Strona główna Wydarzenia Świdnica Sześć milionów złotych dla SSIG

Sześć milionów złotych dla SSIG

0

41 milionów złotych to kwota, która trafi do dolnośląskich firm w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. 5 grudnia dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa uczestniczył w spotkaniu, podczas którego podpisano trzy umowy z pośrednikami finansowymi w ramach konkursu „Pożyczka Globalna”. Jest to trzecia edycja konkursu na produkt finansowy i wszystkie trzy instytucje po raz trzeci podpisały umowy, za każdym razem zwiększając limit środków, które przeznaczone zostaną na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, projektu realizowanego w ramach inicjatywy JEREMIE, udzielił wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Środki te będą przekazywane za pośrednictwem: Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, do którego trafi 20 mln zł, Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., która otrzymała 15 mln zł i Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych ze Świdnicy, które rozdysponuje 6 mln zł.

Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE udziela łącznie 12 pośredników finansowych na podstawie 16 podpisanych umów o łącznej wartości 171,5 mln zł. Po podpisaniu 3 kolejnych umów wartość środków przekazana pośrednikom finansowym na wsparcie dla MŚP zwiększy się o 41 mln zł i wyniesie 212,5 mln zł.

Do tej pory do prawie tysiąca dolnośląskich przedsiębiorców trafiły środki o wartości ponad 132 mln zł (w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego <inicjatywa JEREMIE> ponad 82 mln zł), które przekazane zostały w formie pożyczek udzielonych przez pośredników finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

***

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych – kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm. Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.
Inicjatywa to odpowiedź Komisji Europejskiej na kończące się unijne dotacje. Kierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia finansowego na bankowym rynku komercyjnym. JEREMIE stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie sektora MŚP w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających
ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki.
W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
W ramach inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up.
Więcej informacji na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Poprzedni artykuł73 strzelone bramki w 2. kolejce JALPH
Następny artykułŚwięty Mikołaj przyjechał… pociągiem [FOTO/VIDEO]