Strona główna Wydarzenia Straciłeś pracę? Załóż firmę!

Straciłeś pracę? Załóż firmę!

21

Ponad 2 miliony złotych czekają na osoby, które chcą wziąć sprawy we własne ręce i założyć własną firmę. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór wniosków o dotacje i szkolenia dla przyszłych bezrobotnych. Można skorzystać z dwóch programów. Jeden przeznaczony jest dla zwolnionych z pracy w tym roku, drugi – dla osób z grup szczególnie zagrożonych bezrobociem. Z pomocy może skorzystać ponad 100 osób.

Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki unijne, z których mogą skorzystac osoby zwolnione z pracy w 2013 roku. Średnia kwota dotacji 20.000,00 zł. Program adresowany jest do 15 osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Każda spośród 15 osób uczestniczących w realizacji programu zostanie objęta kompleksowym wsparciem zwiększającym jej szanse na ponowne zaistnienie na rynku pracy. Przewidziane formy wsparcia obejmują:

– indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – zajęcia te zapewnią indywidualne podejście do uczestników, wpłyną na kształtowanie właściwych postaw i uczenie się budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Efektem udziału w zajęciach będzie podniesienie poczucia własnej wartości i wzrost samooceny uczestników programu.

– szkolenie grupowe „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej” – pozwoli uczestnikom na zdobycie fachowej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – szansa na zawodową realizację.

Z drugiego programu może skorzystać 100 osób. Średnia dotacja to 18 tysięcy złotych. Beneficjenci zostaną także objęci szkoleniem, przygotowującym do założenia własnej firmy. Oferta skierowana jest do osób szczególnie zagrożonych bezrobociem.

O wszystkich wymaganiach i szczegółach można przeczytać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

 

Poprzedni artykułGoniec zagra o awans
Następny artykułPolonia podejmie beniaminka IV-ligi