, Filii PUP w Strzegomiu, ul. Bohaterów Getta 26. Wnioski należy składać kompletne i prawidłowo wypełnione.

 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje również, że otrzymał środki na realizację projektu systemowego pn. “Odkryj swój kapitał” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3  PO KL w kwocie 5.300.500,00 zł.na realizację w 2013 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu dla 782 osób bezrobotnych. Informacja, na co zostaną przeznaczone, zostanie wkrótce opublikowana na stronie www.praca.swidnica.pl.