Strona główna Polityka Samorządowcy protestują

Samorządowcy protestują

4

Rada Miejska Świebodzic przyjęła apel w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Świebodzice są kolejnym samorządem, który wyraża protest przeciwko nieprecyzyjnym zapisom tzw. ustawy śmieciowej. Protestują także samorządowcy ze Strzegomia, którzy do zaapelowali o przesunięcie terminu wprowadzenia ustawy w życie.

Apel  radnych ze Świebodzic zostanie przesłany do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP, a także do Rządowego i Sejmowego Centrum Legislacyjnego.

Poniżej treść apelu:

Z uwagi na liczne niekonsekwencje i błędy prawne zawarte w ustawie o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach wzywamy Parlamentarzystów do podjęcia niezwłocznych prac nad takim znowelizowaniem ustawy, by wyeliminować z niej zapisy niekonstytucyjne, nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne. Szczególnie kontrowersyjny jest zapis art. 6d nakazujący organizowanie przetargu na odbiór odpadów, również w przypadku istnienia w gminie celowej spółki komunalnej. Narusza to obowiązujące przepisy pozwalające gminie na zlecanie takiemu podmiotowi wykonywania swoich zadań z pominięciem trybu przetargowego.  Dlaczego więc w tym samym  systemie  prawnym znajdują się tak odmienne regulację prawne? Konsekwencją tej niewątpliwej sprzeczności wewnętrznej systemu prawnego może być likwidacja samorządowych jednostek lub zakładów budżetowych czy upadłość spółek komunalnych. Wiele z nich poczyniło znaczne nakłady na zakup sprzętu by móc świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Dziś stoimy w obliczu niebezpieczeństwa utraty wielu miejsc pracy dla mieszkańców a co za tym idzie znacznego zubożenia części społeczeństwa. Takich przykładów na złe zapisy ustawowe jest znacznie więcej. Wiele z nich było wskazywanych w licznych wystąpieniach związków i stowarzyszeń reprezentujących samorządy.

W poczuciu troski o jakość tworzonego prawa i przejrzystość przyjmowanych uregulowań wzywamy, by podjęto niezwłocznie prace nad nowelizacją zapisów ustawy. Apelujemy, by usunąć z jej treści liczne zapisy, które tak wiele środowisk samorządowych wskazuje jako szkodliwe dla budowania państwa prawa.

Poprzedni artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR]
Następny artykułZnieważył sąd