Strona główna Wydarzenia Świebodzice Zmarł Honorowy Obywatel Świebodzic

Zmarł Honorowy Obywatel Świebodzic

2

Armin Fuchs, Honorowy Obywatel Świebodzic i wielki przyjaciel miasta zmarł 5 stycznia 2013 roku. To z jego inicjatywy Świebodzice i niemieckie Waldbröl podpisały akt partnerstwa. Przez kilkanaście ostatnich lat Armin Fuchs wraz z małżonką często odwiedzał nasze miasto, był organizatorem pomocy dla potrzebujących, m. in. po wielkiej powodzi w 1997 roku, ale także w latach późniejszych – informuje miejski portal Świebodzic. Wielokrotnie do Świebodzic przyjeżdżały TIR-y z darami – sprzętem do rehabilitacji, lekarstwami. To dzięki staraniom Armina Fuchsa do Szpitala im. Mikulicza w Świebodzicach trafiły łóżka szpitalne i wózki inwalidzkie.

Armin Fuchs urodził się 1.01. 1930 w Wałbrzychu. Rodzinne miasto opuścił w 1945 roku. Zdobył wykształcenie nauczycielskie, pracował najpierw jako nauczyciel w szkole specjalnej w Homberg, a od roku 1967 jako dyrektor szkoły specjalnej w Waldbröl.

Od ponad 40 lat mieszkał w Waldbröl. Przez ten okres piastował wiele funkcji. Był długoletnim dyrektorem Roseggerschule, a także radnym w Radzie Miasta Waldbröl oraz prezesem oddziału SPD w tym samym mieście. Od wielu lat zaangażowany w WCG. Był inicjatorem nawiązaniu współpracy między Realschule Waldbröl a III L.O. w Wałbrzychu, obejmującej między innymi wymianę młodzieży.

Jego starania o nawiązanie stosunków partnerskich między Świebodzicami i Waldbröl zaowocowały nadaniem Arminowi Fuchsowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świebodzice, który otrzymał w 1999 roku.

Po raz ostatni Armin Fuchs wraz z małżonką gościli w Świebodzicach w 2011 roku, był to prezent od przyjaciół na okrągłe, 80-te urodziny jubilata. Dwa lata wcześniej, w 2009 roku, wraz z małżonką uczestniczył w obchodach 730-lecia naszego miasta. Armin i Brunhilde Fuchs wzięli udział w Jubileuszowym Korowodzie Mieszkańców.

Pogrzeb Armina Fuchsa odbędzie się w piątek, 11 stycznia o godz. 12:00. W uroczystościach pogrzebowych w Waldbröl weźmie udział delegacja Świebodzic, której będzie przewodniczył burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

*   *   *

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Armina Fuchsa. Jego zasługi dla budowania dobrych, partnerskich relacji nie tylko z miastem Waldbröl, ale i przyjaźni między Polakami a Niemcami, są nieocenione. Był dobrym Człowiekiem, oddanym Przyjacielem Świebodzic, wrażliwym na potrzeby tych, których los szczególnie doświadczył.
Na zawsze pozostanie we wdzięcznej pamięci Mieszkańców Świebodzic.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans