Strona główna Sport Inne Wielki konkurs fotograficzny ŚOSiR – druga odsłona

Wielki konkurs fotograficzny ŚOSiR – druga odsłona

0

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił 25 lipca 2012 roku wielki konkurs fotograficzny „Sportowa Świdnica ‘2012”. Do konkursu można jeszcze nadal zgłaszać prace fotograficzne pokazujące formy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zdjęcia ilustrujące wydarzenia sportowe.

 

Sam konkurs składa się z dwóch niezależnych od siebie części tematycznych. Część pn. „Rekreacja 2012” została już zakończona. W części pn. „Sport ’2012” – konkursie na najlepsze zdjęcie przedstawiające sportowców i imprezy sportowe, jakie odbyły się lub odbędą w 2012 roku na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub których ŚOSiR był współorganizatorem można swoje prace fotograficzne zgłaszać jeszcze do 31 grudnia 2012. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac (nie więcej jednak niż 20) dla każdej z dwóch części tematycznych.

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia br. dla prac zgłaszanych do konkursu „Sport ‘2012”. Wszystkie prace należy dostarczyć do siedziby organizatora konkursu (Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica) w zaklejonych kopertach.

W kategorii „Rekreacja ‘2012” organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych, natomiast w kategorii „Sport ‘2012” nagród pieniężnych, o których podziale zadecyduje jury.

 

Pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osir.swidnica.pl.

 

Wakacje w pełni, niedługo rozpocznie się nowy sezon sportowy, więc w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Sportowa Świdnica ‘2012” o Nagrodę Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Zakres i cele konkursu

Do konkursu można zgłaszać prace fotograficzne pokazujące formy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zdjęcia ilustrujące wydarzenia sportowe.

Konkurs składać się będzie z dwóch niezależnych od siebie części tematycznych:

I „Rekreacja ‘2012” – konkurs, w którym udział mogą wziąć autorzy zdjęć, przedstawiających różne formy aktywnego wypoczynku i rekreacji, zarówno podczas wakacji, jak i wypoczynku codziennego.

II „Sport ’2012” – konkurs na najlepsze zdjęcia przedstawiające sportowców i imprezy sportowe, jakie odbyły się lub odbędą w 2012 roku na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub których ŚOSiR był współorganizatorem.

3. Zasady udziału w konkursie

Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac (nie więcej jednak niż 20) dla każdej z dwóch części tematycznych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a technika wykonania fotografii jest dowolna, włącznie z dopuszczalną obróbką komputerową zdjęć.

4. Zgłoszenie do konkursu

I „Rekreacja ‘2012” – termin dostarczenia prac do organizatorów upływa 30 września 2012 r.

II „Sport ’2012” – termin dostarczenia prac do organizatorów upływa 31 grudnia 2012 r.

Wszystkie prace należy dostarczyć do siedziby organizatora konkursu (Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica). Zaklejona koperta powinna zawierać:

– płytę CD z przygotowanymi przez autora fotografiami – zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości i zapisane w formacie JPG,

– fotografie powinny być opatrzone tytułem

– dane teleadresowe – imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

– kartkę papieru z podpisaną przez uczestnika konkursu zgodą na przetwarzanie danych osobowych przy użyciu formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wystawy pokonkursowej „Sportowa Świdnica ‘2012” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Wyrażam również zgodę na bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac biorących udział w konkursie i wystawie pokonkursowej do niekomercyjnej promocji Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.”

W przypadku uczestników konkursu, którzy nie mają ukończonych 18 lat, powyższe oświadczenie powinna być podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Ocena prac

Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

W kategorii „Rekreacja ‘2012” organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych, natomiast w kategorii „Sport ‘2012” nagród pieniężnych, o których podziale zadecyduje jury.

Decyzje konkursowe jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom oraz zaskarżeniu. Ogłoszenie wyników konkursu „Rekreacja ‘2012” nastąpi 10 października, natomiast konkursu „Sport ’2012” w dniu 3 stycznia 2013 r.

6. Wystawa pokonkursowa

Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy na której zostaną zaprezentowane prace do niej zakwalifikowane. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w styczniu 2013 roku.

7. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy pokonkursowej lub jej terminu bez podania przyczyn. Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

Poprzedni artykułPunkty za kreatywność
Następny artykułKolejny koncert adwentowy