Strona główna Wydarzenia Dobromierz Znika azbest

Znika azbest

1

Coraz więcej mieszkańców gminy Dobromierz pozbywa się azbestu. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej materiały zawierające azbest mają zostać zebrane i zutylizowane do roku 2032.

Z inwentaryzacji przeprowadzonej w  gminie wynika, że na posesjach mieszkańców znajduje się ok. 416 ton azbestu (istnieje możliwość uzupełniania inwentaryzacji przez mieszkańców, na których posesjach znajduje się azbest, jeśli nie został ujęty w programie wykonywanym w 2011 metodą „z drogi”). Dzięki korzystnemu programowi finansowania zadań z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Dobromierz uzyskała dotację w wysokości 85 % kosztów zadania planowanego na lata 2012-2013. Pozostałe 15% kosztów pokrywa budżet gminy.

W związku z takim sposobem finansowania mieszkańcy nie ponoszą kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia azbestu, a jedynie koszt nowego pokrycia dachowego. W mijającym roku wybrano w przetargu wykonawcę prac, firmę ZGK Groneko z Mikorzyna. Firma ma duże doświadczenie w realizowaniu programów usuwania azbestu na terenie całej Polski.

Do końca listopada zebrano 31,065 ton wyrobów zawierających azbest, tj. 2360 m2 płyt eternitowych. Na następny rok planowana jest realizacja drugiej części umowy, tj. usunięcie 3640 m2 azbestu oraz kolejny nabór wniosków.