Strona główna Wydarzenia „Rewolucja śmieciowa” – czas na deklaracje

„Rewolucja śmieciowa” – czas na deklaracje

7

Ponad tysiąc właścicieli domów jednorodzinnych złożyło już swoje deklaracje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy do 28 lutego właściciele domów jednorodzinnych składają deklarację, w której decydują, czy chcą segregować odpady, czy też nie. Wpisują również wysokość opłaty wynikającą z liczby mieszkańców. W związku ze zmianami w tzw. ustawie śmieciowej listy-ulotki informacyjne miasto przesłało do ponad 23 tysięcy skrzynek pocztowych świdniczan.

Na stronie www.um.swidnica.pl została uruchomiona specjalna zakładka „Czysta Świdnica”, gdzie w jednym miejscu zebrano wszystkie niezbędne informacje związane z utrzymaniem czystości i porządku w Świdnicy, począwszy od informacji na temat tzw. rewolucji śmieciowej wraz z praktycznymi wskazówkami i poradami związanymi m. in. z segregacją odpadów.

Pod adresem www.um.swidnica.pl/czystaswidnica można znaleźć również wzór deklaracji, którą będą wypełniać mieszkańcy.

***

Jak jest teraz?

Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo z podmiotami świadczącymi tą usługę.

A jak będzie?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmie Miasto. To właśnie Miasto podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, na odbiór odpadów i będzie za tą usługę płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Jak będzie naliczana opłata?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie naliczał samodzielnie i przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

Jakie są miesięczne stawki opłat?

Wysokość miesięcznych stawek opłat na rok 2013 uchwalonych przez Radę Miejską uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą:

13,50 zł/osobę – przy selektywnej zbiórce

22,40 zł/osobę – bez selektywnej zbiórki

Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (rubryka 21) w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KTO, CO I JAK MUSI ZROBIĆ ABY MIEĆ ZAPEWNIONY ODBIÓR ŚMIECI

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego więc …

* sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty i składam ją do Urzędu Miejskiego do 28 lutego 2013 r.

* wypowiadam firmie odbierającej moje śmieci umowę ze skutkiem na 30 czerwca 2013 r.

* wyposażam swoją nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, o pojemności dostosowanej do liczby zamieszkujących osób, przy czym na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów,

* sam, bez wezwania, do 25 dnia każdego miesiąca wnoszę do Urzędu Miejskiego opłatę za śmieci – począwszy od lipca 2013 r.

Jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej jako właściciel mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, właściciel mieszkania własnościowego, właściciel mieszkania z odrębną własnością lub jestem najemcą mieszkania spółdzielczego więc …

wypełniam deklarację o wysokości opłaty i przekazuję do spółdzielni mieszkaniowej – a spółdzielnia składa deklaracje do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

opłatę za śmieci wnoszę na konto spółdzielni w terminie określonym przez spółdzielnię – a spółdzielnia przekazuje opłatę do Urzędu Miejskiego do 25 dnia miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

spółdzielnia mieszkaniowa wypowie obecną umowę na odbiór śmieci oraz wyposaży nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane

Jestem najemcą mieszkania komunalnego lub TBS-u więc …

wypełniam deklarację o wysokości opłaty i przekazuję do MZN-u/TBS-u w terminie do 15 kwietnia 2013 r. – a MZN/TBS składa deklaracje do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

opłatę za śmieci wnoszę na konto MZN-u/TBS-u w terminie określonym przez MZN lub TBS – a MZN/TBS przekazuje opłatę do Urzędu Miejskiego do 25 dnia miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

MZN/TBS wypowie obecną umowę na odbiór śmieci oraz wyposaży nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane

Jestem właścicielem mieszkania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej więc …

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty spoczywa na wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową zarządzie nieruchomością wspólną (czyli wybranych przez właścicieli mieszkań przedstawicieli Wspólnoty) – zarząd powinien zbierać od poszczególnych właścicieli mieszkań deklaracje oraz przekazywać je do Urzędu Miejskiego.

A jeżeli zarząd nie został wybrany …

to poszczególni właściciele mieszkań sami będą składać deklarację o wysokości opłaty oraz sami, bez wezwania, co miesięcznie będą wnosić do Urzędu Miejskiego opłatę za śmieci.

Jako Wspólnota możemy również w formie uchwały …

upoważnić zarządcę nieruchomości do zbierania od poszczególnych właścicieli mieszkań deklaracji i opłaty za śmieci – w takim przypadku to zarządca będzie przekazywał deklaracje i opłaty do Urzędu Miejskiego.

Ponadto jako Wspólnota musimy niezwłocznie podjąć uchwałę w sprawie …

czy odpady będziemy segregować, czy też nie – gdyż od tego zależy wysokość stawki opłaty, jaką przyjmiemy do wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty w deklaracji. 

Wspólnota mieszkaniowa musi pamiętać o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy na odbiór śmieci, ze skutkiem na 30 czerwca 2013 r. oraz o wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane – czynności te w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej może wykonać zarządca nieruchomości.

Najlepszą okazją do podjęcia przez Wspólnotę ww. uchwał są zebrania roczne – wtedy można wraz z zarządcą i zarządem przedyskutować wszystkie problemy i ustalić wspólny sposób postępowania.

Niezależnie od wybranego przez Wspólnotę sposobu składania deklaracji – deklaracje muszą zostać złożone do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2013 r.

Poprzedni artykułMagazyn Swidnica24.pl w poszukiwaniu słońca
Następny artykułCo to, gdzie to? Zagadka nr 31 [Konkurs]